Fescoseal A+B

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fescoseal A+B on 2-komponentne välis- ja siseruumides kasutamiseks mõeldud hüdroisolatsioon. Toode ei tõmba kokku, on väga kiiresti kuivav, kiudtugevdatud ja rulliga pealekantav. Talub külmakoormust ja on suurepäraste nakkuvusomadustega. Võib kasutada aluspindadel, mille suhteline niiskus on < 95% RH mõõdetuna õigel hindamissügavusel. 

 • Fescoseal A+B sobib kasutamiseks õhutiheduse parandamisel koos Fesconi hüdroisolatsiooniteibiga VE-N või FS-N
 • Hüdroisolatsiooniga Fescoseal A+B kasutatavad vahendid: Nakkekrunt KP, trapiäärik KL-B, hüdroisolatsioonitarvikud seeriast VE või FS
 • Kulu siseruumides u 1,3 kg/m 2, välistingimustes 3,2 kg/m 2
 • Piisava kuiva kile paksuse saavutab hõlpsasti kahe töötlusega
 • Pärast kuivamist külmakindel
 • Head nakkeomadused, väga elastne
 • Osa M1-klassi hüdroisolatsioonisüsteemist
 • Vastab klassidele EC1
 • Eurofins Expert Services Oy tootesertifikaat C-11838-16

Kasutuskohad

 • Plaaditavate seina- ja põrandapindade hüdroisolatsioon välis- ja siseoludes 
 • Rõdud ja terrassid
 • Vahepeal kütteta välisaunad
 • Pideva niiskuskoormusega avalikud ruumid
 • Õhutiheduse parandamiseks koos hüdroisolatsiooniteibiga VE-N või FS-N

 

 

EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841769008 Fescoseal A+B 76900 10 kg
6416841769084 Fescoseal A+B 76908 10 kg

Kasutusjuhend sisetingimustes

Aluspind
 • Aluspinnaks võib olla betoon, tsemendipõhine tasandussegu või niisketesse ruumidesse sobiv ehitusplaat.
 • Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu. 
 • Lahtised kihid, tsemendiliim ja muu mustus tuleb toote ja aluspinna vahelise nakkumise tagamiseks mehaaniliselt eemaldada.
 • Aluspinna temperatuur peab olema üle +10 °C ja suhteline niiskus alla 95% RH.
 • Põrandaküte lülitada välja 2 päeva enne hüdroisolatsiooni paigaldamist.
 • Ebatasased põrandad tasandada Fesconi põrandatasandusseguga ja seinad Fesconi niiskete ruumide tasandusseguga WTT.
Kruntimine
 • Kruntimine teha Fesconi nakkekrundiga KP vastavalt tootekaardil esitatud juhistele.
 • Betoonpinnad ja tsemendipõhised tasanduspinnad: 1 osa nakkekrunti KP, 3 osa vett.
 • Aluspinnad, mis ei talu niiskust, nt kipsipõhised ehitusplaadid: Ei lahjendata.
 • Fesconi nakkekrunt KP kantakse peale õhukese ühtlase kihina harjamise teel.
 • Nakkekrunt KP peab enne hüdroisolatsiooni Fescoseal A+B pealekandmist olema kuiv, kuivamisaeg sõltuvalt tingimustest 1-4 h.
Segamine ja pealekandmine
 • Tootega kasutatakse järgmisi vahendeid: Trapiäärik KL-B, hüdroisolatsioonitarvikud seeriast VE või FS.
 • Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust ühe augu suuruse võrra väiksem.
 • Toode kantakse alati peale kahe kihina. Enne kasutamist tuleb toodet segada.
 • Keerake vedelikukanistrit (komponent B) segamiseks üles-alla (ärge loksutage) ja valage see puhtasse segamisnõusse. Seejärel lisage järk-järgult ja kogu aeg segades pulber (komponent A). Komponendid lisatakse massisuhtes 1:1 (1 kg : 1 kg) ja segatakse, kuni toode on täiesti ühtlane ja tükkideta.
 • Hüdroisolatsiooni paigaldamist alustatakse seintest nakkekrundi KP pealekandmisega vastavalt kruntimisjuhendile.
 • Kandke hüdroisolatsioon nurkadesse, ühenduskohtadesse ja läbiviikudele. Süsteemiga sobivad hüdroisolatsioonitarvikud kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsli või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.
 • Kandke toote esimene kiht kogu kaetavale seinapinnale. Arvestage, et seina ja põranda ühenduskohta töödeldakse hüdroisolatsiooni ja tugevdusteibiga alles põranda on hüdroisoleerimise käigus. Pärast esimest töötlemist võib teise kihi peale kanda u 90 minuti möödumisel. Toote värvus muutub kuivamisel tumedamaks. Enne järgmise kihi pealekandmist peavad pinnad olema kuivanud.
 • Plaatige seinad enne põranda hüdroisolatsiooni paigaldamist. Seina madalaim plaadirida paigaldatakse koos põranda plaatimisega.
 • Alustage põranda hüdroisolatsiooni paigaldamist põranda kruntimisest vastavalt krundimisjuhendile
 • Kandke hüdroisolatsioon nurkadesse ja läbiviikudele. Süsteemiga sobivad hüdroisolatsioonitarvikud kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsli või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.
 • Kandke toode ümber trapi nii, et trapi äärik KL-B jääks täielikult märja Fescoseal A+B massi peale. Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärikust trapi peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuääriku teine pool kaevu peale. Kaev peab jääma tervikuna kaevuääriku alla. Veenduge, et trapi äärik oleks täielikult aluse külge kinnitunud. 
 • Kandke hüdroisolatsioon korralikult üle kogu trapi ääriku KL-B peale.
 • Seejärel kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu töödeldavale põrandapinnale. Enne põrandatrapi kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil kuivada u 90 minutit.
 • Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake põrandatrapi kohta trapi tootja juhistele vastav ava. Painutage ja pingutage trapiäärik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõnga abil trapi siseservadele. trapiäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
 • Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse trapi juurest kuni kinnitusrõnga ülaservani.
 • Põrandatrapi sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.
 • Tööriistad tuleks kohe pärast toote kasutamist veega puhtaks pesta.

