Tihendussegu M100/600

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Tihendusmört Fescon Tiivislaasti M100/600 on tsemendipõhine müürimört raskete tingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele. Sobib objektidele, mis peavad taluma kõrget kaldvihma koormust. Sobib tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. 

 • Fassaadimüüritised, mis puutuvad kokku raskete tingimustega
 • Madal veeimavus
 • Vähendab müüri pealispinna veeläbilaskvust
 • Tugevusklass M5
 • Ilmastikukindel
 • Saadaval 20 standardses värvitoonis. Värvilised tooted on eritellimusel valmistatud tooted, vt tarnetingimused
 • Spetsiaalvärve saab toonida projektipõhiselt

Kasutuskohad

 • Tellismüüritise ladumiseks loodus- ja kiltkivikivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel
 • Müürivuukide parandamiseks
 • Tellismüüritiste järelvuukimiseks
 • Suure vihmakoormusega fassaadimüüritised
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331007 Tihendussegu M100/600 33100 1000 kg
6416841331335 Tihendussegu 39 33133 1000 kg
6416841331014 Tihendussegu 59 33101 1000 kg
6416841331045 Tihendussegu 40 33104 1000 kg
6416841331038 Tihendussegu 41 33103 1000 kg
6416841344250 Tihendussegu 42 34425 1000 kg
6416841331052 Tihendussegu 45 33105 1000 kg
6416841331069 Tihendussegu 46 33106 1000 kg
6416841331076 Tihendussegu 48 33107 1000 kg
6416841344274 Tihendussegu 52 34427 1000 kg
6416841344182 Tihendussegu 44 34418 1000 kg
6416841344137 Tihendussegu 71 34413 1000 kg
6416841344168 Tihendussegu 72 All 34416 1000 kg
6416841344083 Tihendussegu 73 34408 1000 kg
6416841344144 Tihendussegu 74 Kull 34414 1000 kg
6416841344113 Tihendussegu 75 34411 1000 kg
6416841344120 Tihendussegu 77 34412 1000 kg
6416841344106 Tihendussegu 79 34410 1000 kg
6416841344243 Tihendussegu 80 34424 1000 kg
6416841344298 Tihendussegu 81 34429 1000 kg
6416841344151 Tihendussegu 82 Metsis 34415 1000 kg
6416841344229 Tihendussegu 83 34422 1000 kg
6416841344199 Tihendussegu 85 34419 1000 kg
6416841344236 Tihendussegu 86 Sarapuu kana 34423 1000 kg
Alus
 • Müüritise tellise või konstruktsiooni temperatuur peab olema > 0°C.
 • Tellis, looduslik kivi, kiltkivi.
 • Telliseread on vihma eest kaitstud. Tellised ei tohi olla märjad, lumised ega jäised.
Kruntimine
 • Konstruktsioonide müüritöödel kruntimist ei tehta
Toote segamine ja pealekandmine
 • Töö ajal tuleks vältida tugevat tuult, päikesepaistet ja vihma.
 • Töö ajal peab temperatuur olema +5°C...+25°C.
 • Kott (25 kg) kuivpulbrit segatakse 2,9–3,8 liitri puhta veega. 
 • Maksimaalset veekogust ei ole soovitatav lisada kohe alguses. Veekogus mördis on õige, kui mört on sidus ja vesi ei eraldu mördi pinnale.
 • Veekogus peab vastama tootekaardil esitatud juhistele. Määratud normist erineva veekoguse kasutamine muudab mördi kuivamisaega, tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu, mõjutab segu tugevuse arengut ning halvendab töödeldavust. 
 • Toode mördisegaja, betooniveski, segamisküna või mördimikseriga ühtlaseks massiks. 
 • Väga kuivades ja soojades tingimustes saab haardumist parandada müüritise vuukide või telliste niisutamisega mattniiskeks. Lahtist vett ei tohi olla.  
 • Vuukimise ajal tuleb mördi veesisaldus hoida sama, kuna veesisalduse kõikumised kajastuvad vuugivärvi erinevustes.
 • Vuukimistehnika mõjutab vuugi tihedust. Vuukimistööd lõpetatakse vuukrauaga tihendamisega ja tellise äärtele kleepunud mördi eemaldamisega, harjates müüriharjaga diagonaalselt üle vuukide.
 • Paisumisvuugid tehakse vastavalt ehitusplaanidele
 • Valmis tihendussegu kasutusaeg on ca 3 tundi. 
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist.
 • Kuivanud mört eemaldada mehaaniliselt.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid pärast valamist umbes 3 päeva niiskena, olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades vett.
Eelnevalt müüritise vuugi järelvuukimine
 • Saadaval 20 standardvärvis, spetsiaalvärvid tellimisel. 
 • Järelvuukimiseks eemaldatakse vana müüritise vuuk vähemalt 15 mm sügavuselt, kuid mitte rohkem kui 15% müüritise sügavusest, või projekteerija juhiste kohaselt. 
 • Vuuk puhastatakse tolmust ja niisutatakse mattniiskeks.
 • Pärast vuukimistööd lisatakse normikohasele veekogusele kuivaine, jäetakse umbes 10 minutiks seisma, misjärel lisatakse uuel segamisel mört, nii et see muutub nn muldniiskeks. See segamismeetod annab mördile vajaliku õhusisalduse. 
 • Järelvuukimine tehakse esmalt vertikaalvuukidel ja seejärel horisontaalvuukidel, üle 20 mm vuukidel tehakse järelvuukimine kahes etapis. 
 • Järelvuukimiseks kasutatava muldniiske mördi kasutusaeg on umbes 1–2 tundi.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid pärast valamist umbes 3 päeva niiskena, olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades vett.
 • Madala veeimavusega aluspinnad või müüritised järelvuugitakse parandusmördiga Korjauslaasti KL 1.2 või fassaadi pinnakattevahendiga Julkisivupinnoite JSP 1.5.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametlikke eeskirju.
 • Ei sobi kaminate, küpsetusahjude sisekesta või lõõrivoodrite müüritöödeks siseruumides
 • Müürimörtidel võib väikeste ja suurte kottide ning suviste ja talviste sortide vahel esineda väikseid toonierinevusi, mistõttu ei tohiks müürimördi sorti seina keskel vahetada.
 • Vastab siseriikliku standardi SFS 7001 lisa 4 nõuetele.

 

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Veevajadus 2,9–3,8 l / 25 kg
Olek pulber
Sideaine tsement
Värvus 20 standardvärvi, spetsiaalvärvid tellimisel
Maksimaalne terasuurus

2,0 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Lisandid

lisandid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust

Kasutustemperatuur

+5°C...+25°C

Töödeldavuse aeg 3 h
Tugevusklass M 5
Erilõiketugevus

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Tuletõkkeklass A1
Kloriidisisaldus < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Külmakindlus Jah
Veeimavustegur

0,15 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)