Viimistlusmört JL

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi väärismört JL on läbinisti värvitud, lubitsemendil põhinev pinnamört, mis sisaldab ilmastikukindlust parandavaid ja kapillaarset veeimendumist vähendavaid lisaaineid. 

  • Lisage vaid vesi
  • Nakkub hästi aluspinnaga
  • Saab paigaldada pritsiga
  • Väga hea ilmastikukindlus
  • Hingav
  • Mitmesugused värvivariandid

Kasutuskohad

  • Lubitsemendiga krohvitud pinnad
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841450166 Viimistlusmört JL 1,5 mm 235 45016 25 kg
6416841015075 Viimistlusmört JL 1,5 mm Fescon värvid 45200 25 kg
6416841028495 Viimistlusmört JL 3,0 mm Fescon värvid 45017 25 kg
Aluspind

Alus peab olema terve ja puhas. Vana värvi, pinnakrohvi, soola, tolmu, rooste ja tiheda tsementliimi eemaldamiseks sobib näiteks vesiliivpuhastus. Kuiva pinda tuleb lisaks veel niisutada. Aluse imivõime peab siiski säilima. Täitemört peab enne pinnakrohvi paigaldamist olema korralikult kõvenenud ja vähemalt ühe nädala vanune. Enne töö alustamist tehakse proovipindamine, et veenduda tekstuuri ja värvitooni sobivuses. Värvitooni mõjutavad näiteks aluse imiomadused, massi vedelus, pinna karedus ja loomulikult prits ise (düüsi suurus, õhuhulk ja pritsimistöö). Mördi ühtlane väljumine voolikust on lõpptulemuse seisukohast loomulikult väga tähtis, sest nõu ei tohi keset tööd tühjeneda.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage betooniseguriga umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 1–2 minuti pikkusest segamisest. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Kõiki mördikoguseid tuleb segada ühtemoodi. Värvi ühtluse tagamiseks tuleb vedelus ja segamise aeg erinevate segamiskoguste vahel ühtlustada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Vääriskrohvimört paigaldatakse tavaliselt krohvipumbaga või lehterpritsiga, kuid on võimalik ka käsitsi krohvimine. Pinda tuleb töödelda vähemalt kaks korda. Esimene mördikiht pritsitakse maksimaalsest terasuurusest sõltuvalt vedelama mördiga 2–3 mm paksuse kihina. Sellel lastakse enne teist töötluskorda vähemalt üks ööpäev kuivada. Teine mördikiht pritsitakse maksimaalsest terasuurusest sõltuvalt veidi jäigema mördiga 1,5–3 mm paksuse kihina. Mördi vedeluse, düüsi suuruse, õhuhulga ja pritsimiskauguse muutmise teel on võimalik tekitada erinevaid struktuure. Mida vedelam on mört, mida suurem on õhuhulk ja väiksem on düüs, seda „peenem“ on struktuur. Mördipritsile sobiv pritsimiskaugus on u 1 m ja lehterpritsidel u 0,6 m. Pritsida tuleb ringikujuliste liigutustega pinnaga risti. Liiga lähedalt pritsitud pinnale tekivad kergesti läikivad laigud. Tumedad värvitoonid nõuavad pritsijalt suuremat hoolikust kui heledad värvitoonid. Ühtseid pindu on soovitatav pritsida ühe tööetapina. Töövuugid tuleb peita nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või näiteks vihmaveetorude taha. Erinevate valmistuspartiide vahel võib esineda väikesi toonierinevusi nii, et vajalik mördikogus on soovitatav tellida korraga. Tsemendi vees lahustuvad soolad ning tsemendi ja lubja kõvenemisel tekkivad soolad võivad imenduda koos niiskusega pinna sisse ja jääda näha nn soolakirmena. Soolakirme tekib, kui kohe pärast krohvimist sajab vihma

seda võib põhjustada ka konstruktsiooni sisemine niiskus, soojusleke ja ebapiisav õhustus. Ohu vähendamiseks tuleb värsket krohvipinda kaitsta vihma eest.

Teenindusjuhised

Määrdunud väärismörtpinnakatet võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud paigatakse. Paikamismört valitakse vana terve mördi sideaine ja täitematerjali suhte ning mördi tugevuse põhjal. Hoolduspindamiseks kasutatakse väärismörti või kivivärvi KS, kasutades hooldatava pinnale vastavat värvikaardi värvust. Enne pindamist niisutatakse alus matiks ja niiskeks. Pinnatakse kas pritsiga või käsitsi sõltuvalt hooldatava/remonditava pinna struktuurist, järgides valitud pinnakatte tootekirjelduses toodud tööjuhiseid. Pind tuleb alati viimistleda hoolikalt nii, et nake alusega ei nõrgeneks. Remonditud kohad võivad algsest pinnast paista välja heledamatena. Kasutamise ajal värvide erinevus siiski väheneb. Pärast pindamist kastetakse paikamismörti ja pinnakatet 1–3 ööpäeva jooksul. Pinna struktuurist, värvusest ja tööviisist sõltuvalt on vajalike töötluskordade arv 1–2.

Järelhooldus

Väga kuivades tingimustes krohvitud piirkonda tuleb järelhooldada, kattes krohvipinna plastkilega või pihustades sellele veidi vett (vesi ei tohi valguda) vähemalt 1–3 ööpäeva jooksul. Kui temperatuur on
+20°C, kaitske värsket krohvipinda ühe ööpäeva jooksul vihma ja ereda päikesepaiste eest
+10°C, kaitske värsket krohvipinda kolme ööpäeva jooksul vihma eest
+5°C, kaitske värsket krohvipinda seitsme ööpäeva jooksul vihma eest.
Krohvimist tuleb vältida otsese päikesepaiste käes ja tugeva tuulega.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

1,5 mm u 6 kg/m²

3,0 mm u 10–12 kg/m²

Veevajadus 5–6,5 l / 25 kg (1,5 mm), 5–6 l / 25 kg (3 mm)
Valmismört 13–15 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus vastavalt värvikaardile
Maksimaalne terasuurus

1,5 mm ja 3,0 mm

Kogus pakendis 25 kg
Tihedus

u 1,80 kg/dm3

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg 1–2 h
Vedelus (Haegerman) u 200 mm
Õhukindlus u 15%
Külmakindlus 100 sulatus-/jahutustsüklit, ilma kahjustusteta
Veepidavus u 95%