Kivivärv KS

Tootekirjeldus

Fesconi kivivärv (Fescon Kiviväri KS) on lubitsemendi põhine värv, millele on lisatud nakkeomadusi, ilmastikukindlust ja töödeldavust parandavaid lisaaineid.

 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Hingav
  • Spetsiaalseid nakkeaineid ei ole vaja
  • Nakkub hästi aluspinnaga
  • Pintseldatav, harjatav
  • Väga hea ilmastikukindlus

Kasutuskohad

  • Kõvad lubikrohvpinnad
  • Lubitsemendiga krohvitud pinnad

NB! Ei sobi orgaanilise värviga värvitud aluspinnale ega elastsele vuugile

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841450500 Kivivärv KS 235 45050 15 kg
6416841001344 Kivivärv KS Fescon värvid 45055 15 kg

Kasutusjuhend

Aluspind

Lubitsementkrohvi tuleb enne värvimist vähemalt 1 nädala jooksul niisutada. Vana värvi eemaldamise ja pinna puhastamise meetod tuleb valida värvitava pinna tugevuse järgi. Vana lubivärvi võib enamasti eemaldada survepesuriga. Kelmet moodustavad värvid tuleb seevastu eemaldada näiteks liivapritsiga. Kui alus jõuab ära kuivada, tuleb see niisutada mattniiskeks. Liiga kuivale värvimisalusele jäävad lihtsasti töövahendite jäljed ja liiga märjale pinnale seevastu läikivad laigud. Alus peab alati olema imav. Enne töö alustamist tehakse katsevärvimine, millega tagatakse õige värvitoon. Värvitooni mõjutavad muu hulgas aluse imiomadused ja karedus, värvi vedelus, tööviis ja loomulikult töö enda kvaliteet.

Valmistamine

Kotitäiele (15 kg) värvipulbrile lisada:
1. töötlemisel 15–22 l vett ja 2. töötlemisel 13–20 liitrit vett. Lisada kuivmaterjal vette ja segada põhjalikult. Segamisaeg trellvispliga on umbes 3 min. Lasta värvil seista umbes 15 minutit, seejärel korraks uuesti läbi segada. Järgmisel segamisel valmistada õige konsistentsiga värv, lisades ülejäänud veekoguse. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Värvi ühtluse tagamiseks tuleb vedelus ja segamise aeg erinevate segamiskoguste vahel ühtlustada. Valmissegatud värvi kasutusaeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Värvida tuleb tavaliselt kaks korda pintsli, maalri- või lubjaharjaga, võib ka pihustada, aga pinnale ei tohi jätta pihustusjälgi, vaid see tuleb pintsli või harjaga siluda. Esimese värvikihi puhul kasutatakse viskoossemat värvi. Kui värv on tardunud puutekuivaks, (umbes 1 ööpäeva möödudes), võib peale kanda teise värvikihi. Iseäranis teist värvikihti peale kandes peavad keskkonnatingimused olema head. Tumedad värvitoonid nõuavad värvimisel tunduvalt suuremat hoolikust kui heledad. Võib olla, et värvida on vaja ka kolmandat korda. Ühtlased pinnad tuleb värvida ühekorraga. Töövuugid tuleb „peita“ nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või näiteks vihmaveetorude taha. Kivipindade värvimisel sünteetilise värviga võib saavutada materjali rõhutava tulemuse. Tsemendi veeslahustuvad soolad ning tsemendi ja lubja kõvenemisel tekkivad soolad võivad kanduda niiskusega pinnale ja olla nn soolakirmena nähtavad. Soolakirmet põhjustavad tugev vihm kohe pärast värvimist, niiskus materjali sees, soojaleke ja ebapiisav ventilatsioon. Riski saab vähendada värsket värvi kaitstes.

Järelhooldus

Kui temperatuur on
+20 °C, kaitske värsket värvipinda ühe ööpäeva jooksul vihma ja ereda päikesepaiste eest
+10 °C, kaitske värsket värvipinda 3 ööpäeva jooksul vihma eest
+5 °C, kaitske värsket värvipinda 7 ööpäeva jooksul vihma eest
alla +5 °C temperatuuri korral ei tohi kivivärvi kasutada.
Erakordselt tugev vihm võib kahjustada värvipinda ka pärast järelhooldusperioodi lõppu
Värvimistööd on mõistlik teha aegsasti enne sügisvihmasid ja öökülmi.

Teenindusjuhised

Määrdunud pinda, mida on töödeldud kivivärviga Fescon Kiviväri KS, võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Vana tervet värvipinda ei ole vaja eemaldada. Alusele ei tohi pärast puhastamist jääda loike. Värviga Kiviväri KS värvitud pind värvitakse üle värviga Kiviväri KS vastavalt tootekirjelduses esitatud kasutusjuhistele. Puhastatud terve värvipinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohtades, kust värvikiht on eemaldatud või auke täidetud, on vaja teha kaks või enam töötluskorda.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

0,3 – 0,8 kg/m² / kaks viimistluskorda

Veevajadus 1. töötlemiskord 15–22 l ja 2. töötlemiskord 13–20 l
Olek pulber
Värvus vastavalt värvikaardile
Maksimaalne terasuurus

0,1 mm

Kogus pakendis 15 kg
Ladustamine

kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg 2 h
Tuletõkkeklass A2
Külmakindlus (100 sulatus-/jahutustsüklit) ilma kahjustusteta

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa