Müürimört M100/600

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fescon Masonry M 100/600 on tsemendipõhine mört. Maksimaalne tera suurus on 2,0 mm. Sobib kasutamiseks fassaadi- ja vaheseinte müüritöödel. Tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Korstna müüritise ladumiseks külmades lõõri osades, näiteks külmades pööninguruumides ja katuse kohal ning küttekolde eraldi telliskivist korpuse müüritöödeks. 

 • Tugevusklass M 5
 • Ilmastikukindel
 • Head töötlusomadused
 • Saadaval 20 standardses värvitoonis. Värvilised tooted on eritellimusel valmistatud tooted, vt tarnetingimused.
 • Spetsiaalvärve saab toonida projektipõhiselt

Kasutuskohad

 • Fassaadi- ja vaheseinte müüritöödeks 
 • Tellismüüritise ladumiseks ning loodus- ja kiltkivikivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel
 • Müürivuukide parandamiseks
 • Küttekolde eraldi telliskivist korpuse müüritöödeks
 • Korstna müüritise ladumiseks külmades lõõri osades, näiteks külmades pööninguruumides ja katuse kohal
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841530387 Müürimört M100/600 53038 25 kg
6416841330376 Müürimört M100/600 33037 500 kg
6416841330383 Müürimört M100/600 33038 1000 kg
6416841530394 Müürimört 39 53039 25 kg
6416841330390 Müürimört 39 33039 1000 kg
6416841530592 Müürimört 59 53059 25 kg
6416841330598 Müürimört 59 33059 1000 kg
6416841530400 Müürimört 40 53040 25 kg
6416841330406 Müürimört 40 33040 1000 kg
6416841330413 Müürimört 41 33041 1000 kg
6416841330420 Müürimört 42 33042 1000 kg
6416841330451 Müürimört 45 33045 1000 kg
6416841530462 Müürimört 46 53046 25 kg
6416841330468 Müürimört 46 33046 1000 kg
6416841530486 Müürimört 48 53048 25 kg
6416841330482 Müürimört 48 33048 1000 kg
6416841530523 Müürimört  52 53052 25 kg
6416841330529 Müürimört 52 33052 1000 kg
6416841330444 Müürimört 44 33044 1000 kg
6416841339225 Müürimört 71 33922 1000 kg
6416841339263 Müürimört 72 All 33926 1000 kg
6416841339270 Müürimört 73 33927 1000 kg
6416841339218 Müürimört 74 Kull 33933 1000 kg
6416841339249 Müürimört 75 33924 1000 kg
6416841339201 Müürimört 77 33920 1000 kg
6416841339256 Müürimört 79 33925 1000 kg
6416841339287 Müürimört 80 33928 1000 kg
6416841339324 Müürimört 81 33932 1000 kg
6416841339218 Müürimört 82 Metsis 33921 1000 kg
6416841339362 Müürimört 83 33936 1000 kg
6416841339348 Müürimört 85 33934 1000 kg
6416841339355 Müürimört 86 Sarapuu kana 33935 1000 kg
Alus
 • Müüritise tellise või konstruktsiooni temperatuur peab olema > 0 °C.
 • Tellis, looduslik kivi, kiltkivi.
 • Telliseread on vihma eest kaitstud. Tellised ei tohi olla märjad, lumised ega jäised.
Kruntimine
 • Konstruktsioonide müüritöödel kruntimist ei tehta
Toote segamine ja pealekandmine
 • Töö ajal tuleks vältida tugevat tuult, päikesepaistet ja vihma.
 • Töö ajal peab temperatuur olema +5°C...+25°C.
 • Kott (25 kg) kuivpulbrit segatakse 3,0–3,5 liitri puhta veega. 
 • Maksimaalset veekogust ei ole soovitatav lisada kohe alguses. Veekogus mördis on õige, kui mört on sidus ja vesi ei eraldu mördi pinnale.
 • Veekogus peab vastama tootekaardil esitatud juhistele. Määratud normist erineva veekoguse kasutamine muudab mördi kuivamisaega, tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu, mõjutab segu tugevuse arengut ning halvendab töödeldavust. 
 • Toode mördisegaja, betooniveski, segamisküna või mördimikseriga ühtlaseks massiks. 
 • Väga kuivades ja soojades tingimustes saab haardumist parandada müüritise vuukide või telliste niisutamisega mattniiskeks. Lahtist vett ei tohi olla.  
 • Vuukimise ajal tuleb mördi veesisaldus hoida sama, kuna veesisalduse kõikumised kajastuvad vuugivärvi erinevustes.
 • Vuukimistehnika mõjutab vuugi tihedust. Vuukimistööd lõpetatakse vuukrauaga tihendamisega ja tellise äärtele kleepunud mördi eemaldamisega, harjates müüriharjaga diagonaalselt üle vuukide.
 • Paisumisvuugid tehakse vastavalt ehitusplaanidele
 • Valmis müürimördi kasutusaeg on ca 3 tundi. 
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist.
 • Kuivanud mört eemaldada mehaaniliselt.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid pärast valamist umbes 3 päeva niiskena, olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades vett.
Eelnevalt müüritise vuugi järelvuukimine
 • Saadaval 20 standardvärvis, spetsiaalvärvid tellimisel. 
 • Järelvuukimiseks eemaldatakse vana müüritise vuuk vähemalt 15 mm sügavuselt, kuid mitte rohkem kui 15% müüritise sügavusest, või projekteerija juhiste kohaselt. 
 • Vuuk puhastatakse tolmust ja niisutatakse mattniiskeks.
 • Pärast vuukimistööd lisatakse normikohasele veekogusele kuivaine, jäetakse umbes 10 minutiks seisma, misjärel lisatakse uuel segamisel mört, nii et see muutub nn muldniiskeks. See segamismeetod annab mördile vajaliku õhusisalduse. 
 • Järelvuukimine tehakse esmalt vertikaalvuukidel ja seejärel horisontaalvuukidel, üle 20 mm vuukidel tehakse järelvuukimine kahes etapis. 
 • Järelvuukimiseks kasutatava muldniiske mördi kasutusaeg on umbes 1–2 tundi.
 • Madala veeimavusega aluspinnad või müüritised järelvuugitakse parandusmördiga Korjauslaasti KL 1.2 või fassaadi pinnakattevahendiga Julkisivupinnoite JSP 1.5.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametlikke eeskirju.
 • Ei sobi kaminate, küpsetusahjude sisekesta või lõõrivoodrite müüritöödeks siseruumides
 • Müürimörtidel võib väikeste ja suurte kottide ning suviste ja talviste sortide vahel esineda väikseid toonierinevusi, mistõttu ei tohiks müürimördi sorti seina keskel vahetada.
 • Vastab siseriikliku standardi SFS 7001 lisa 4 nõuetele.

 

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u 1,2 kg/MRT
u 1,5 kg/NKH
u 1,7 kg/NRT

Veevajadus 3,0–3,5 l / 25 kg kott
Valmismört 13–14 l / 25 kg kott
Olek pulber
Sideaine tsement
Värvus 20 standardvärvi, spetsiaalvärvid tellimisel
Maksimaalne terasuurus

2,0 mm

Kogus pakendis 25 kg valikvärvid, 500 kg (hall) ja 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Lisandid

ained, mis parandavad töödeldavust ja ilmastikukindlust

Kasutustemperatuur

+5°C...+25°C

Töödeldavuse aeg 3 h
Tugevusklass M 5
Erilõiketugevus

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Tuletõkkeklass A1
Kloriidisisaldus < 0,01 % (EN 998-2:2016)
Külmakindlus jah
Veeimavustegur

0,38 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)