Tootekirjeldus

Fescon nakkemört on lisaaineid sisaldav polümeermodifitseeritud tsemendipõhine kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm.

Nakkesegu TL on alates 01.03.2023 saadaval ka 5 kg pakendis. 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Nakkub hästi aluspinnaga
  • Pealekandmine pintsli või pihustiga
  • Ei sisalda kloriide
  • Aeglaselt karboniseeruv
  • Kaitseb metalli korrosiooni eest

Kasutuskohad

  • Betoontarindite parandustöödel kasutatava paranduskrohvi nakkesegu
  • Betoontarindite parandustöödel väljatulnud sarruste korrosioonikaitseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841631268 Nakkesegu TL 63126 5 kg
6416841450265 Nakkesegu TL 45026 25 kg
Aluspind

Nakkealus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest. Enne mördi laotamist niisutatakse alus mattniiskeks.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Segu pealekandmine

Krohvisegu kantakse mattniiskele pinnale pritsi, rulli või harjaga. Parima nakkumise tagab tugev harjamine. Tasanduskrohv kantakse niiske või täielikult kuivanud nakkekrohvi peale.

Armatuuri eeltöötlus

Kahjustunud betoon eemaldatakse töödeldava armatuuri ümbert näiteks piikvasara või liivapritsiga. Õõnsused tehakse piisavalt suured ja vormitakse selliselt, et roostes armatuuri oleks võimalik puhastada või vajadusel asendada. Moodused armatuuri puhastamiseks valitakse vastavalt vajadusele (nt terasharja, liivapritsi või vesiliivapritsi abil) nii, et tagatud oleks puhtuseaste Sa 2 või St 2. Lõpuks puhastatakse aluspind lahtisest tolmust ja mustusest nt survepesuriga.

Armatuuri kaitse

Puhastatud armatuur kaetakse 1-2 korda nakkeseguga. Esimene kate tehakse võimalikult kiiresti pärast armatuuri puhastamist. Ühe kattekihi paksus on umbes 1 mm. Uue kihi võib peale kanda 2-3 tunni möödumisel, kui segu on tardunud puutekuivaks. Madalaim lubatav temperatuur (õhk ja töödeldavad pinnad) on +5°C. Segu tahkudes puutekuivaks täidetakse parandatav koht Fesconi tasandussegu või täiteseguga.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

sarrusega kaitstes 1 mm kihi korral 0,1–0,2 kg/jm sõltuvalt sarruse suurusest
nakkemördina 1,5–2,0 kg/m²

Veevajadus u 6 l / 25 kg
Valmismört 12–13 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus hall
Kogus pakendis 5 kg, 25 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg 2 h
Nakketugevus

> 1,5 MPa

Tuletõkkeklass A2