Tootekirjeldus

Fesconi kivivärv (Fescon Kiviväri S) on tsemendipõhine värv, millele on lisatud nakkeomadusi, ilmastikukindlust ja töödeldavust parandavaid lisaaineid. 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Hingav
  • Spetsiaalseid nakkeaineid ei ole vaja
  • Nakkub hästi aluspinnaga
  • Pintseldatav, harjatav
  • Väga hea ilmastikukindlus

Kasutuskohad

  • Betoon- ja tellispinnad
  • Kõvemad krohvipinnad kui KS 35/65 krohvide pinnad
  • Tsemendipõhise tasandus- või viimistluskrohviga töödeldud pinnad

NB! Ei sobi orgaanilise värviga värvitud aluspinnale ega elastsele vuugile

EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841450401 Kivivärv S 235 45040 20 kg
6416841016577 Kivivärv S Fescon värvid 45045 20 kg
Aluspind

Vanad pinnakattematerjalid ja värvid eemaldatakse näiteks liivapritsiga. Uued betoonpinnad karestatakse samuti liivapritsiga. Pinnad puhastatakse tolmust survepesuriga. Kui alus jõuab ära kuivada, tuleb see niisutada mattniiskeks. Liiga kuivale värvimisalusele jäävad lihtsasti värvirulli jäljed ja liiga märjale pinnale seevastu läikivad laigud. Enne töö alustamist on soovitatav teha katsevärvimine, millega tagatakse õige värvitoon. Värvitooni mõjutavad muu hulgas aluse imiomadused ja karedus, värvi vedelus, tööviis ja eelkõige töö enda kvaliteet.

Valmistamine

Kotitäiele (20 kg) värvipulbrile lisada:
1. töötlemisel 14-22 l vett ja 2. töötlemisel 10–18 liitrit vett. Lisada kuivmaterjal vette ja segada põhjalikult. Segamisaeg trellvispliga on umbes 3 min. Lasta värvil seista umbes 15 minutit, seejärel korraks uuesti läbi segada. Järgmisel segamisel valmistada õige konsistentsiga värv, lisades ülejäänud veekoguse. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Värvi ühtluse tagamiseks tuleb vedelus ja segamise aeg erinevate segamiskoguste vahel ühtlustada. Valmissegatud värvi kasutusaeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Värvida tuleb tavaliselt kaks korda pintsli, lubjaharja või rulliga, võib ka pihustada, aga pinnale ei tohi jätta pihustusjälgi, vaid see tuleb pintsli või harjaga siluda. Esimese värvikihi puhul kasutatakse viskoossemat värvi. Kui värv on tardunud puutekuivaks, (umbes 1 ööpäeva möödudes), võib peale kanda teise värvikihi. Iseäranis teist värvikihti peale kandes peavad keskkonnatingimused olema head. Tumedad värvitoonid nõuavad värvimisel tunduvalt suuremat hoolikust kui heledad. Võib olla, et värvida on vaja ka kolmandat korda. Ühtlased pinnad tuleb värvida ühekorraga. Töövuugid tuleb peita nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või nt vihmaveetorude taha. Kivipindade värvimisel sünteetilise värviga võib saavutada materjali rõhutava tulemuse. Tsemendi veeslahustuvad soolad ning tsemendi kõvenemisel tekkivad soolad võivad kanduda niiskusega pinnale ja olla nn soolakirmena nähtavad. Soolakirmet põhjustavad tugev vihm kohe pärast värvimist, niiskus materjali sees, soojaleke ja ebapiisav ventilatsioon. Riski saab vähendada, kaitstes värsket värvi vihma eest. Samal põhjusel tuleks uuel fassaadil lasta enne värvimist kuivada vähemalt ühe kütteperioodi.

Järelhooldus

Kui temperatuur on
+20°C, kaitske värsket värvipinda ühe ööpäeva jooksul vihma ja ereda päikesepaiste eest
+10°C, kaitske värsket värvipinda 3 ööpäeva jooksul vihma eest
+5°C, kaitske värsket värvipinda 7 ööpäeva jooksul vihma eest
alla +5°C temperatuuri korral ei tohi kivivärvi kasutada.
Erakordselt tugev vihm võib kahjustada värvipinda ka pärast järelhooldusperioodi lõppu
Värvimistööd on mõistlik teha aegsasti enne sügisvihmasid ja öökülmi.

Teenindusjuhised

Määrdunud pinda, mida on töödeldud kivivärviga Kiviväri S, võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Alusele ei tohi pärast puhastamist jääda loike. Kiviväri S pind hooldusvärvitakse näiteks värviga Kiviväri S või muu tsementvärvipinna värvimiseks sobiva värviga. Värvimisel järgitakse kasutatud värvi tööjuhiseid. Värvi Kiviväri S kasutamise korral ei ole vana tervet värvi Kiviväri S kihti vaja eemaldada. Puhastatud terve värvipinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohtades, kust värvikiht on eemaldatud või auke täidetud, on vaja teha kaks või enam töötluskorda.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

0,3 – 0,8 kg/m² / kaks viimistluskorda

Veevajadus 1. töötlemiskord 14–22 l ja 2. töötlemiskord 10–18 l
Olek pulber
Värvus vastavalt värvikaardile
Maksimaalne terasuurus

0,1 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg 2 h
Nakketõmbetugevus > 1,5 MPa
Tuletõkkeklass A2
Külmakindlus 100 sulatus-/jahutustsüklit, ilma kahjustusteta
Veeauru läbilaskvus

M 0,37

Kapillaarvee sissetungimine

0,045 kg/m2h1/2