Kasutusjuhend välioludes

 • Välioludes paiknevad näiteks rõdud, terrassid ja vahepeal külmaks jäetavad välissaunad.
 • Hüdroisolatsiooni kuiva kihi paksus peab välistingimustes olema vähemalt 2,0 mm (kulu: 3,2 kg/m2).
 • Välisoludes peab aluspinnaks olema betoon või välitingimustesse sobiv tsemendipõhine tasandussegu.
 • Aluspinna tõmbetugevus peab olema > 1,0 MPa.
 • Kruntimine toimub veega. Aluspind niisutatakse enne hüdroisolatsiooni paigaldamist matiks. Aluspinnale ei või jääda loike. Välistingimustes ei tohi kasutada nakkekrunti KP. 
 • Välisoludes võib esimesele hüdroisolatsioonikihile lisada lahjendamiseks vett max 10% segatud toote kogusest. 
 • Valmistades näiteks 2 kg massi (1 kg = A + 1 kg = B), lisatakse vett 10% (2 dl).
 • Teine hüdroisolatsioonikiht tehakse lahjendamata hüdroisolatsiooni massiga.
 • Tööobjekt peab olema täielikult kaitstud tuule, tuuletõmbuse, päikese ja vihma eest.
 • Muus osas tuleb järgida samu juhiseid, mis siseoludes.
Katmine 
 • Plaatimistöid võib alustada umbes 4 tundi pärast viimase hüdroisolatsiooni kihi pealekandmist.
 • Plaatimisseguks tuleb sõltuvalt plaatidest ja kasutuskohast valida Fesconi renoveerimissegu VSL, ILL, SS2 või SSL Lite.
 • Kui hüdroisolatsioon jääb kinnitusrõnga ja trapi kaane vahelt näha, katke see renoveerimisseguga.
 • Plaadivuukides võib kasutada Fesconi vuugisegu SML ning Fesconi sanitaarsilikooni vastavalt kasutatud renoveerimissegu kuivamisajale.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Kui mass on hakanud tahenema, ei tohi seda lahjendada vee ega komponendiga B. Samuti ei tohi tootele lisada muid võimalikke lisaaineid.
 • Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele.
 • Tootekaardil esitatud kuivamisajad kehtivad temperatuuril + 20 °C, RH 50%. Tööruumi madal temperatuur või kõrge niiskus pikendavad kuivamisaega.
 • Vältige hüdroisolatsiooniga kaetud põrandapinnal asjatut liikumist.
 • Toode ei sobi kohtadesse, kus esineb pidev veekoormus, näiteks basseinid.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

seinad ja põrand: 1,3 kg/m2 siseruum

seinad ja põrand: 3,2 kg/m2 välisolud

Veevajadus komponent A+B
Olek A pulbri komponent, B vedel komponent
Värvus pärast kuivamist tumepruun
Kogus pakendis 10 kg + 10 kg
Ladustamine

säilivus 12 kuud alates pakendil märgitud valmistamiskuupäevast. Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (aluspind ja siseõhu temperatuur)

Kuivamisaeg

pärast esimest töötlemist lasta kuivada u 90 min, pärast teist töötlemist ja enne plaatimist u 4 tundi (+20°C, RH 50%)

Ülekaetav plaaditav u 4 h pärast teist töötlemiskorda
Külmakindlus pärast kuivamist külmakindel.
Kelme paksus siseruum 0,8 mm (nii seinale kui põrandale), välisolud 2,0 mm (nii seinale kui põrandale)
Pealekandmisviis pintsel, rull
Transportimine soojalt transportimine