Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Tihendusmört Fescon Tiivislaasti Heavy Talvi on tsemendipõhine müürimört raskete ja eriti raskete talvetingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele temperatuurivahemikus -15°C...+5°C. Kasutamiseks eelkõige mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust. Sobib tellismüüritise järelvuukimiseks ja müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust.  

 • Müürimört väga raskete ilmastikutingimustega kokku puutuvatele objektidele
 • Väga madal veeimavus
 • Vähendab müüri pealispinna veeläbilaskvust
 • Ilmastikukindel
 • Head töötlusomadused
 • Tugevusklass M 5
 • Saadaval 20 standardses värvitoonis. Värvilised tooted on eritellimusel valmistatud tooted, vt tarnetingimused
 • Spetsiaalvärve saab toonida projektipõhiselt

Kasutuskohad

 • Kasutamiseks mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust
 • Tellismüüritiste järelvuukimiseks
 • Müürivuukide parandamiseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841346001 Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine 34600 1000 kg
6416841345318 Tihendussegu Heavy 39 Talvine 34531 1000 kg
6416841345325 Tihendussegu Heavy 59 Talvine 34532 1000 kg
6416841345332 Tihendussegu Heavy 40 Talvine 34533 1000 kg
6416841345349 Tihendussegu Heavy 41 Talvine 34534 1000 kg
6416841345356 Tihendussegu Heavy 42 Talvine 34535 1000 kg
6416841345363 Tihendussegu Heavy 45 Talvine 34536 1000 kg
6416841345370 Tihendussegu Heavy 46 Talvine 34537 1000 kg
6416841345387 Tihendussegu Heavy 48 Talvine 34538 1000 kg
6416841345295 Tihendussegu Heavy 52 Talvine 34539 1000 kg
6416841345783 Tihendussegu Heavy 44 Talvine 34578 1000 kg
6416841345905 Tihendussegu Heavy 71 Talvine 34590 1000 kg
6416841345462 Tihendussegu Heavy 72 All Talvine 34546 1000 kg
6416841345691 Tihendussegu Heavy 73 Talvine 34569 1000 kg
6416841345844 Tihendussegu Heavy 74 Kull Talvine 34584 1000 kg
6416841345004 Tihendussegu Heavy 75 Talvine 34500 1000 kg
6416841345134 Tihendussegu Heavy 77 Talvine 34513 1000 kg
6416841345806 Tihendussegu Heavy 79 Talvine 34580 1000 kg
6416841345943 Tihendussegu Heavy 80 Talvine 34594 1000 kg
6416841345912 Tihendussegu Heavy 81 Talvine 34591 1000 kg
6416841345714 Tihendussegu Heavy 82 Metsis Talvine 34571 1000 kg
6416841345929 Tihendussegu Heavy 83 Talvine 34592 1000 kg
6416841345790 Tihendussegu Heavy 85 Talvine 34579 1000 kg
6416841345950 Tihendussegu Heavy 86 Sarapuu kanaTalvine 34595 1000 kg
Alus
 • Müüritise tellise või konstruktsiooni temperatuur peab olema > -15°C.
 • Tellis
 • Telliseread on vihma eest kaitstud. Tellised ei tohi olla märjad, lumised ega jäised.
Kruntimine
 • Konstruktsioonide müüritöödel kruntimist ei tehta
Toote segamine ja pealekandmine
 • Töö ajal tuleks vältida tugevat tuult, päikesepaistet ja vihma.
 • Töö ajal peab temperatuur olema -15°C...+5°C. Arvestada tuleb tuule ja külma koosmõjuga.
 • Kott (25 kg) kuivpulbrit segatakse 3,7–4,2 liitri puhta veega. 
 • Maksimaalset veekogust ei ole soovitatav lisada kohe alguses. Veekogus mördis on õige, kui mört on sidus ja vesi ei eraldu mördi pinnale.
 • Veekogus peab vastama tootekaardil esitatud juhistele. Määratud normist erineva veekoguse kasutamine muudab mördi kuivamisaega, tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu, mõjutab segu tugevuse arengut ning halvendab töödeldavust. 
 • Toode mördisegaja, betooniveski, segamisküna või mördimikseriga ühtlaseks massiks. 
 • Väga kuivades ja soojades tingimustes saab haardumist parandada müüritise vuukide või telliste niisutamisega mattniiskeks. Lahtist vett ei tohi olla.  
 • Vuukimise ajal tuleb mördi veesisaldus hoida sama, kuna veesisalduse kõikumised kajastuvad vuugivärvi erinevustes.
 • Vuukimistehnika mõjutab vuugi tihedust. Vuukimistööd lõpetatakse vuukrauaga tihendamisega ja tellise äärtele kleepunud mördi eemaldamisega, harjates müüriharjaga diagonaalselt üle vuukide.
 • Paisumisvuugid tehakse vastavalt ehitusplaanidele
 • Valmis tihendussegu kasutusaeg on ca 3 tundi. 
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist.
 • Kuivanud mört eemaldada mehaaniliselt.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid niiskena temperatuuril > 0°C umbes 3 päeva olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades neile vett.
Eelnevalt müüritise vuugi järelvuukimine
 • Saadaval 20 standardvärvis, spetsiaalvärvid tellimisel. 
 • Järelvuukimiseks eemaldatakse vana müüritise vuuk vähemalt 15 mm sügavuselt, kuid mitte rohkem kui 15% müüritise sügavusest, või projekteerija juhiste kohaselt. 
 • Vuuk puhastatakse tolmust ja niisutatakse mattniiskeks.
 • Pärast vuukimistööd lisatakse normikohasele veekogusele kuivaine, jäetakse umbes 10 minutiks seisma, misjärel lisatakse uuel segamisel mört, nii et see muutub nn muldniiskeks. See segamismeetod annab mördile vajaliku õhusisalduse. 
 • Järelvuukimine tehakse esmalt vertikaalvuukidel ja seejärel horisontaalvuukidel, üle 20 mm vuukidel tehakse järelvuukimine kahes etapis. 
 • Järelvuukimiseks kasutatava muldniiske mördi kasutusaeg on umbes 1–2 tundi.
 • Järelhooldusena hoitakse müüritise vuugid pärast valamist umbes 3 päeva niiskena, olenevalt tingimustest ja objektist, pihustades vett.
 • Madala veeimavusega aluspinnad või müüritised järelvuugitakse parandusmördiga Korjauslaasti KL 1.2 või fassaadi pinnakattevahendiga Julkisivupinnoite JSP 1.5.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametlikke eeskirju.
 • Ei sobi kaminate, küpsetusahjude sisekesta või lõõrivoodrite müüritöödeks siseruumides.
 • Kui temperatuur langeb alla -15°C, tuleb kaitsta müüritist seitsme ööpäeva vältel jäätumise eest
 • Müürimörtidel võib väikeste ja suurte kottide ning suviste ja talviste sortide vahel esineda väikseid toonierinevusi, mistõttu ei tohiks müürimördi sorti seina keskel vahetada.
 • Vastab siseriikliku standardi SFS 7001 lisa 4 nõuetele.
 • Talvetooted saadaval talvehooajal 15.09.-01.03., muul ajal ainult ettetellimisel.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Veevajadus 3,7–4,2 l / 25 kg
Olek pulber
Sideaine tsement
Värvus 20 standardvärvi, spetsiaalvärvid tellimisel
Maksimaalne terasuurus

2,0 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Lisandid

lisandid, mis parandavad tihedust, töödeldavust ja ilmastikukindlust ning alandavad vee külmumistemperatuuri

Kasutustemperatuur

-15°C...+5°C

Töödeldavuse aeg 1 h
Tugevusklass M 5
Erilõiketugevus

≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Tuletõkkeklass A1
Kloriidisisaldus < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Külmakindlus jah
Veeimavustegur

0,02 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)