Tootekirjeldus

Veebaasil nakkekrunt (primer) aluspinna eeltöötluseks. Nakkekrunti kasutatakse Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi osana. Sobib kasutamiseks ka kõikidel Fesconi põranda tasandussegudel ja seina tasandussegude koormusklassi parandamiseks. Parandab nakkumist aluspinnaga, seob tolmu, väldib õhumullide teket ja takistab tasanduskihis oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Nakkekrunt moodustab osa Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemist. Sertifikaat nr VTT-C-870-06. Pakendi suurus 5 x 3 ltr / karp ja 10 x 1 ltr / karp.

 • Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemiga sobiv nakkekrunt
 • Sobib kõikide tasandussegudega
 • Seinatasandussegu vastupidavuse parandamine

Kasutuskohad

 • Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi nakkekrunt
 • Õõnespaneelid
 • Kohapeal valatud betoonpõrandad
 • Tsemendi baasil tasandussegud
 • Kipsplaadid ja katmata puidupõhised ehitusplaadid
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841259110 Nakkekrunt 25911 1 l
6416841259103 Nakkekrunt 25910 3 l
6416841259042 Nakkekrunt 25904 10 l
Aluspind
 • Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu praht on nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud.
 • Aluskonstruktsiooni temperatuur on üle +10°C ja suhteline niiskus alla 95% RH.
 • Hüdroisolatsiooni puhul peab aluspinna suhteline niiskus olema < 90% RH
 • Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab tasanduskihi kuivamist
Segamine
 • Betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkeainet ja 3 osa vett
 • Aluspinnad, mis ei talu niiskust, näiteks kips ja puit: ei lahjendata.
 • Enne kasutamist segage toodet pakendit keerates, vältige raputamist.
Pealekandmine
 • Fesconi nakkekrunt kantakse peale õhukese ühtlase kihina harjamise teel. Nakkekrunt ei tohi jääda loikudesse.
 • Fesconi nakkekrunt peab enne hüdroisolatsiooni või tasanduskihi pealekandmist ära kuivama (olenevalt tingimustest 1–4 tundi)
 • Tugevalt imavad aluspinnad (nt valatud betoonpõrandad või renoveeritavad objektid) tuleb kruntida kaks korda. Esimene töötlemine teha segamissuhtega 1:5 (1 osa nakkekrunti, 5 osa vett), teine töötlemine suhtega 1:3.
 • Kui põranda tasanduskihi pinnale tekivad õhumullid, on see tavaliselt märk ebapiisavast kruntimisest.
 • Töövahendid ja seadmed tuleb pesta kohe veega puhtaks.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Mitteimavate pindade eeltöötlus (nt keraamilised plaadid, epoksiid, metallpinnad) vastavalt nakkekrundi PLUS juhistele.
 • Seina tasanduskihtide koormusklassi saab parandada, kui asendada 10% veest nakkekrundiga. Sel juhul saavutatakse koormusklass RL 04.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

õõnespaneelide aluspinnad ja tsemendipõhised tasanduskihid: valmissegu (segamissuhe 1:3) ca 10 m²/l

kohapeal valatavad betoonalused: valmissegu (suhe 1:3) ca 5 m²/l

kipsplaadid ja puitpinnad (lahjendamata): ca 7 m²/l

Olek vedel
Kogus pakendis 1 l, 3 l, 10 l
Ladustamine

jahedas, mitte alla +6°C, tihedalt suletud originaalpakendis maksimaalselt 2 aastat

Tihedus

1 l = 1 kg

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (aluspind ja siseõhu temperatuur)

Kuivamisaeg

olenevalt tingimustest 1–4 h

Vedeldi vesi
Pealekandmisviis harjates