Remondibetoon RKB

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Remondibetoon RKB on mitmeotstarbeline, tugevusklassifikatsiooniga, mittevoolav ja kiudtugevdusega eribetoon, mis vastab standardi EN 1504-3 konstruktsiooniliste remondiainete klassi R3 nõuetele. Remondibetooni saab kasutada betoonkonstruktsioonide täitmiseks ning aukude paikamiseks, põranda-, seina- ja laepindade remondiks ja katmiseks ning betooni konstruktsioonilise tugevuse suurendamiseks. Sobib nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. Sobib kasutamiseks ka valubetoonina ja pritsbetoonina rakendustes, kus on vaja suurt tugevust ja head ilmastikukindlust. Maksimaalne terasuurus 3,0 mm. 

 • Vastupidav soola- ja külmakoormusele, omab SILKO sertifikaati
 • Suurepärane töödeldavus, ei valgu ka vertikaalsetelt pindadelt
 • Tugevusklass C 30/37
 • Nakketugevus R4, survetugevus R3
 • Koormuskategooriad: XC4, XF4, XS1, XD2 (50 aastat) XC4, XF3, XS1, XD2 (100 aastat)
 • Võib peale kanda käsitsi, pumbates või pritsides
 • M1 -heakskiiduga

Kasutuskohad

 • Konstruktsioonilise tugevuse suurendamine (ka kandekonstruktsioonides) seinapindadel ühe täitmiskorraga 10–30 mm, laepindadel 10–50 mm, täited ja aukude paikamine 10–150 mm 
 • Rõdupõrandate pinna ja kalde valamine ning betooni valamine 20–100 mm
 • Betoonvalu, täitmine, õgvendamisvalud ja kallete andmine sise- ja välistingimustes
 • Sarruse kaitsekauguse suurendamine
 • Sildade, tunnelite ja basseinide betoonkonstruktsioonide remont ja pritsbetoneerimine
 • Sobib hästi ka betoonelementide vertikaalvuukidesse ja alusmassiks, looduslikest kividest konstruktsioonide järelvuukide tegemiseks, soklite ja treppide parandamiseks ning krohvimiseks kohtades, kus on vajalik suur mehaaniline vastupidavus.
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841530073 Remondibetoon RKB 53007 25 kg
6416841330055 Korrosioonikaitsega pritsbetoon RKB 33005 1000 kg
Alustarindid
 • Alustarindi temperatuur on > +5°C
 • Betoonalus või isolatsiooniplaat
 • Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu.
 • Lahtised kihid, tsemendiliim ja muu mustus on mehaaniliselt eemaldatud, et tagada betooni toode ja aluse vaheline nake. Parim nake saadakse karedal alusel
 • Välistingimustes on alusbetooni puhastamiseks soovitatav kasutada survepesurit; samal ajal niisutab pesemine betooni alust, takistades tulevase remontbetooni liiga kiiret kuivamist
 • Sarrus tuleb puhastada lahtisest roostest ja vajaduse korral tuleb seda töödelda mördiga Fescon Tartuntalaasti TL
 • Vajaduse korral paigaldage sarrus. Soojustuskrohv varustatakse alati sarrusvõrguga.
 • Valubetoon teostatakse ujuva, sarrustatud konstruktsioonina, kui aluspind on nõrk betoon (aluse tõmbetugevus < 0,5 MPa) või soojustus. Ujuv põrandakonstruktsioon tuleb aluspõrandast eraldada Fescon eralduskangaga ja vertikaaltarinditest Fescon servaribaga
Kruntimine
 • Betoonalus peab enne betooni toode paigaldamist olema piisavalt niiske.
 • Alust niisutatakse veega seetõttu, et see takistab betoonis toode sisalduva vee liiga kiiret alusesse imendumist. Toode peab kõvenemise ajal jääma niiskeks, et tagada õige kõvenemisreaktsioon ja saavutada soovitud tugevus. Sel ajal ja hiljem tehtava niisutamise abil takistatakse plastset lõhenemist ja pinna aluse küljest lahtitulekut
 • Enne toote betoonalusele pealekandmist peab betoonalus olema kuivanud mattniiskeks ja sellel ei tohi olla lahtist vett. Betoonaluse niisutamist alustatakse varakult, näiteks eelmisel õhtul, et vesi imenduks piisavalt sügavale alusesse
 • Vajaduse korral kasutatakse nakke parandamiseks ja sarruse kaitsmiseks nakkemörti Fescon Tartuntalaasti TL tootekaardi juhiste kohaselt
 • Vedelat nakkekrunti ei kasutata koos toode
 • Renoveerimisobjektidel, kus on väga kuiv, imav vana aluskate, on soovitatav kasutada mitu korda mattniisutamist
Kasutusjuhend
 • Tööruumi tuleb kaitsta tugeva tuule, päikese ja vihma eest
 • Betoneerimise ja betooni kõvenemise ajal peab temperatuur olema +5°C...+25°C
 • Kotitäis (25 kg) kuiva pulbrit segatakse 3,5–4,1 liitri puhta veega. Ei ole soovitatav lisada maksimaalset veekogust kohe alguses. Vee kogus betoonis on õige siis, kui segu ei voola betoonialusel.
