Tihendussegu M100/600 Talvine

Tootekirjeldus

Fesconi tihendusmört on müüritsemendipõhine mört põletatud ja lubiliivakivist telliste ladumiseks. Sisaldab ilmastikukindlust, töödeldavust ja tihedust parandavad lisandeid. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.

 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Vähendab voodermüüri veeläbilaskvust
  • Head töödeldavusomadused
  • Väike kapillaarne veeimavus
  • Saab tellida täiendavates toonides
  • Külmakindel
  • Saadaval 20 standardses värvitoonis. Värvilised tooted on eritellimusel valmistatud tooted, vt tarnetingimused.

Kasutuskohad

  • Suure sajukoormusega fassaadimüüritised temperatuurivahemikus + 5 °C kuni -15 °C
Toode sobib kasutamiseks Põhjamaade keskkonnamärgisega objektidel.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331106 Tihendussegu M100/600 Talvine 33110 1000 kg
6416841335418 Tihendussegu M100/600 39 Talvine 33541 1000 kg
6416841331199 Tihendussegu M100/600 59 Talvine 33119 1000 kg
6416841345424 Tihendussegu M100/600 40 Talvine 34542 1000 kg
6416841345417 Tihendussegu M100/600 41 Talvine 34541 1000 kg
6416841345158 Tihendussegu M100/600 42 Talvine 34515 1000 kg
6416841345455 Tihendussegu M100/600 45 Talvine 34545 1000 kg
6416841345622 Tihendussegu M100/600 46 Talvine 34562 1000 kg
6416841345479 Tihendussegu M100/600 48 Talvine 34547 1000 kg
6416841345172 Tihendussegu M100/600 52 Talvine 34517 1000 kg
6416841345486 Tihendussegu M100/600 44 Talvine 34548 1000 kg
6416841335579 Tihendussegu M100/600 71 Talvine 34557 1000 kg
6416841345684 Tihendussegu M100/600 73 Talvine 34568 1000 kg
6416841345561 Tihendussegu M100/600 75 Talvine 34556 1000 kg
6416841345509 Tihendussegu M100/600 77 Talvine 34550 1000 kg
6416841345608 Tihendussegu M100/600 79 Talvine 34560 1000 kg
6416841345660 Tihendussegu M100/600 80 Talvine 34566 1000 kg
6416841345585 Tihendussegu M100/600 81 Talvine 34558 1000 kg
6416841345677 Tihendussegu M100/600 83 Talvine 34567 1000 kg
6416841345639 Tihendussegu M100/600 85 Talvine 34563 1000 kg

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 2-3 minutit. Laske mördil seista u 5 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1 tund.

Tööjuhised

Minimaalne töötemperatuur on -15 °C. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi. Soome ehitusmääruste kogumiku osa B8 Telliskonstruktsioonid, juhendid 2007 ja SFS-käsiraamat 176.
Kaldu sadavale vihmale allutatud fassaadide puhul tuleb müüritöödele ja ühendusdetailide paigaldamisele pöörata erilist tähelepanu. Telliste laius peab olema vähemalt 120 mm. Müür laotakse täisvuukidega, mis tihendatakse pärast müüritöid. Vuukide tiheduse tagamiseks kasutatakse tellise otspinnale lisatavat mörti. Liitekohad kavandatakse nii, et voodermüürist läbitunginud vesi pääseks konstruktsioonist välja ilma seda kahjustamata.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Veevajadus 2,9–3,8 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus standard- ja tellitavad värvitoonid
Maksimaalne terasuurus

1,2 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

-15 °C

Töödeldavuse aeg 3 h
Tugevusklass M 5
Erilõiketugevus

> 0,16 N/mm 2 (ka)

Tuletõkkeklass A1
Kloriidisisaldus < 0,01 %
Külmakindlus Jah
Veeimavustegur

0,38 kg / (m2 *√min) 

Veeläbilaskvus

siledast tellisest katsesein 270*130*75 ei lasknud vett läbi (vihmutuskatse 7 h, õhurõhu erinevus50 Pa, vihmutuse intensiivsus 270 l/m² /h ) tavamördiga laotud sein lase vett läbi vähem kui ühe tunniga

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa