Lubjavärv KM

Tootekirjeldus

Lubjavärv on valmistatud traditsioonilisel viisil puiduga ahjus põletatud kõrgekvaliteedilisest, käsitsi sorteeritud lubjakivist ja puhta veega märgkustutatud lubjast.

Kasutuskohad

  • kultuuriajaloolised objektid
  • elamuehitus
  • korstnajalgade
  • põllumajandushoonete, keldrite, viljapuude lupjamine
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841762689 Lubjavärv KM 76268 10 l
6416841762696 Lubjavärv KM Fescon värvid 76269 10 l

Kasutusjuhend

Uued värvimata pinnad tuleb puhastada mustusest, tolmust ja lahtistest osadest. Eelnevalt tuleb kõikidelt värvitud pindadelt eemaldada vana värv messingist harja või survepesuri ja kuuma veega. Uus krohv peaks enne lupjamise algust vähemalt 1 nädala kuivama, muidu võib lõpptulemus ebaühtlaseks jääda.

Krohvi parandamiseks või värskendamiseks kasutage vana krohvi koostisele vastavat krohvi ümbritseva pinnaga ühetasaselt ja sama krobelisusega. Kui eelnevalt lubjavärviga värvitud pindadele tehakse krohviparandusi, tuleb parandatud kohad üks või kaks korda vähemalt ööpäev enne lupjamise alustamist lubjavärviga üle värvida.

Värvitavat pinda tuleb enne ja 2-3 tundi pärast värvimist puhta vee või lubjaveega niisutada. Kruntimise jaoks valmistage vee ja värvi segu suhtega 2 : 1.

Lubjavärvi tuleb enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt segada, et värvikuivained nõu põhja ei ladestuks. Värvimine teostatakse ümmarguse, umbes 170 mm läbimõõduga lubjapintsliga, aknalauad ja liistud võib värvida laia pintsliga. Värvikihtide arv oleneb aluspinnast ja objektist: krohvitud pinnad värvitakse 3–6 korda, pleegitatud pinnad 1-2 korda. Enne järgmise värvikihi pealekandmist peab eelmine kuiv olema. Praktikas värvitakse üks kiht ööpäevas.

Lubjavärv ei sobi tsementkrohvitud pindadele. Mittevärvitavad pinnad (aknaklaasid, metallpinnad, looduslik kivi) tuleb värvimise ajaks kinni katta.

VÄRVIMISTINGIMUSED. Värvitav pind peab olema puhas ja kõva, värvitava pinna ja õhu temperatuur peab olema vähemalt +5 °C, suhteline õhuniiskus 50–90%. Vältige värvimist vihmas või otsese päikesevalguse käes.

OHUTU KASUTAMINE. Tugev silmakahjustuse oht, ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Kasutage sobivaid kaitsekindaid/-riideid ja silmade/näokaitset. Peske silma pritsinud aine viivitamatult rohke veega maha ja pöörduge arsti poole. Kui aine nahale sattub, peske see viivitamatult rohke veega maha. Aine sissehingamise korral viige kannatanu värske õhu kätte ja asetage ta pikali.

Jäätmekäitlus

KESKKONNAKAITSE. Vältida toote voolamist kanalisatsiooni, maapinnale ja veekogudesse.

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

Katvus: 3–6 m²/l

Olek vedelik
Sideaine kustutatud lubi
Värvus vastavalt värvikaardile
Maksimaalne terasuurus

0,1 mm

Kogus pakendis 10 l
Ladustamine

Suletud nõus, temperatuuril üle 0 °C.

Minimaalne kasutustemperatuur

+ 5°C

Kuivamisaeg

Kuivamisaeg oleneb kihi paksusest, õhuniiskusest, temperatuurist ja tuule tugevusest.

Tuletõkkeklass A1
Külmakindlus pärast kuivamist külmakindel
Suhteline õhuniiskus 50-90%

Alternatiivsed tooted

Kivivärv S

Tsementsideainet sideainet sisaldav fassaadivärv betoonpindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

Tutvu tootega

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa