Korrosioonikaitsega pritsbetoon RKB

Tootekirjeldus

Torkreetbetoon Fescon Ruiskukorrobetoni RKB on mitmeotstarbeline, tugevusklassi omav, mittevalguv ja kiudarmeeritud eribetoon. Seda saab kasutada betoonkonstruktsioonide remontimisel ning põranda-, seina- ja laepindade tasandamisel. Sobib nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. Sobib kasutamiseks ka valubetoonina ja pritsbetoonina rakendustes, kus on vaja suurt tugevust ja head ilmastikukindlust. Maksimaalne terasuurus 3,0 mm.

 

 • Kihi paksused seina- ja laepindadel 30–40 mm, aukude paikamine kuni 150 mm, valubetoneerimised 20–100 mm
 • Väga hea töödeldavus
 • Saab töödelda käsitsi pinnalekandmise, pumpamise või pihustamise teel.
 • Ei valgu vertikaalpindadel laiali, kiudarmeeritud
 • Tugevusklass C 30/37
 • Kuivanud olekus külmakindel
 • SILKO-heakskiiduga
 • Nakkeklass R3

Kasutuskohad

 • Betoonkonstruktsioonide remont ja tasandamine sise- ja välistingimustes
 • Suurepärane valik soklite ja treppide remontimiseks
 • Betoonvalu, täitmine, õgvendamisvalud ja kallete andmine sise- ja välistingimustes
 • Elementide montaažil alusseguna
 • Isolatsioonikrohvimiseks piirkondades, kus on vaja tugevat mehaanilist vastupidavust, nt soklitel
 • Looduskivikonstruktsioonide järelvuukimised
 • Konstruktsiooni tugevuse suurendamine kandekonstruktsioonidel
 • Sarruse kaitsekauguse suurendamine
 • Rõdude betoonkonstruktsioonide remont
 • Sildade, tunnelite ja basseinide betoonkonstruktsioonide remont ja pritsbetoneerimine
 • Betoonelementide vertikaalvuukide betoneerimine
Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841530073 Korrosioonikaitsega pritsbetoon RKB 53007 25 kg
6416841330055 Korrosioonikaitsega pritsbetoon RKB 33005 1000 kg

Kasutusjuhend

Alustarindid
 • Alustarindi temperatuur on > +5 °C
 • Betoonalus või isolatsiooniplaat
 • Alus on puhas, terve ja tolmuvaba. Alus peab olema piisavalt tugev, liikumatu ja piisava kandevõimega
 • Lahtised kihid, tsemendiliim ja muu mustus on mehaaniliselt eemaldatud, et tagada betooni Ruiskukorrobetoni RKB ja aluse vaheline nake. Parim nake saadakse karedal alusel
 • Välistingimustes on alusbetooni puhastamiseks soovitatav kasutada survepesurit; samal ajal niisutab pesemine betooni alust, takistades tulevase remontbetooni liiga kiiret kuivamist
 • Sarrus tuleb puhastada lahtisest roostest ja vajaduse korral tuleb seda töödelda mördiga Fescon Tartuntalaasti TL
 • Vajaduse korral paigaldage sarrus. Soojustuskrohv varustatakse alati sarrusvõrguga.
 • Valubetoon teostatakse ujuva, sarrustatud konstruktsioonina, kui aluspind on nõrk betoon (aluse tõmbetugevus < 0,5 MPa) või soojustus. Ujuv põrandakonstruktsioon tuleb aluspõrandast eraldada Fescon eralduskangaga ja vertikaaltarinditest Fescon servaribaga
Kruntimine
 • Betoonalus peab enne betooni Ruiskukorrobetoni RKB paigaldamist olema piisavalt niiske.
 • Alust niisutatakse veega seetõttu, et see takistab betoonis Ruiskukorrobetoni sisalduva vee liiga kiiret alusesse imendumist. Betoon Ruiskukorrobetoni peab kõvenemise ajal jääma niiskeks, et tagada õige kõvenemisreaktsioon ja saavutada soovitud tugevus. Sel ajal ja hiljem tehtava niisutamise abil takistatakse plastset lõhenemist ja pinna aluse küljest lahtitulekut
 • Enne toote betoonalusele pealekandmist peab betoonalus olema kuivanud mattniiskeks ja sellel ei tohi olla lahtist vett. Betoonaluse niisutamist alustatakse varakult, näiteks eelmisel õhtul, et vesi imenduks piisavalt sügavale alusesse
 • Vajaduse korral kasutatakse nakke parandamiseks ja sarruse kaitsmiseks nakkemörti Fescon Tartuntalaasti TL tootekaardi juhiste kohaselt
 • Vedelat nakkekrunti ei kasutata koos betooniga Ruiskukorrobetoni
 • Renoveerimisobjektidel, kus on väga kuiv, imav vana aluskate, on soovitatav kasutada mitu korda mattniisutamist
Kasutusjuhend
 • Tööruumi tuleb kaitsta tugeva tuule, päikese ja vihma eest
 • Betoneerimise ja betooni kõvenemise ajal peab temperatuur olema +5...+25 °C
 • Kotitäis (25 kg) kuiva pulbrit segatakse 3,5–4,1 liitri puhta veega. Ei ole soovitatav lisada maksimaalset veekogust kohe alguses. Vee kogus betoonis on õige siis, kui segu ei voola betoonialusel.
 • Vee üleannustamine on keelatud, sest see vähendab tugevuse väärtusi, suurendab kihistumise ohtu ja
 • pikendab toote kuivamise aega
 • Betoon Ruiskukorrobetoni RKB segatakse ühtlaseks seguks mördivispli, betoonisegisti, taseme- või torusegisti abil.
 • Mördivispli või betoonisegistiga segamisel lastakse segul seista umbes 5 minutit, millele järgneb lühike ülesegamine
 • RKB laotatakse aluspinnale pumpamise või pihustamise teel või käsitsi, tihendatakse ja tasandatakse silumislatiga. Vajaduse korral hõõrutakse töödeldud pind rakenduse jaoks nõutava kvaliteeditasemeni nt polüuretaanhõõritsa ja/või teraskelluga. Pinda hõõrutakse siis, kui torkreetbetoon on veidi tahkestunud
 • Pindade tasandamiseks kasutatakse juhtlatte või -laudu, mida tõmmatakse piki rihtlatti. Nurkade tasandamiseks paigaldage juhtlaud, mille vastu saab torkreetbetooni laotada.
 • Soovitatav kihi paksus suurtel pindadel on 30–50 mm. Paksemad kihid valmistatakse mitmes kihis nii, et alumine kiht kuivaks 24 tundi enne järgmise kihi pealekandmist. Aukude paikamisel tohib üksikute aukude sügavus olla maksimaalselt 150 mm.
 • Töötlemise aeg umbes 1 h pärast vee lisamist
 • Peske tööriistad kohe pärast töö lõppu veega
 • Kuivanud torkreetbetoon Ruiskukorrobetoni  eemaldatakse mehaaniliselt.
 • Järelhoolduse käigus hoitakse pinnad olenevalt tingimustest ja objektist niisked 2-5 päeva pärast valamist vee pihustamise, plastkilega katmise või Fesconi järelhooldusaine pihustamise teel.
 • Kevadel pöörake erilist tähelepanu järelhoolduse ja tööde alustamise ajale, sest siis on õhu suhteline niiskus sageli alla 40% RH. Madal suhteline õhuniiskus koos päikesevalguse ja tuule mõjuga kuivatab pinna väga kiiresti
Ülekatmine
 • Torkreetbetooni Ruiskukorrobetoni RKB võib jätta üle katmata või pindamata
 • Välispindu võib katta keraamiliste plaatide, looduskivide, epoksümaterjali, polüuretaani, värvide ja fassaadide jaoks ettenähtud katetega
 • Siseruumides võib katta keraamiliste plaatide, plastmaterjalide, tekstiilvaipade, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korkkatetega. Vajaduse korral lihvitakse ja/või silutakse pinda Fesconi seina- või põrandatasandusseguga
 • Torkreetbetooni Ruiskukorrobetoni RKB tugevusväärtused ja muud tehnilised omadused on piisavad, et tagada peaaegu kõigi pinnakattematerjalide aluskonstruktsioon. Tuleb siiski tagada, et segu tehnilised omadused vastavad pinnakatte tootja nõuetele aluspinna ja ka aluse niiskuse suhtes
Järelhooldus

Pindu tuleb tingimustest ja objektist olenevalt niisutada 2-5 päeva pärast valamist.

Muud kaalutlused
 • Põrandakonstruktsioonides, kus betoon RKB valatakse alusbetooni kihile paksusega 20 –100 mm
 • Võib kasutada ujuvpõrandatel ja sarrustatud (nt 150/5mm) põrandatel. Sel juhul on kihi paksus 50-100 mm
 • Korraga valatava põrandapiirkonna pindala on soovitatavalt alla 15 m². Kui korraga valada rohkem kui 15 m² piirkond, suureneb pragunemise oht. Sel juhul tuleb kavandada piisav arv deformatsioonivuuke vastavalt eeskirja BY45/BLY 7 Betoonpõrandad 2014 juhistele. Tasanduspõrandale korraga valatava ala maksimaalne suurus on umbes 50–100 m2.
 • Kui aluspõrandale valatakse suure pinnaga tasanduspõrandaid, peab aluspinna tõmbetugevus olema > 1,5 MPa. Tasanduspõranda suuruse määramisel on aluspinna nakkevõime peamine tegur, mille abil takistatakse tasanduspõranda kahanemisest tingitud aluse küljest lahtitulekut.
Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

n. 20 kg / 10 mm / m².

Veevajadus 3,5–4,1 l / 25 kg
Valmismört 12–13 l / 25 kg.
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

3,0 mm

Kogus pakendis 25 kg ja 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

20-100 mm (ujuvpõrandatel ja sarrustatud

Kiud kiudtugevdatud, plastkiud
Lisandid

Töödeldavust parandavad ained.

Kasutustemperatuur

+5 °C - +25°C

Töödeldavuse aeg u 1 h
Võib peal käia u 24 h
Tugevusklass C 30/37
Survetugevus

> 37 MPa (28 päev +20 °C, RH 50 %)

Nakketugevus

> 1,5 MPa

Tuletõkkeklass A1
Koormusklassid XC4, XF4, XS1, XD2 (50 V) XC4, XF3, XS1, XD2 (100 v)

Toode Videod


Tööjoonised

Fescon Ruiskukorrobetoni RKB työkuva

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa