Korrogard R 3,0 mm

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fescon Korrogard R 3,0 mm on polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört. 

  • SILKO heakskiiduga.
  • Survetugevus u 40–50 MPa (saavutatakse juba 7 päeva vanuselt)
  • Väike mahukahanemine kuivamisel
  • Sobib käsitsi või pritsiga pealekandmiseks
  • Külmakindel
  • Head nakkeomadused

Kasutuskohad

  • Betoonpindade remontimine, tasandamine ja pindamine
  • Nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadele
  • Kaitsebetoonikihi lisamine
  • Konstruktsiooni tugevuse suurendamine
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841533036 Korrogard R 3,0 mm 53303 25 kg
Aluspind

Alus peab olema terve, puhas ja matiks ning niiskeks niisutatud. Pinnal ei tohi olla tsementliimi. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikvasara või freesiga. Pärast eemaldamist tuleb veel veenduda, et pinnale ei jää osaliselt kahjustunud betooni. Vajadusel puhutakse pinnad veel üle liivapritsiga ja lõpuks puhastatakse survepesuriga. Eesmärk on saavutada puhtusklass 3. Sarrus puhastatakse kuni puhtusklassini Sa2 ja pestakse survepesuriga. Sarrust tasub kaitsta vahetult Fescon Korrogardi nakkemördi abil. Sarrus vastavalt projekteerija juhistele.  Alust niisutatakse eelmisel päeval. Niisutamise vajadus sõltub ilmastikutingimustest ja näiteks aluse tugevusest. Suure kõvadusega alus vajab rohkem kastmist. Mördi pealekandmisel tuleb alati veenduda, et alusel ei ole lahtist vett. Käsitööna tehtaval paikamisel tuleb kasutada Fesconi nakkemörti. Ka näiteks veeimavuse või sileduse suhtes probleemsetel nakkealustel tuleb kasutada nakkemörti Fescon Korrogard.

Valmistamine

Üldine veevajadus u 3,5 l/25 kg kuivtoote kohta. Lisage kuivaine vette ja segage sundseguriga u 1–2 minutit. Seejärel laske seista u 5 minutit ja segage lühidalt uuesti. Uuel segamisel seatakse lõplik vedelus, lisades vajaduse korral vett, kuid siiski nii, et vee koguhulk püsib umbes 14% juures kuivtootest. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1 tund.

Tööjuhised

Käsitsi pealekandmise korral surutakse mördimass eriti hoolikalt aluse vastu. Nakkemörti kasutatakse märg-märjale põhimõttel. Sügavamad täited tehakse kihikaupa nii, et eelmine kiht peab jõudma vähemalt ühe ööpäeva kuivada. Seadmega pealekandmisel kantakse mört pinnale piisavalt tõhusa pumpamisseadme, näiteks krohvipumbaga. Vajaduse korral tehakse seadmete sobivuse kontrollimiseks eelkatsed. Kihi soovitatav paksus on ühel pritsimiskorral 5–20 mm. Üksikute aukude paikamisel võib kasutada paksemat täitekihti.

Järelhooldus

Minimaalne töötemperatuur on +5°C. Temperatuur ei tohi langeda madalamale ka järelhoolduse ajal. Järelhooldust tuleb alustada võimalikult kohe pärast mördi pinnalekandmist ja see peab jätkuma vähemalt 5 ööpäeva jooksul. Soovitatav on katta kilega ja/või kaitsekangaga. Järelhooldus lõpetatakse järk-järgult. Järelhoolduse kohta järgitakse loomulikult ka SILKO juhiseid.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u 2,0 kg / m2 / 1 mm kihi korral

Veevajadus u 3,5 l / 25 kg
Valmismört u 13-14 l / 25 kg kuivtoodet
Koostis portlandtsement, looduslik liiv 3 mm, polümeer- ja kiudsarrus
Kogus pakendis 25 kg
Ladustamine

toode säilib kuivas ruumis ja avamata nõus 12 kuud pärast valmistamiskuupäeva

Töödeldavuse aeg max 1 h
Survetugevus

40–50 MPa (EN 1290) sõltuvalt kasutatavast veehulgast ja järelhooldusest

Nakketugevus

> 1,5 MPa (EN 1542)

Karboniseerumine

5 mm (Silko katseprogrammi järgi)

Külmakindlus nakketugevus > 1,5 MPa (EN 13687) (ei esine kestendamist ega kihistumist)