Hüdroisolatsioon WS

Tootekirjeldus

Fescon Hüdroisolatsioon WS on 1-komponentne kiiresti kuivav, rullitav või pritsitav hüdroisolatsioon kasutamiseks siseruumides. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks.

 

 • Kulu ca 0,7 l/m2 seintele ja põrandatele
 • Piisava kuiva kile paksuse saavutab hõlpsasti kahe töötlusega
 • Väga elastne
 • Saab peale kanda ka pritsides
 • Vastab M1 ja EC1 klassidele
 • Sertifikaat nr C-12511-18

Kasutuskohad

 • Plaaditavate seina- ja põrandapindade hüdroisolatsioon siseruumides
 • Korterelamutes ja ühiskondlikes hoonetes kasutatavate betoonelementide sisemiste elemendivuukide töötlemine, et vältida pragude tekkimist valmis sisepinnal
 • Aluspinnaks võib olla betoon, kergbetoon, tsemendipõhine tasandussegu või märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841769091 Hüdroisolatsioon WS 76909 3 l
6416841769121 Hüdroisolatsioon WS 76912 15 l

Kasutusjuhend

Aluse eeltöötlus
 • Aluspinnaks võib olla betoon, kergbetoon, tsemendipõhine tasandussegu või märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat.
 • Aluspind peab olema puhas, tugev ja puhtaks imetud. Aluspind peab olema kõva ja liikumatu.
 • Lahtised kihid, tsemendiliim ja muu mustus tuleb toote ja aluspinna vahelise nakkumise tagamiseks mehaaniliselt eemaldada.
 • Aluspinna temperatuur peab olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 90% RH.
 • Põrandaküte lülitada välja 2 päeva enne hüdroisolatsiooni paigaldamist.
 • Ebatasased põrandad tasandada Fesconi põrandatasandusseguga ja seinad Fesconi niiskete ruumide tasandusseguga WTT.
Kruntimine
 • Kruntimine teha Fesconi nakkekrundiga KP vastavalt tootekaardil esitatud juhistele. 
 • Betoonpinnad ja tsemendipõhised tasanduspinnad: 1 osa nakkekrunti KP, 3 osa vett.
 • Aluspinnad, mis ei talu niiskust, nt kipsipõhised ehitusplaadid: Ei lahjendata. 
 • Fesconi nakkekrunt KP kantakse peale õhukese ühtlase kihina harjamise teel. Nakkekrunt KP ei või jääda loikudesse. 
 • Väga imavate aluspindade puhul (nt kohapeal valatud betoonpõrandad) teha 2 töötlust.  
 • Nakkekrunt KP peab enne hüdroisolatsiooni WS pealekandmist olema kuiv, kuivamisaeg sõltuvalt tingimustest 1-4 h.
Toote segamine ja pealekandmine
 • Hüdroisolatsiooniga WS kasutatakse järgmisi vahendeid: Kaevuäärik KL-B, FS- ja VE-seeria hüdroisolatsioonivahendid ning hüdroisolatsiooni kiudlint 0,15 x 25 m.
 • Hüdroisolatsioon WS kantakse alati peale kahes kihis. 
 • Hüdroisolatsiooni WS tuleb enne kasutamist segada. 
 • Hüdroisolatsiooni paigaldamist alustada seintest. Kandke hüdroisolatsioon WS nurkadesse, ühenduskohtadesse ja läbiviikudele. Kinnitage neisse kohtadesse rulli või pintsli abil tugevdused. Veenduge, et tugevdused on hüdroisolatsiooniga WS täielikult kaetud. 
 • Kandke esimene kiht hüdroisolatsiooni WS kogu kaetavale seinapinnale. Pärast esimest töötlemist võib teise kihi peale kanda 2–3 tunni möödumisel. Hüdroisolatsioon WS muudab kuivamise käigus värvi. Enne järgmise kihi pealekandmist peavad pinnad olema kuivad.
 • Põranda hüdroisolatsiooni paigaldamine. Kandke hüdroisolatsioon WS seina ja põranda nurkadesse ja ühenduskohtadesse. Kinnitage neisse kohtadesse rulli või pintsli abil tugevdused. Veenduge, et tugevdused on hüdroisolatsiooniga WS täielikult kaetud.
 • Kaevuäärik KL-B tuleb paigaldada kuivanud nakkekrundile. Trapiäärik paigaldatakse kuivanud nakkekrundi peale, surudes liimipinna trapi ümber kinni. Kandke hüdroisolatsioon WS kogu Kaevuäärik KL-B peale, trapiääriku alla ei ole vaja hüdroisolatsiooni panna.
 • Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu soojustatavale põrandapinnale. Esimesel kihil lasta kuivada 2–3 tundi enne põrandatrapi kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist. 
 • Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake põrandatrapi kohta augu läbimõõdust 40 mm väiksem auk, pöörake ja pingutage trapiäärik KL-B kinnitusrõnga abil trapi siseservadele ühtlaselt surudes. 
 • Kandke hüdroisolatsioon WS kogu isoleeritavale alale ka teist korda. Töödelge ülevalt poolt ka kinnitusrõnga ja trapiääriku vahelist ühenduskohta. Trapiääriku sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.
Katmine
 • Plaatimistöid võib alustada umbes 5 tundi pärast viimase hüdroisolatsiooni kihi pealekandmist. 
 • Plaatimisseguks valida sõltuvalt plaatidest ja kasutuskohast Fesconi renoveerissegu VSL, ILL, SS2 või SSL Lite. 
 • Kui hüdroisolatsioon jääb kinnitusrõnga ja põrandatrapi kaane vahelt näha, katta see renoveerimisseguga. 
 • Plaadivuukides võib kasutada Fesconi vuugisegu SML ning Fesconi sanitaarsilikooni vastatalt kasutatud renoveerimissegu kuivamisajale.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele. 
 • Tootekaardil esitatud kuivamisajad kehtivad temperatuuril + 20 °C, RH 50%. Tööruumi madal temperatuur või kõrge niiskus pikendavad kuivamisaega.  
 • Toote kuivamisaeg on umbes 2–3 tundi. Vältida tarbetut liikumist ja töötamist hüdroisolatsiooniga kaetud pinnal, sest valmis hüdroisolatsioon võib kahjustuda. Hüdroisolatsiooniga kaetud põrandal liikumine on lubatud vaid puhaste turvajalatsitega.   
 • Hüdroisolatsioon WS ei sobi kasutamiseks väljas, nt rõdudel. Samuti ei või toodet kasutada kohtades, kus hüdroisolatsiooniga ruumid võivad külmuda, näiteks välissaunad. Neis kohtades tuleb kasutada kahekomponendilist hüdroisolatsiooni Fescon Fescoseal A + B. 
 • Hüdroisolatsioon WS ei sobi kohtadesse, kus esineb pidev veekoormus, näiteks basseinid.
Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

seinad ja põrand: u 0,7 l/m, min 1,0 kg / m2

Värvus helesinine, kuivades tumeneb
Kogus pakendis 3 l / 4,5 kg ja 15 l / 22,5 kg. Pakendatud plastanumasse.
Ladustamine

Säilivus 12 kuud alates pakendil märgitud valmistamiskuupäevast. Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.

Tihedus

1 l = 1,5 kg

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (platvorm ja sisetemperatuur)

Kuivamisaeg

u 2 - 3 h / 1. töötlemine (+20 oC). Pärast teist töötluskorda u 5 h enne plaatimist (värvimuudatus)

Ülekaetav plaaditav u 5 h pärast teist töötlemiskorda
Külmakindlus ei ole külmakindel
Kelme paksus min. 0,5 mm (nii sein kui põrand)
Pealekandmisviis pintsel, rull või pihusti
Transportimine soojalt transportimine

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa