Ankurdusmört SR

Tootekirjeldus

Fesconi kruvimört SR on pumbatav erisegu kivipinnas kasutatavate kinnituste tugevdamiseks. Sideaine on sulfaadikindel tsement. Kasutatakse tunnelite rajamisel ning kivipinnale kinnitatavate objektide juures. Tööstuslikult valmistatud CE-märgisega kasutusvalmis kuivsegu, mis vastab kehtivatele kvaliteedi- ja tugevusnõuetele.

 

 • Tugevusklassi liigitusega kasutusvalmis kuivtoode
 • Lihtne pumbata ja hea täitvus
 • Püsib ka vertikaalsetes aukudes
 • Tugevusklass C 35/45
 • Koormusklassid XC4, XS3, XD3, XA2 (kasutuskestus 100 a)
 • Kruvimört SR vastab standardi EN 1504-6 kohaselt standardile EN 1881 vastava tõmbekatse nõuetele

Kasutuskohad

 • Kivipinnas kasutatavate armatuurterasest poltide jootevalu tegemine    
 • Paisuvate ankrupoltide (näiteks CT-poldid vms vastavad) järelinjekteerimine

 

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841533357 Ankurdusmört 53335 25 kg

Kasutusjuhend

Aluspind
 • Puuraugu temperatuur + 5…+ 25 °C.  
 • Puuraugud loputada surve all oleva veega ja vajadusel puhuda läbi suruõhuga.
 • Puuraugud peavad olema puhtad, tugevad ja tolmuvabad
 • Puurauku ei ole vaja kruntida
Kruntimine
 • Tööobjekt peab olema täielikult kaitstud tuule, päikese ja vihma eest.
Tööjuhised
 • Poltide kinnitamise ja segu kivistumise ajal peab õhu ja puuraugu temperatuur olema +5°C… + 25 °C.
 • Kott (25 kg) segu segada 4,7–5,0 liitri külma veega. Pumpamisel segada vett 18–20% kuivtoote massist. Kruvimördi veekogus on õige, kui segu ei voola ülespoole suunatud puuraugust välja.  
 • Veekogus peab vastama tootekaardil esitatud juhistele. Määratud normist erineva veekoguse kasutamine vähendab kruvimördi tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu, mõjutab segu tugevuse arengut ning halvendab töödeldavust. 
 • Mört segada sobivas segistis hoolikalt ühtlaseks massiks.
 • Poldikinnitussegu pumbata kivipinnas asuvatesse puuraukudesse sobiva segupumba abil. Mördisegu peab täitma korralikult kogu puuraugu.  
 • Mörti tuleb kivistumise ajal kaitsta mehaaniliste mõjude eest.
 • Tööaeg pärast vee lisamist: umbes 1 h
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist. 
 • Kuivanud kruvimört eemaldada mehaaniliselt. 
Muud kaalutlused
 • Tööd viia läbi vastavalt infraRYL-i juhenditele
Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

Kuivtoote kulu ca 2,90 kg/jm (umbes 1,60 l/m valmis segu), kui kasutatakse ø 25 mm armatuurterasest polte 52 mm puuraukudes

 

Veevajadus 4,7-5,0 l / 25 kg
Olek pulber
Sideaine sulfaadikindel tsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 25 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kasutustemperatuur

+5°C...+25°C

Töödeldavuse aeg u 1 h
Tugevusklass C 35/45
Survetugevus

> 45 MPa

Koormusklassid XC4, XS3, XD3, XA2 (kasutuskestus 100 a)

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa