Fescotop F90K kõvabetoon

Tootekirjeldus

Fescotop F90K on tsemendipõhine kuivbetoon objektide jaoks, milles nõutakse kulumiskindlaid ja söövitavate ainete kindlaid tihedaid betoonpindu. Maksimaalne terasuurus on 3,0 mm. Sisaldab korundi.

  • lihtsasti kasutatav                                                                              
  • head töödeldavusomadused

 

Minimaalne tarne on 3000 kg.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841770264 Fescotop F90K kõvabetoon 77026 25 kg

Kasutusjuhend

Veevajadus u 10–12%. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumikseris segamisel on piisav segamisaeg umbes 1–3 minutit. Laske mördil seista u 5 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse betooni õige elastsus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmisbetooni töödeldavuse aeg on umbes 1 tund.

 

Alusbetoon peab olema vähemalt C25/30 ja pinnal ei tohi olla halvasti kinniolevat betooni. Pind puhastatakse vanast pinnakattest, tsementliimist ja teistest naket vähendavatest ainetest.

Ettevalmistus

Värske valu

Alusbetooni survetugevus peab olema vähemalt C25/30. Kui alusbetoon on kõndimiskindel, alustage selle plaadiga hõõrumist. Hõõrumist jätkatakse kuni kõvabetooni laotamiseni. Kõvabetooni transporditakse käru või pumbaga. Pump peab olema piisavalt tõhus ja vooliku läbimõõt peab olema vähemalt 50 mm. Aetakse laiali joonlaua või vibrotalaga. Pinda hõõrutakse plaadiga ja viimistletakse hõõrumisseadmega.

 

Kõvenenud betoonalus

Alus peab olema terve ja puhas ning survetugevusega vähemalt C25/35. Nakke seisukohast on parim töötlemisviis mehaaniline freesimine. Pragude vältimiseks tuleb aluspinda eelmisel päeval hoolikalt niisutada. Mattniiskele alusele laotatakse 2 komponendist koosnev Fesconi kõvabetooni nakkemört 2-K. Nakkemördi kogus 2–3 kg/m2 (kuivtoode). Nakkemört ei tohi enne kõvabetooni pealekandmist kuivada. Nakkemördi koguse muutumine põhjustab ka pinnatöötluse alustamise aja muutumist. Laotamine, hõõrumine ja viimistlemine toimub enam-vähem nagu värske valu korral. Ka liiga pikaleveniv viimistlemine võib vähendada naket alusega.

Valutööde tegemisel järgitakse kõnealuste tööde normaalseid tööviise, projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste eeskirju.

NB! Kõvabetoon eemaldatakse seintelt ja postidelt sarnaselt alusbetooniga. Samuti liikumisvuugid sarnaselt alusbetooniga.

 

Järelhooldus    

Kohe pärast viimistlust kantakse järelhooldusaine sobivat töömeetodit kasutades pinnale. Kulunorm u 0,1 kg/m2. Järgmisel hommikul tuleb pind niisutada ja plastikuga kaitsta. Järelhooldust tuleb jätkata vastavalt BLY järelhooldusjuhistele ja vähemalt 7 ööpäeva jooksul.

Töövahendid puhastatakse veega.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u 32 kg/m2, kihi paksus 15 mm (eriti suur koormus)

u 21 kg/m2, kihi paksus 10 mm (suur koormus)

u 17 kg/m2, kihi paksus 8 mm (kerge koormus)

Veevajadus 2,5 - 3,0 l / 25 kg
Valmismört 12 - 13 l / 25 kg
Olek pulber
Maksimaalne terasuurus

3 mm

Kogus pakendis 25 kg
Ladustamine

vähemalt 12 kuud (niiskuse ja külmumise eest kaitstult)

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg 1 h
Kuivamisaeg

Pealkäimine lubatud 1–2 ööpäeva pärast
Kergliiklusele lubatud 7–10 ööpäeva pärast
Täiesti kuivanud 28 ööpäeva pärast

Survetugevus

u. 60 MPa

Tugevuse kujunemine

1 ööpäev: u 20 - 30 MPa (EN 196-1)
7 ööpäeva: u 40 - 50 MPa
28 ööpäeva: u 50 - 60 MPa

Kulumiskindlus

(Böhme test) 4,0 cm/ 50 cm2

Kulumiskindlusklass A6

Mahukahanemine

28 ööpäeva: 1,25‰ (UNI 6555-73)

Tuletõkkeklass A1

Alternatiivsed tooted

Fescotop F10

Kvartstäitematerjali sisaldav kuivpuiste betoonipinna kõvendamiseks. Terasuurus 3,0 mm. Saadaval 12 standardses värvitoonis. Värvilised puistematerjalid saadaval eraldi. Värviliste puisteainete väikseim valmistuskogus 3 tonni. Kulunorm 5–10 kg/m2.

Tutvu tootega

Fescotop F45K

Korundtäiteainega kuiv puistematerjal betoonpinna kõvendamiseks. Terasuurus 3 mm. Saadaval 9 standardses värvitoonis. Värvilised puistematerjalid saadaval eraldi. Värvilise puistematerjali minimaalne tootmispartii on 3 tonni. Kulunorm 5–10 kg/m2.

Tutvu tootega

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa