Fassaadikrohv JSP 1,5

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fescon fassaadikrohv (Fescon Julkisivupinnoite JSP) on polümeermodifitseeritud tsemendipõhine värviline õhuke pinnakrohv, millele on lisatud ilmastikukindlust parandavaid ja vee sisseimendumist vähendavaid lisaaineid. Sobib pihustamiseks ja käsitsi krohvimiseks. Maksimaalne terasuurus on 1,5 mm. 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Nakkub hästi aluspinnaga
  • Head töödeldavusomadused
  • Spetsiaalseid nakkeaineid ei ole vaja
  • Saab paigaldada pritsiga
  • Ei sisalda kloriide
  • Väga hea ilmastikukindlus
  • Hingav

Kasutuskohad

  • Betoon- ja tellisfassaadid
  • Tsemendipõhise tasandus- või viimistluskrohviga töödeldud pinnad

NB! Ei sobi orgaanilise värviga värvitud aluspinnale ega elastsele vuugile.

EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841450869 Fassaadikrohv JSP 1,5 mm 235 45086 25 kg
6416841016065 Fassaadikrohv JSP 1,5 mm Fescon värvid 45150 25 kg
Aluspind

Vanad pinnakattematerjalid ja värvid eemaldatakse näiteks liivapritsiga. Uued betoonpinnad karestatakse samuti liivapritsiga. Pinnad puhastatakse survepesuri abil tolmust. Kahjustunud betoon parandatakse. Parandatud kohtade pind peab jääma võimalikult kare. Parandatud kohtadel lastakse enne pindamist kõveneda vähemalt 1–2 ööpäeva. Kui alus jõuab ära kuivada, tuleb see niisutada mattniiskeks. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu. Enne töö alustamist tehakse proovipindamine, et veenduda tekstuuri ja värvitooni sobivuses. Värvitooni mõjutavad muu hulgas aluse imiomadused, massi vedelus, pinna karedus ja loomulikult prits ise (düüsi suurus ja õhuhulk) ning pritsimistöö.

Valmistamine

Pinnakattesegule lisatava vee kogus on näidatud pakendil. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit. Lasta pinnakattesegul seista umbes 10 minutit, seejärel korraks uuesti läbi segada. Järgmisel segamisel valmistada õige konsistentsiga pinnakattesegu, lisades ülejäänud veekoguse. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmis pinnakate on töödeldav umbes kahe tunni jooksul.

Tööjuhised

Fesconi fassaadisegu kantakse pinnale krohvi- või lehterpritsiga. Seda võib pinnale kanda ka käsitsi teraskellu või harja abil. Esimene kiht pritsitakse 1-3 mm ja teine
1-2 mm paksuselt. Esimene kiht peab kuivama enne teise kihi pritsimist vähemalt 1 ööpäev.

Viimane pritse tuleb sooritada võimalikult kuiva seguga ja hea ilmaga. Tumedad värvitoonid nõuavad pritsijalt suuremat hoolikust kui heledad värvitoonid. Ühtseid pindu on soovitatav pritsida ühe tööetapina. Töövuugid tuleb peita nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või näiteks vihmaveetorude taha. Erinevad tootepartiid võivad värvitooni osas veidi erineda, mistõttu on soovitatav tellida vajalik materjalikogus korraga. Seda võib pinnale kanda ka käsitsi teraskellu või harja abil. Pritsida tuleb ringikujuliste liigutustega pinna suhtes risti. Tsemendi vees lahustuvad soolad ning tsemendi ja lubja kõvenemisel tekkivad soolad võivad imenduda koos niiskusega pinna sisse ja jääda näha nn soolakirmena. Soolakirmet põhjustavad tugev vihm kohe pärast pinna katmist, niiskus materjali sees, soojaleke ja ebapiisav ventilatsioon. Riski saab vähendada, kaitstes värske pinnakatte vihma eest. Samal põhjusel tuleks uuel fassaadil lasta enne pinna katmist kuivada vähemalt ühe kütteperioodi.

Järelhooldus

Väga kuivades tingimustes pinnatud piirkonda tuleb järelhooldada, kattes krohvipinna plastkilega või pihustades sellele veidi vett (vesi ei tohi valguda) vähemalt 1–3 ööpäeva jooksul.
Kui temperatuur on
+20°C, kaitske pinnakatte värsket pinda ühe ööpäeva jooksul vihma ja ereda päikesepaiste eest
+10°C, kaitske pinnakatte värsket pinda kolme ööpäeva jooksul vihma eest
+5°C, kaitske pinnakatte värsket pinda seitsme ööpäeva jooksul vihma eest.

Teenindusjuhised

Määrdunud fassaadikrohvipinda võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Alusele ei tohi pärast puhastamist jääda loike. Pinda saab uuesti katta fassaadikrohvi või kivivärviga Fescon Kiviväri S. Pindamisel ja maalritöös tuleb järgida kasutatud toote tööjuhendit. Puhastatud terve pinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohad, mille pinnakate on kas eemaldatud või milles on täidetud auke, vajavad kaks töötluskorda või rohkem töötluskordi.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

1 mm kiht 2 kg/m²

Veevajadus 3,5–5,0 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus vastavalt värvikaardile
Maksimaalne terasuurus

1,5 mm

Kogus pakendis 25 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

2–5 mm

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg 2 h
Vedelus (Haegerman) u 200 mm
Survetugevus

u 20 MPa

Nakketugevus

> 1,5 MPa

Paindetõmbetugevus > 4,0 MPa
Pikkuse temperatuuritegur

< 15 x 10-6/0C

Tuletõkkeklass A1
Karboniseerumine

 u 4,0 mm (91 ööpäeva, kiirendatud katse)

Õhukindlus u 15%
Külmakindlus 100 tsüklit, ilma kahjustusteta
Veepidavus u 95%