Parandusmört KL 40

Tootekirjeldus

Fescon parandussegu (Fescon Korjauslaasti) 40 on polümeermodifitseeritud, lisaaineid sisaldav tsemendipõhine kuivsegu. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.

 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Nakkub hästi aluspinnaga
  • Head töödeldavusomadused

Kasutuskohad

  • Rõduplaatide ja terrasside vuugiparandused
  • Betoonpõrandate ja -pindade parandamine
Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841450197 Parandusmört KL 40 1,2 mm 45019 25 kg

Kasutusjuhend

Aluspind

Kahjustunud pinnakattematerjal ja betoon eemaldatakse näiteks piikvasara, freesi või liivapritsiga. Roostetanud sarrus raiutakse piikvasaraga lahti ja puhastatakse klassini St 2 või asendatakse vajaduse korral uuega. Puhastatud sarrus kaetakse Fesconi nakkemördiga 1–2 korda. Õõnsused täidetakse Fesconi remondimördiga (Fescon Korjauslaasti). Alus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest näiteks survepesuriga. Enne valuremonditöö alustamist peab pind olema mattniiske. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1 tund.

Tööjuhised

Tasandussegu 40 kantakse aluspinnale ja kalle moodustatakse nt teraskellu abil. Ühe täitekorra soovitatav paksus on 2-15 mm. Paksemate täitetööde puhul tehakse seda kihtide kaupa nii, et alumisel kihil lastakse enne järgmise kihi pealekandmist üks päev kuivada. Vajadusel niisutage pinda enne krohvisegu pealekandmist. Olenevalt töötingimustest ja kihi paksusest viimistletakse pinda 30–60 minuti möödudes krohvisegu pealekandmisest puuhõõruti või rihtlatiga. Et tasanduskrohv korralikult nakkuks, soovitame Fescon tasanduskrohvi. Tasanduskrohv kantakse pinnale enne nakkekrohvi kuivamist või pärast selle täielikku kuivamist (sõltuvalt tingimustest 1–2 ööpäeva).

Järelhooldus

Mördipinda hoitakse niiskena vee pihustamisega ja plastkilega katmisega vähemalt 2 ööpäeva vältel. Järelhoolduse vajadus sõltub tingimustest. Järelhooldust alustatakse, kui mört on pindkuiv.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

1,8 kg/m2/mm

Veevajadus 2,8–3,0 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

1,2 mm

Kogus pakendis 25 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

2–15 mm

Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Töödeldavuse aeg u 1 h
Survetugevus

u 40–50 MPa (prisma 28 ööpäeva)

Nakketugevus

> 1,5 MPa

Mahukahanemine

u 0,8‰ (28 ööpäeva prisma)

Tuletõkkeklass A2

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa