Korrogard R 1,2 mm

Tootekirjeldus

Fescon Korrogard R 1,2 mm on polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört.

 

  • Silko heakskiiduga (17.02.2012)
  • Survetugevus u 40–50 MPa.
  • Väike mahukahanemine kuivamisel
  • Sobib käsitsi või pritsiga pealekandmiseks
  • Külmakindel
  • Head nakkeomadused

Kasutuskohad

  • Betoonpindade remontimine, tasandamine ja pindamine
  • Nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadele
  • Kaitsebetoonikihi lisamine
  • Konstruktsiooni tugevuse suurendamine
Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841533029 Korrogard R 1,2 mm 53302 25 kg

Kasutusjuhend

Aluspind

Alus peab olema terve, puhas ja matiks ning niiskeks niisutatud. Pinnal ei tohi olla tsementliimi. Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikvasara või freesiga. Pärast eemaldamist tuleb veel veenduda, et pinnale ei jää osaliselt kahjustunud betooni. Vajadusel puhutakse pinnad veel üle liivapritsiga ja lõpuks puhastatakse survepesuriga. Eesmärk on saavutada puhtusklass 3. Sarrus puhastatakse kuni puhtusklassini Sa2 ja pestakse survepesuriga. Sarrust tasub kaitsta vahetult Fesconi nakkemördi abil. Sarrus vastavalt projekteerija juhistele. Aluse niisutamist tuleb alustada eelmisel päeval. Niisutamise vajadus sõltub ilmastikutingimustest ja näiteks aluse tugevusest. Suure kõvadusega alus vajab rohkem kastmist. Mördi pealekandmisel tuleb alati veenduda, et alusel ei ole lahtist vett. Käsitööna tehtaval paikamisel tuleb kasutada Fesconi nakkemörti. Ka näiteks veeimavuse või sileduse suhtes probleemsetel nakkealustel tuleb kasutada Fesconi nakkemörti.

Valmistamine

Üldine veevajadus u 3,6 l/25 kg kuivtoote kohta. Lisage kuivaine vette ja segage sundseguriga u 1–2 minutit. Seejärel laske seista u 5 minutit ja segage lühidalt uuesti. Uuel segamisel seatakse lõplik vedelus, lisades vajaduse korral vett, kuid siiski nii, et vee koguhulk püsib umbes 14,4% juures kuivtootest. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1 tund.

Tööjuhised

Käsitsi pealekandmise korral surutakse mördimass eriti hoolikalt aluse vastu. Nakkemörti kasutatakse märg-märjale põhimõttel. Sügavamad täited tehakse kihikaupa nii, et eelmine kiht peab jõudma vähemalt ühe ööpäeva kuivada. Seadmega pealekandmisel kantakse mört pinnale piisavalt tõhusa pumpamisseadme, näiteks krohvipumbaga. Vajaduse korral tehakse seadmete sobivuse kontrollimiseks eelkatsed. Soovitatav kihi paksus ühekordse pritsimise korral on 3–10 mm; üksikute aukude paikamisel võib kasutada paksemat täidet. 

Järelhooldus

Minimaalne töötemperatuur on +5 °C. Temperatuur ei tohi langeda madalamale ka järelhoolduse ajal. Järelhooldust tuleb alustada võimalikult kohe pärast mördi pinnalekandmist ja see peab jätkuma vähemalt 5 ööpäeva jooksul. Soovitatav on katta kilega ja/või kaitsekangaga. Järelhooldus lõpetatakse järk-järgult. Järelhoolduse kohta järgitakse loomulikult ka SILKO juhiseid.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u 2,0 kg / m2 / 1 mm kihi korral 

 

Veevajadus u 3,6 l / 25 kg
Valmismört u 13-14 l / 25 kg kuivtoodet
Värvus hall
Koostis Portlandtsement, looduslik liiv 1,2 mm, polümeer- ja kiudsarrus
Kogus pakendis 25 kg
Ladustamine

toode säilib kuivas ruumis ja avamata nõus 12 kuud pärast valmistamiskuupäeva

Töödeldavuse aeg Max u 1 h
Survetugevus

7 ööpäeva u 35 MPa
28 ööpäeva 40–50 MPa (EN 12190)
tugevus sõltub kasutatavast veehulgast ja järelhooldusest

Nakketugevus

> 1,5 MPa (EN 1542)

Karboniseerumine

6 mm (Silko katseprogrammi järgi)

Külmakindlus Nakketugevus > 2 MPa (EN 13687) (ei esine kestendamist ega kihistumist)

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa