Tihendussegu M100/600

Tootekirjeldus

Fesconi tihendusmört on müüritsemendipõhine mört põletatud ja lubiliivakivist telliste ladumiseks. Sisaldab ilmastikukindlust, töödeldavust ja tihedust parandavad lisandeid. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.

 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Vähendab voodermüüri veeläbilaskvust
  • Head töödeldavusomadused
  • Väike kapillaarne veeimavus
  • Saab tellida täiendavates toonides
  • Külmakindel
  • Saadaval 20 standardses värvitoonis. Värvilised tooted on eritellimusel valmistatud tooted, vt tarnetingimused.

Kasutuskohad

  • Suure vihmakoormusega fassaadimüüritised
Toode sobib kasutamiseks Põhjamaade keskkonnamärgisega objektidel.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331007 Tihendussegu M100/600 33100 1000 kg
6416841331335 Tihendussegu M100/600 39 33133 1000 kg
6416841331014 Tihendussegu M100/600 59 33101 1000 kg
6416841331045 Tihendussegu M100/600 40 33104 1000 kg
6416841331038 Tihendussegu M100/600 41 33103 1000 kg
6416841344250 Tihendussegu M100/600 42 34425 1000 kg
6416841331052 Tihendussegu M100/600 45 33105 1000 kg
6416841331069 Tihendussegu M100/600 46 33106 1000 kg
6416841331076 Tihendussegu M100/600 48 33107 1000 kg
6416841344274 Tihendussegu M100/600 52 34427 1000 kg
6416841344182 Tihendussegu M100/600 44 34418 1000 kg
6416841344137 Tihendussegu M100/600 71 34413 1000 kg
6416841344083 Tihendussegu M100/600 73 34408 1000 kg
6416841344113 Tihendussegu M100/600 75 34411 1000 kg
6416841344120 Tihendussegu M100/600 77 34412 1000 kg
6416841344106 Tihendussegu M100/600 79 34410 1000 kg
6416841344243 Tihendussegu M100/600 80 34424 1000 kg
6416841344298 Tihendussegu M100/600 81 34429 1000 kg
6416841344229 Tihendussegu M100/600 83 34422 1000 kg
6416841344199 Tihendussegu M100/600 85 34419 1000 kg

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 2-3 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 3 tundi.

Tööjuhised

Minimaalne töötemperatuur on +5 °C. Kivide temperatuur peab olema üle 0 °C. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi. Soome ehitusmääruste kogumiku osa B8 Telliskonstruktsioonid, RYL 2000 ja SFS-käsiraamat 176. Kaldu sadavale vihmale allutatud fassaadide puhul tuleb müüritöödele ja ühendusdetailide paigaldamisele pöörata erilist tähelepanu. Telliste laius peab olema vähemalt 120 mm. Müür laotakse täisvuukidega, mis tihendatakse pärast müüritöid. Vuukide tiheduse tagamiseks kasutatakse tellise otspinnale lisatavat mörti. Liitekohad kavandatakse nii, et voodermüürist läbitunginud vesi pääseks konstruktsioonist välja ilma seda kahjustamata.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Veevajadus 2,9–3,8 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus standard- ja tellitavad värvitoonid
Maksimaalne terasuurus

1,2 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Töödeldavuse aeg 3 h
Tugevusklass M 5
Erilõiketugevus

> 0,16 N/mm 2 (ka)

Tuletõkkeklass A1
Kloriidisisaldus < 0,01 %
Külmakindlus Jah
Veeimavustegur

0,38 kg / (m2 *√min) 

Veeläbilaskvus

siledast tellisest katsesein 270*130*75 ei lasknud vett läbi (vihmutuskatse 7 h, õhurõhu erinevus50 Pa, vihmutuse intensiivsus 270 l/m² /h ) tavamördiga laotud sein lase vett läbi vähem kui ühe tunniga

Lingid

Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa