Krohvivõrgule paigaldatav krohvimört FVL

Tootekirjeldus

Krohvivõrgumört FVL on polümeeriga modifitseeritud, kiudarmeeritud tsemendipõhine mört, mille maksimaalne terasuurus on 0,6 mm.

 

  • Fescotermi õhekrohvisüsteemide soojustusplaatide krohvivõrgumört

Kasutuskohad

  • Olemasolevate elamute, äri- ja tööstushoonete lisasoojustamine ja uusehitiste soojustamine
  • Kergkruusaplokkidest soklite ja seinte ning betoonpindade ja tellisest pindade tasandamiseks ja kahekihiliseks krohvimiseks

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841450241 Krohvivõrgule paigaldatav krohvimört FVL 45024 25 kg

Kasutusjuhend

Aluspind

Võrgu paigaldamist võib alustada, kui liimmört on kuivanud. Soojustusplaadid peavad pärast kinnitamist olema terved, vuukideta ja hammasteta. Fassaadipind peab olema tasane ja hammasteta. Vajaduse korral tasandatakse hambad näiteks soojustusplaadi pinda lihvides. EPS-plaatide pinda lihvitakse alati üleni.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage sundseguriga umbes 1–2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg (nõus) on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Krohvivõrguna kasutatakse leelisekindlat klaaskiudvõrku. Võrgu paigaldamiseks kinnitatakse ukse- ja aknaavade nurkadesse lisatugevduseks klaaskiudvõrgu tükid ja valmisvormitud tugevdatud nurgavõrgud. Krohvivõrgumört kantakse soojustusplaadi peale u 3–4 mm paksuses kihis kas mördipritsiga või käsitsi. Klaaskiudvõrk süvistatakse värskesse mörti. Võrgud paigutatakse üksteise suhtes vähemalt ülekattega 100 mm. Seejärel kantakse peale teine 2–3 mm paksune mördikiht ja pind viimistletakse. Teise mördikihi võib peale kanda, kui alumine kiht on kuivanud, kuid kõige varem siiski eelmisel päeval. Pärast tasandamist on võrk üleni mördiga kaetud ja pind tasane. Vältige töötamist otsese päikesepaiste ja sooja ilmaga. Õhu ja materjalide temperatuur peab siiski olema > +5 °C.

Järelhooldus

Kuivades tingimustes tuleb pinnatud piirkonda järelhooldada vee vähese pihustamise teel vähemalt 1–3 ööpäeva jooksul. Pindamist võib pinnakattematerjali tootja juhiste järgi alustada kõige varem siis, kui järelhoolduse lõpust on möödunud 2 ööpäeva.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

6 – 10 kg/m²/kiht

Veevajadus u 5,5 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 25 kg
Ladustamine

kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Mahukahanemine

0,2 0/00

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa