Mittevalguv täitemört VTL

Tootekirjeldus

Fesconi mittevalguv täitemört on lisaainetega, polümeeriga modifitseeritud, kiudarmeeritud, tsemendipõhine betoonpindade kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.

 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Aeglaselt karboniseeruv
  • Head töödeldavusomadused
  • Nakkub hästi aluspinnaga
  • Kantakse pinnale kelluga
  • Külmakindel

Kasutuskohad

  • Betoontarindite sügavate õõnsuste remonditööd sise- ja välistingimustes
  • Nurkade vormimine ja remontimine
  • Remonditööd, kus mördilt nõutakse valgumatust
Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841450128 Mittevalguv täitemört VTL 45012 25 kg

Kasutusjuhend

Aluspind

Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikvasaraga või terasharjaga harjates. Õõnsused täidetakse ja roostetanud sarrus puhastatakse ning asendatakse vajaduse korral uuega. Alus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest näiteks survepesuriga. Siledad pinnad karestatakse. Pind peab enne pindamise alustamist olema matt ja niiske. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage betooniseguriga umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 1–2 minuti pikkusest segamisest. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Puhastatud sarrus kaetakse Fesconi nakkemördiga 1–2 korda. Mittevalguv täitemört kantakse peale näiteks kelluga tervele, puhtale, matile ja niiskele betoonpinnale. Suure kihipaksuse (üle 50 mm) korral paigaldatakse mört mitmes kihis. Probleemsete aluste korral parandatakse naket Fesconi nakkemördi abil. Enne uue kihi paigaldamist lastakse kihtidel järgmise päevani kõveneda. Alumiste täitekihtidega nakkumise parandamiseks jäetakse pind karedaks. Pind tasandatakse ja vormitakse vastavalt nõuetele. Liigne mört eemaldatakse terava servaga tööriista abil. Pind tuleb alati viimistleda väga hoolikalt nii, et nake alusega ei nõrgeneks. Töötemperatuur peab olema vähemalt +5 °C.

Järelhooldus

Remonditud piirkonda tuleb järelhooldada veega ja/või kaitsta plastkilega. Järelhoolduse vajadus sõltub tingimustest. Järelhooldus peab kestma vähemalt 1–3 ööpäeva.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

1,8 kg/m²/mm

Veevajadus 3,0–4,0 l / 25 kg
Valmismört 12–13 l / 25 kg
Olek pulber (sisaldab kiudusid)
Värvus hall
Kogus pakendis 25 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

3–50 mm / täitmiskord

Kiud sisaldama
Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Töödeldavuse aeg 2 h
Survetugevus

u 30 MPa

Nakketugevus

> 1,5 MPa

Paindetõmbetugevus > 4,0 MPa
Mahukahanemine

u 1,0‰ (28d prisma)

Tuletõkkeklass A2
Karboniseerumine

28 ööpäeva u 0–2 mm
56 ööpäeva u 0–4 mm
91 ööpäeva u 2–4 mm

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa