Tihendussegu Heavy M100/600

Tootekirjeldus

Fesconi tihendussegu (Fescon Tiivislaasi Heavy) on tsemendipõhine segu põletatud- ja lubiliiv tellistest müüritiste fassaadidele, mis paiknevad veekogude kallastel, mis peavad taluma intensiivset sajuvett või hoonetele, mis peavad olema eriliselt kaitstud ilmastikukoormuse eest. Sisaldab ilmastikukindlust, töödeldavust ja tihedust parandavad lisandeid. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.

 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Vähendab voodermüüri veeläbilaskvust
  • Head töödeldavusomadused
  • Väike kapillaarne veeimavus
  • Saab tellida täiendavates toonides
  • Külmakindel
  • Saadaval 20 standardses värvitoonis. Värvilised tooted on eritellimusel valmistatud tooted, vt tarnetingimused.

Kasutuskohad

  • Eritingimustes fassaadimüüritised, mis peavad vastu pidama suurele vihmakoormusele
Toode sobib kasutamiseks Põhjamaade keskkonnamärgisega objektidel.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841344601 Tihendussegu Heavy M100/600 34460 1000 kg
6416841345011 Tihendussegu Heavy 39 34501 1000 kg
6416841345028 Tihendussegu Heavy 59 34502 1000 kg
6416841345035 Tihendussegu Heavy 40 34503 1000 kg
6416841345042 Tihendussegu Heavy 41 34504 1000 kg
6416841345059 Tihendussegu Heavy 42 34505 1000 kg
6416841345066 Tihendussegu Heavy 45 34506 1000 kg
6416841345073 Tihendussegu Heavy 46 34507 1000 kg
6416841345080 Tihendussegu Heavy 48 34508 1000 kg
6416841345097 Tihendussegu Heavy 52 34509 1000 kg
6416841345189 Tihendussegu Heavy 44 34518 1000 kg
6416841345202 Tihendussegu Heavy 71 34520 1000 kg
6416841345141 Tihendussegu Heavy 73 34514 1000 kg
6416841345110 Tihendussegu Heavy 75 34511 1000 kg
6416841345127 Tihendussegu Heavy 77 34512 1000 kg
6416841345103 Tihendussegu Heavy 79 34510 1000 kg
6416841345240 Tihendussegu Heavy 80 34524 1000 kg
6416841345219 Tihendussegu Heavy 81 34521 1000 kg
6416841345226 Tihendussegu Heavy 83 34522 1000 kg
6416841345196 Tihendussegu Heavy 85 34519 1000 kg

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 2-3 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 3 tundi.

Tööjuhised

Minimaalne töötemperatuur on +5 °C. Kivide temperatuur peab olema üle 0 °C. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi. Soome ehitusmääruste kogumiku osa B8 Telliskonstruktsioonid, RYL 2000 ja SFS-käsiraamat 176. Kaldu sadavale vihmale allutatud fassaadide puhul tuleb müüritöödele ja ühendusdetailide paigaldamisele pöörata erilist tähelepanu. Telliste laius peab olema vähemalt 120 mm. Müür laotakse täisvuukidega, mis tihendatakse pärast müüritöid. Vuukide tiheduse tagamiseks kasutatakse tellise otspinnale lisatavat mörti. Liitekohad kavandatakse nii, et voodermüürist läbitunginud vesi pääseks konstruktsioonist välja ilma seda kahjustamata.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Veevajadus 3,7–4,2 l / 25 kg
Olek pulber
Värvus standard- ja tellitavad värvitoonid
Maksimaalne terasuurus

1,2 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Töödeldavuse aeg 3 h
Tugevusklass M 5
Erilõiketugevus

> 0,16 N/mm 2 (ka)

Tuletõkkeklass A1
Kloriidisisaldus < 0,01 %
Külmakindlus Jah
Veeimavustegur

0,02 kg / (m2 *√min) 

Lingid

Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa