Tootekirjeldus

Fesconi kiviliim on tsemendipõhine õhevuukimis-müürimört, mille ilmastikukindlust, töödeldavust ja nakkeomadusi on parandatud lisaainete abil. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm. 

  • Hea töödeldavus
  • Väga hea ilmastikukindlus
  • Nakkub hästi aluspinnaga

Kasutuskohad

  • Õhevuugiga müüritised
  • Puistepindamine
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841530325 Kiviliim KVL 53032 25 kg
Tööjuhised

Alus peab olema sirge ja sile. Tasandamiseks kasutage näiteks Fesconi sokli- ja tasandusmörti. Alus peab olema ka terve, puhas ning matt ja niiske. Liiga kuiv alus lühendab mördi lahtisena hoidmise aega. Puistepindamist tuleb vältida ka väga päikesepaistelistes ja tuulistes tingimustes (pinnale tekib kelme). Pinnata ei tohi ka temperatuuril alla +5 °C. Betoonpinnalt tuleb eemaldada tsementliimi kõige tihedam kiht. Sokli juurde tasub panna umbes 1 meetri laiune plastkile, et koguda kokku maha kukkuv puiste. Kasutatav puistematerjal peab olema kuiv ja tolmuvaba. Vajadusel tuleb seda sõeluda (2 mm sõelaga), pesta ja kuivatada. Suurte pindade tehnoloogilisi vuuke ning akna- ja ukseorvasid võib pinnata ka puistepindamismördiga. Kui mört on kõvenenud umbes ühe ööpäeva, kinnitatakse tehnoloogilistele vuukidele ja orvadele maalriteip.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage betooniseguriga umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 1–2 minuti pikkusest segamisest. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Sirguse tagamiseks võib esimese tellisekihi laduda Fesconi müürimördiga M100/600. Kiht peab enne õhevuukladumise alustamist kõvenema. Fesconi kiviliim kammitakse 9 × 6 × 6 mm mördikammiga ühte otsa ja servale. Töö kiirendamiseks võib mörti korraga kammida mitmele kivile. Telliseid „liimitakse“ ülekattega u 2 mm vuugipaksusega. Joondamisvigade kõrvaldamiseks koputage ettevaatlikult vasaraga. Seinad seotakse teineteise külge teraslintidega. Ukse- ja aknaavade ületamisel kasutatakse tavaliselt spetsiaalset abilengi. Abilengi võib eemaldada kõige varem 2 ööpäeva pärast liimimist. Ületursunud segu eemaldatakse mördikelluga.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

puistepindamine 3–6 kg/m2 sõltuvalt puistematerjali karedusest
õhukese vuugiga tellised 200 × 75 × 270; 2 kg/m2
NKH 270 × 130 × 75; 4 kg/m2

Veevajadus 5–6 l / 25 kg
Valmismört 16–18 l / 25 kg
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Segamise aeg 25 kg
Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Töödeldavuse aeg 2 h
Erilõiketugevus

> 0,31 N/mm2 (ka)

Külmakindlus pole kahjustusi pärast 100 tsüklit