Krohvisegud

Krohvimört KS 10/90

Nakkesegu. Pritsitav lubitsementmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm 3–6 kg/m².

Tutvu tootega

Krohvimört KS 35/65

Nakke- ja täitesegu. Pritsitav lubitsementmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm 15–30 kg/m².

Tellimisel saadaval ka suurima terasuurusega # 1,2 mm.

Tutvu tootega

Krohvimört KS 50/50

Täitemört. Pritsitav lubitsementmört täite- ja pinnakrohviks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm 15–25 kg/m².

Tutvu tootega

Krohvimört KS 65/35

Pinnatasandussegu. Pritsitav lubitsementmört kattekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Saab tellida ka 3 mm terasuurusega. Kulunorm 6–10 kg/m². 

Tutvu tootega

Kergkrohvisegu KEV KS 35/65

Lubitsementsideainet ja mineraalset kergtäidet sisaldav nakke- ja täitemört. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,2 kg/m2.

Tutvu tootega

Krohvimört HD KS 35/65 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg.  Suurim terasuurus on # 3 mm (tellimisel saadaval ka # 1,2 mm).

Tutvu tootega

Krohvimört HD KS 20/80 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg.  Suurim terasuurus on # 3 mm (tellimisel saadaval ka # 1,2 mm).

Tutvu tootega

Aluspõhja tasandussegu

Aluspõhja tasandusmört Fescoterm-süsteemi aluspõhja tasandamiseks ja betoonpindade muuks paksukihiliseks täitmiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Suurim terasuurus 3 mm. Survetugevus C 25/30. Kihi paksus 6–20 mm. Valmissegu 12–13 l / 25 kg. Materjali kulunorm 20 kg/m²/10 mm kiht. Saab tellida ka 10 mm terasuurusega (ainult 1000 kg pakend).

Tutvu tootega

Lubikrohvisegu K100/1200

Põhimört lubitsementmördi valmistamiseks ehitusplatsil vee ja tsemendi lisamisega kas mahuosadena või kaalutud kogustena. Valmis märgsegu sobib nakke- või täiteseguks, vastavalt tsemendi kogusele. Valmis lubitsementmört sobib masin- ja käsitsi krohvimiseks. Kulunorm nakkekrohvimisel 5–10 kg/m² ja täitekrohvimisel 15–30 kg/m².

Tutvu tootega

Märgsegu

Fesconi märgsegu on lubjapõhine kuivmört, millest valmistatakse ehitusplatsil märga mörti. Fesconi eritootmismeetodiga valmistatud mördil on tavalise märgsegu head omadused. Maksimaalne terasuurus 0,6–4,0 mm. Valmis märg mört sobib nakke-, täite- ja pinnamördiks, vastavalt tsemendi kogusele. Sobib masin- ja käsitsikrohvimiseks.

Tutvu tootega

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa