Tihendussegu Heavy M100/600

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Tihendusmört Fescon Tiivislaasti Heavy on tsemendipõhine müürimört raskete ja eriti raskete keskkonnatingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele. Kasutamiseks eelkõige mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget soola-, tuule- ja ilmastikukoormust. Sobib tellismüüritise järelvuukimiseks ja müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. 

 • Müürimört väga raskete ilmastikutingimustega kokku puutuvatele objektidele
 • Väga madal veeimavus
 • Vähendab müüri pealispinna veeläbilaskvust
 • Ilmastikukindel
 • Head töötlusomadused
 • Tugevusklass M 5
 • Saadaval 20 standardses värvitoonis. Värvilised tooted on eritellimusel valmistatud tooted, vt tarnetingimused
 • Spetsiaalvärve saab toonida projektipõhiselt

Kasutuskohad

 • Kasutamiseks mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust
 • Tellismüüritiste järelvuukimiseks
 • Müürivuukide parandamiseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841344601 Tihendussegu Heavy M100/600 34460 1000 kg
6416841345011 Tihendussegu Heavy 39 34501 1000 kg
6416841345028 Tihendussegu Heavy 59 34502 1000 kg
6416841345035 Tihendussegu Heavy 40 34503 1000 kg
6416841345042 Tihendussegu Heavy 41 34504 1000 kg
6416841345059 Tihendussegu Heavy 42 34505 1000 kg
6416841345066 Tihendussegu Heavy 45 34506 1000 kg
6416841345073 Tihendussegu Heavy 46 34507 1000 kg
6416841345080 Tihendussegu Heavy 48 34508 1000 kg
6416841345097 Tihendussegu Heavy 52 34509 1000 kg
6416841345189 Tihendussegu Heavy 44 34518 1000 kg
6416841345202 Tihendussegu Heavy 71 34520 1000 kg
6416841345165 Tihendussegu Heavy 72 All 34516 1000 kg
6416841345141 Tihendussegu Heavy 73 34514 1000 kg
6416841344649 Tihendussegu Heavy 74 Kull 34464 1000 kg
6416841345110 Tihendussegu Heavy 75 34511 1000 kg
6416841345127 Tihendussegu Heavy 77 34512 1000 kg
6416841345103 Tihendussegu Heavy 79 34510 1000 kg
6416841345240 Tihendussegu Heavy 80 34524 1000 kg
6416841345219 Tihendussegu Heavy 81 34521 1000 kg
6416841344410 Tihendussegu Heavy 82 Metsis 34441 1000 kg
6416841345226 Tihendussegu Heavy 83 34522 1000 kg
6416841345196 Tihendussegu Heavy 85 34519 1000 kg
6416841345233 Tihendussegu Heavy 86 Sarapuu kana 34523 1000 kg
Alus
 • Müüritise tellise või konstruktsiooni temperatuur peab olema > 0°C.
 • Tellis
 • Telliseread on vihma eest kaitstud. Tellised ei tohi olla märjad, lumised ega jäised.
Kruntimine
 • Konstruktsioonide müüritöödel kruntimist ei tehta
Toote segamine ja pealekandmine
 • Töö ajal tuleks vältida tugevat tuult, päikesepaistet ja vihma.
 • Töö ajal peab temperatuur olema +5°C...+25°C.
 • Kott (25 kg) kuivpulbrit segatakse 3,7–4,2 liitri puhta veega.
 • Maksimaalset veekogust ei ole soovitatav lisada kohe alguses. Veekogus mördis on õige, kui mört on sidus ja vesi ei eraldu mördi pinnale.
 • Veekogus peab vastama tootekaardil esitatud juhistele. Määratud normist erineva veekoguse kasutamine muudab mördi kuivamisaega, tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu, mõjutab segu tugevuse arengut ning halvendab töödeldavust.
 • Toode mördisegaja, betooniveski, segamisküna või mördimikseriga ühtlaseks massiks.
 • Väga kuivades ja soojades tingimustes saab haardumist parandada müüritise vuukide või telliste niisutamisega mattniiskeks. Lahtist vett ei tohi olla.
 • Vuukimise ajal tuleb mördi veesisaldus hoida sama, kuna veesisalduse kõikumised kajastuvad vuugivärvi erinevustes.
 • Vuukimistehnika mõjutab vuugi tihedust. Vuukimistööd lõpetatakse vuukrauaga tihendamisega ja tellise äärtele kleepunud mördi eemaldamisega, harjates müüriharjaga diagonaalselt üle vuukide.
 • Paisumisvuugid tehakse vastavalt ehitusplaanidele
 • Valmis tihendussegu kasutusaeg on ca 3 tundi.
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist.
 • Kuivanud mört eemaldada mehaaniliselt.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid niiskena temperatuuril > 0°C umbes 3 päeva olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades neile vett.
Eelnevalt müüritise vuugi järelvuukimine
 • Saadaval 20 standardvärvis, spetsiaalvärvid tellimisel.
 • Järelvuukimiseks eemaldatakse vana müüritise vuuk vähemalt 15 mm sügavuselt, kuid mitte rohkem kui 15% müüritise sügavusest, või projekteerija juhiste kohaselt.
 • Vuuk puhastatakse tolmust ja niisutatakse mattniiskeks.
 • Pärast vuukimistööd lisatakse normikohasele veekogusele kuivaine, jäetakse umbes 10 minutiks seisma, misjärel lisatakse uuel segamisel mört, nii et see muutub nn muldniiskeks. See segamismeetod annab mördile vajaliku õhusisalduse.
 • Järelvuukimine tehakse esmalt vertikaalvuukidel ja seejärel horisontaalvuukidel, üle 20 mm vuukidel tehakse järelvuukimine kahes etapis.
 • Järelvuukimiseks kasutatava muldniiske mördi kasutusaeg on umbes 1–2 tundi.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid pärast valamist umbes 3 päeva niiskena, olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades vett
 • Madala veeimavusega aluspinnad või müüritised järelvuugitakse parandusmördiga Korjauslaasti KL 1,2 või fassaadi pinnakattevahendiga Julkisivupinnoite JSP 1,5.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametlikke eeskirju.
 • Ei sobi kaminate, küpsetusahjude sisekesta või lõõrivoodrite müüritöödeks siseruumides
 • Müürimörtidel võib väikeste ja suurte kottide ning suviste ja talviste sortide vahel esineda väikseid toonierinevusi, mistõttu ei tohiks müürimördi sorti seina keskel vahetada.
 • Vastab siseriikliku standardi SFS 7001 lisa 4 nõuetele

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Veevajadus 3,7–4,2 l / 25 kg
Olek pulber
Sideaine tsement
Värvus 20 standardvärvi, spetsiaalvärvid tellimisel
Maksimaalne terasuurus

2,0 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Lisandid

lisandid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust

Kasutustemperatuur

+5°C…+25°C 

Töödeldavuse aeg 3 h
Tugevusklass M 5
Erilõiketugevus

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Tuletõkkeklass A1
Kloriidisisaldus < 0,1% (EN 998-2:2016)
Külmakindlus jah
Veeimavustegur

0,02 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)