Lubitsement-pinnakate KSP

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi lubitsementpinnakate KSP on läbinisti värvitud, polümeeriga modifitseeritud, lubitsemendil põhinev pinnamört, mis sisaldab ilmastikukindlust parandavaid ja kapillaarset veeimendumist vähendavaid lisaaineid. 

Kasutuskohad

  • Lubitsementkrohvi pinnad ja tellispinnad
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841451514 Lubitsement-pinnakate KSP 1,5 mm Fescon värvid 45151 25 kg
Aluspind

Alus peab olema terve ja puhas. Vana värvi ja pinnakrohvi eemaldamiseks sobib näiteks vesiliivpuhastus. Kuiva pinda tuleb lisaks veel niisutada. Aluse imivõime peab siiski säilima. Täitemört peab enne pinnakrohvi paigaldamist olema korralikult kõvenenud ja vähemalt ühe nädala vanune. Enne töö alustamist tehakse proovipindamine, et veenduda tekstuuri ja värvitooni sobivuses. Värvitooni mõjutavad näiteks aluse imiomadused, massi vedelus, pinna karedus ja loomulikult prits ise (düüsi suurus, õhuhulk ja pritsimistöö). Mördi ühtlane väljumine voolikust on lõpptulemuse seisukohast loomulikult väga tähtis, sest nõu ei tohi keset tööd tühjeneda.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage betooniseguriga umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 1–2 minuti pikkusest segamisest. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Kõiki koguseid tuleb segada ühtemoodi. Värvi ühtluse tagamiseks tuleb vedelus ja segamise aeg erinevate segamiskoguste vahel ühtlustada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Krohvimiseks kasutatakse tavaliselt krohvipumpa või lehterpritsi. Pinda tuleb töödelda vähemalt kaks korda. Esimene mördikiht pritsitakse maksimaalsest terasuurusest sõltuvalt vedelama mördiga 2–3 mm paksuse kihina. Sellel lastakse enne teist töötluskorda vähemalt üks ööpäev kuivada. Teine mördikiht pritsitakse maksimaalsest terasuurusest sõltuvalt veidi jäigema mördiga 1,5–3 mm paksuse kihina. Mördi vedeluse, düüsi suuruse, õhuhulga ja pritsimiskauguse muutmise teel saab kujundada erinevaid struktuure.

Mida vedelam mört, suurem õhuhulk ja väiksem düüs, seda „peenem“ struktuur saadakse. Mördipritsile sobiv pritsimiskaugus on u 1 m ja lehterpritsidel u 0,6 m. Pritsida tuleb ringikujuliste liigutustega pinnaga risti. Liiga lähedalt pritsitud pinnale tekivad kergesti läikivad laigud. Tumedad värvitoonid nõuavad pritsijalt suuremat hoolikust kui heledad värvitoonid. Ühtseid pindu on soovitatav pritsida ühe tööetapina. Töövuugid tuleb peita nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või näiteks vihmaveetorude taha. Erinevate valmistuspartiide vahel võib esineda väikesi toonierinevusi nii, et vajalik mördikogus on soovitatav tellida korraga. Tsemendi vees lahustuvad soolad ning tsemendi ja lubja kõvenemisel tekkivad soolad võivad imenduda koos niiskusega pinna sisse ja jääda näha nn soolakirmena. Soolakirme tekib, kui kohe pärast krohvimist sajab vihma seda võib põhjustada ka konstruktsiooni sisemine niiskus, soojusleke ja ebapiisav õhustus. Ohu vähendamiseks tuleb värsket krohvipinda kaitsta vihma eest.

Järelhooldus

Väga kuivades tingimustes pinnatud piirkonda tuleb järelhooldada, kattes krohvipinna plastkilega või pihustades sellele veidi vett (vesi ei tohi valguda) vähemalt 1–3 ööpäeva jooksul.

Kui temperatuur on
+20°C, kaitske pinnakatte värsket pinda ühe ööpäeva jooksul vihma ja ereda päikesepaiste eest
+10°C, kaitske pinnakatte värsket pinda kolme ööpäeva jooksul vihma eest
+5°C, kaitske pinnakatte värsket pinda seitsme ööpäeva jooksul vihma eest.

Krohvimist tuleb vältida otsese päikesepaiste käes ja tugeva tuulega. Minimaalne temperatuur on +5°C.

Teenindusjuhised

Määrdunud lubitsement-pinnakatet võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Paikamismört valitakse vana terve mördi sideaine ja täitematerjali suhte ning mördi tugevuse põhjal. Hoolduspindamiseks kasutatakse lubitsementpinnakatet või kivivärvi KS, kasutades hooldatava pinnale vastavat värvikaardi värvust. Enne pindamist niisutatakse alus matiks ja niiskeks. Pinnatakse kas pritsiga või käsitsi sõltuvalt hooldatava/remonditava pinna struktuurist, järgides valitud pinnakatte tootekirjelduses toodud tööjuhiseid. Pind tuleb alati viimistleda hoolikalt nii, et nake alusega ei nõrgeneks. Remonditud kohad võivad algsest pinnast paista välja heledamatena. Kasutamise ajal värvide erinevus siiski väheneb. Pärast pindamist kastetakse paikamismörti ja pinnakatet 1–3 ööpäeva jooksul. Pinna struktuurist, värvusest ja tööviisist sõltuvalt on vajalike töötluskordade arv 1–2.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u 6 kg/m²

Veevajadus 5,0 – 6,5 l / 25 kg
Valmismört 13–15 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus vastavalt värvikaardile
Maksimaalne terasuurus

1,5 mm

Kogus pakendis 25 kg
Tihedus

u 1,80 kg/dm3

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg 1–2 h
Vedelus (Haegerman) u 200 mm
Õhukindlus u 15%
Külmakindlus 100 sulatus-/jahutustsüklit, ilma kahjustusteta
Veepidavus u 95%