 • Vee üleannustamine on keelatud, sest see vähendab tugevuse väärtusi, suurendab kihistumise ohtu ja
 • pikendab toote kuivamise aega
 • Toode segatakse ühtlaseks seguks mördivispli, betoonisegisti, taseme- või torusegisti abil.
 • Mördivispli või betoonisegistiga segamisel lastakse segul seista umbes 5 minutit, millele järgneb lühike ülesegamine
 • Toode laotatakse aluspinnale pumpamise või pihustamise teel või käsitsi, tihendatakse ja tasandatakse silumislatiga. Vajaduse korral hõõrutakse töödeldud pind rakenduse jaoks nõutava kvaliteeditasemeni nt polüuretaanhõõritsa ja/või teraskelluga. Pinda hõõrutakse siis, kui torkreetbetoon on veidi tahkestunud
 • Pindade tasandamiseks kasutatakse juhtlatte või -laudu, mida tõmmatakse piki rihtlatti. Nurkade tasandamiseks paigaldage juhtlaud, mille vastu saab torkreetbetooni laotada.
 • Soovitatav kihi paksus suurtel pindadel on 10–50 mm. Paksemad kihid valmistatakse mitmes kihis nii, et alumine kiht kuivaks 24 tundi enne järgmise kihi pealekandmist. Aukude paikamisel tohib üksikute aukude sügavus olla maksimaalselt 150 mm.
 • Töötlemise aeg umbes 1 h pärast vee lisamist
 • Peske tööriistad kohe pärast töö lõppu veega
 • Kuivanud toode eemaldatakse mehaaniliselt.
 • Järelhoolduse käigus hoitakse pinnad olenevalt tingimustest ja objektist niisked 2-5 päeva pärast valamist vee pihustamise, plastkilega katmise või Fesconi järelhooldusaine pihustamise teel.
 • Kevadel pöörake erilist tähelepanu järelhoolduse ja tööde alustamise ajale, sest siis on õhu suhteline niiskus sageli alla 40% RH. Madal suhteline õhuniiskus koos päikesevalguse ja tuule mõjuga kuivatab pinna väga kiiresti
Ülekatmine
 • Toode võib jätta üle katmata või pindamata
 • Välispindu võib katta keraamiliste plaatide, looduskivide, epoksümaterjali, polüuretaani, värvide ja fassaadide jaoks ettenähtud katetega
 • Siseruumides võib katta keraamiliste plaatide, plastmaterjalide, tekstiilvaipade, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korkkatetega. Vajaduse korral lihvitakse ja/või silutakse pinda Fesconi seina- või põrandatasandusseguga
 • Toode tugevusväärtused ja muud tehnilised omadused on piisavad, et tagada peaaegu kõigi pinnakattematerjalide aluskonstruktsioon. Tuleb siiski tagada, et segu tehnilised omadused vastavad pinnakatte tootja nõuetele aluspinna ja ka aluse niiskuse suhtes
Muud kaalutlused
 • Põrandakonstruktsioonides, kus toode valatakse alusbetooni kihile paksusega 20 –150 mm
 • Võib kasutada ujuvpõrandatel ja sarrustatud (nt 150/5mm) põrandatel. Sel juhul on kihi paksus 50-150 mm. Paksemate kui 100 mm valandite puhul tuleks kasutada Fescon Korrosioonikaitsega betoon K45, mille terasuur on maksimaalselt 10 mm.
 • Korraga valatava põrandapiirkonna pindala on soovitatavalt alla 15 m². Kui korraga valada rohkem kui 15 m² piirkond, suureneb pragunemise oht. Sel juhul tuleb kavandada piisav arv deformatsioonivuuke vastavalt eeskirja BY45/BLY 7 Betoonpõrandad 2014 juhistele. Tasanduspõrandale korraga valatava ala maksimaalne suurus on umbes 50–100 m2.
 • Kui aluspõrandale valatakse suure pinnaga tasanduspõrandaid, peab aluspinna tõmbetugevus olema > 1,5 MPa. Tasanduspõranda suuruse määramisel on aluspinna nakkevõime peamine tegur, mille abil takistatakse tasanduspõranda kahanemisest tingitud aluse küljest lahtitulekut.
Materjali kulunorm

u. 2,0 kg/m²/mm

Veevajadus 3,5 – 4,1 l / 25 kg
Valmismört 12 – 13 l / 25 kg
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

3,0 mm

Kogus pakendis 25 kg ja 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 12 kuud

Kihi paksus

10 - 100 mm (ujuvana ja terasarmatuuriga min 50 mm)

Kiud kiudtugevdatud
Lisandid

töödeldavust parandavad ained

Kasutustemperatuur

+5°C...+25°C (platvorm ja sisetemperatuur)

Töödeldavuse aeg u. 1 h
Võib peal käia u. 8 h
Tugevusklass C 30/37 (R3, EN 1504-3)
Survetugevus

> 37 MPa (28 päev +20°C, RH 50%)

Nakketugevus

> 1,5 MPa (R4, EN 1504-3)

Tuletõkkeklass A1
Koormusklassid XC4, XF4, XS1, XD2 (50 v.), XC4, XF3, XS1, XD2 (100 a.)
Külmakindlus külmakindel, kasutamiseks sise- ja välistingimustes