Tihendussegu M100/600 Talvine

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi tihendusmört on tsemendipõhine müürimört raskete talvetingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele temperatuurivahemikus -15°C…+5°C. Sobib objektidele, mis peavad taluma kõrget kaldvihma koormust. Sobib tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. 

 • Fassaadimüüritised, mis puutuvad kokku raskete tingimustega
 • Madal veeimavus
 • Vähendab müüri pealispinna veeläbilaskvust
 • Ilmastikukindel
 • Head töötlusomadused
 • Tugevusklass M 5
 • Saadaval 20 standardses värvitoonis. Värvilised tooted on eritellimusel valmistatud tooted, vt tarnetingimused
 • Spetsiaalvärve saab toonida projektipõhiselt

Kasutuskohad

 • Objektidele, kus kaldvihma koormus on kõrge
 • Tellismüüritise ladumiseks loodus- ja kiltkivikivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel
 • Müürivuukide parandamiseks
 • Tellismüüritiste järelvuukimiseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331106 Tihendussegu M100/600 Talvine 33110 1000 kg
6416841335418 Tihendussegu 39 Talvine 33541 1000 kg
6416841331199 Tihendussegu 59 Talvine 33119 1000 kg
6416841345424 Tihendussegu 40 Talvine 34542 1000 kg
6416841345417 Tihendussegu 41 Talvine 34541 1000 kg
6416841345158 Tihendussegu 42 Talvine 34515 1000 kg
6416841345455 Tihendussegu 45 Talvine 34545 1000 kg
6416841345622 Tihendussegu 46 Talvine 34562 1000 kg
6416841345479 Tihendussegu 48 Talvine 34547 1000 kg
6416841345172 Tihendussegu 52 Talvine 34517 1000 kg
6416841345486 Tihendussegu 44 Talvine 34548 1000 kg
6416841335579 Tihendussegu 71 Talvine 34557 1000 kg
6416841345615 Tihendussegu 72 All Talvine 34561 1000 kg
6416841345684 Tihendussegu 73 Talvine 34568 1000 kg
6416841345547 Tihendussegu 74 Kull Talvine 34554 1000 kg
6416841345561 Tihendussegu 75 Talvine 34556 1000 kg
6416841345509 Tihendussegu 77 Talvine 34550 1000 kg
6416841345608 Tihendussegu 79 Talvine 34560 1000 kg
6416841345660 Tihendussegu 80 Talvine 34566 1000 kg
6416841345585 Tihendussegu 81 Talvine 34558 1000 kg
6416841345516 Tihendussegu 82 Metsis Talvine 34551 1000 kg
6416841345677 Tihendussegu 83 Talvine 34567 1000 kg
6416841345639 Tihendussegu 85 Talvine 34563 1000 kg
6416841345653 Tihendussegu 86 Sarapuu kana Talvine 34565 1000 kg
Alus
 • Müüritise tellise või konstruktsiooni temperatuur peab olema > -15°C.
 • Tellis, looduslik kivi, kiltkivi.
 • Telliseread on vihma eest kaitstud. Tellised ei tohi olla märjad, lumised ega jäised.
Kruntimine
 • Konstruktsioonide müüritöödel kruntimist ei tehta
Toote segamine ja pealekandmine
 • Töö ajal tuleks vältida tugevat tuult, päikesepaistet ja vihma.
 • Töö ajal peab temperatuur olema +5° ... -15°C. Arvestada tuleb tuule ja külma koosmõjuga.
 • Kott (25 kg) kuivpulbrit segatakse 2,9–3,8 liitri puhta veega. 
 • Maksimaalset veekogust ei ole soovitatav lisada kohe alguses. Veekogus mördis on õige, kui mört on sidus ja vesi ei eraldu mördi pinnale.
 • Veekogus peab vastama tootekaardil esitatud juhistele. Määratud normist erineva veekoguse kasutamine muudab mördi kuivamisaega, tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu, mõjutab segu tugevuse arengut ning halvendab töödeldavust. 
 • Toode mördisegaja, betooniveski, segamisküna või mördimikseriga ühtlaseks massiks. 
 • Väga kuivades ja soojades tingimustes saab haardumist parandada müüritise vuukide või telliste niisutamisega mattniiskeks. Lahtist vett ei tohi olla.  
 • Vuukimise ajal tuleb mördi veesisaldus hoida sama, kuna veesisalduse kõikumised kajastuvad vuugivärvi erinevustes.
 • Vuukimistehnika mõjutab vuugi tihedust. Vuukimistööd lõpetatakse vuukrauaga tihendamisega ja tellise äärtele kleepunud mördi eemaldamisega, harjates müüriharjaga diagonaalselt üle vuukide.
 • Paisumisvuugid tehakse vastavalt ehitusplaanidele
 • Valmis tihendussegu kasutusaeg on ca 3 tundi. 
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist.
 • Kuivanud mört eemaldada mehaaniliselt.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid niiskena temperatuuril > 0°C umbes 3 päeva olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades neile vett.
Eelnevalt müüritise vuugi järelvuukimine
 • Saadaval 20 standardvärvis, spetsiaalvärvid tellimisel. 
 • Järelvuukimiseks eemaldatakse vana müüritise vuuk vähemalt 15 mm sügavuselt, kuid mitte rohkem kui 15% müüritise sügavusest, või projekteerija juhiste kohaselt.
 • Vuuk puhastatakse tolmust ja niisutatakse mattniiskeks.
 • Pärast vuukimistööd lisatakse normikohasele veekogusele kuivaine, jäetakse umbes 10 minutiks seisma, misjärel lisatakse uuel segamisel mört, nii et see muutub nn muldniiskeks. See segamismeetod annab mördile vajaliku õhusisalduse. 
 • Järelvuukimine tehakse esmalt vertikaalvuukidel ja seejärel horisontaalvuukidel, üle 20 mm vuukidel tehakse järelvuukimine kahes etapis. 
 • Järelvuukimiseks kasutatava muldniiske mördi kasutusaeg on umbes 1–2 tundi.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid pärast valamist umbes 3 päeva niiskena, olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades vett.
 • Madala veeimavusega aluspinnad või müüritised järelvuugitakse parandusmördiga Korjauslaasti KL 1.2 või fassaadi pinnakattevahendiga Julkisivupinnoite JSP 1.5
Muud arvestatavad asjaolud
 • Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametlikke eeskirju.
 • Ei sobi kaminate, küpsetusahjude sisekesta või lõõrivoodrite müüritöödeks siseruumides
 • Müürimörtidel võib väikeste ja suurte kottide ning suviste ja talviste sortide vahel esineda väikseid toonierinevusi, mistõttu ei tohiks müürimördi sorti seina keskel vahetada.
 • Kui temperatuur langeb alla -15°C, tuleb kaitsta müüritist seitsme ööpäeva vältel jäätumise eest.
 • Talvetooted saadaval talvehooajal 15.09.-01.03., muul ajal ainult ettetellimisel.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Veevajadus 2,9–3,8 l / 25 kg
Olek pulber
Sideaine tsement
Värvus 20 standardvärvi, spetsiaalvärvid tellimisel
Maksimaalne terasuurus

2,0 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Lisandid

lisandid, mis parandavad tihedust, töödeldavust ja ilmastikukindlust ning alandavad vee külmumistemperatuuri

Kasutustemperatuur

-15°C...+5°C

Töödeldavuse aeg 1 h
Tugevusklass M 5
Erilõiketugevus

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Tuletõkkeklass A1
Kloriidisisaldus < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Külmakindlus jah
Veeimavustegur

0,1 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)