Hüdroisolatsioon WS

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fescon Hüdroisolatsioon WS on 1-komponentne kiiresti kuivav, rullitav või pritsitav hüdroisolatsioon kasutamiseks siseruumides. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. 

 • Kulu ca 0,7 l/m2 seintele ja põrandatele
 • Piisava kuiva kile paksuse saavutab hõlpsasti kahe töötlusega
 • Väga elastne
 • Saab peale kanda ka pritsides
 • Vastab M1 ja EC1 klassidele
 • Sertifikaat nr C-12511-18

Kasutuskohad

 • Plaaditavate seina- ja põrandapindade hüdroisolatsioon siseruumides
 • Korterelamutes ja ühiskondlikes hoonetes kasutatavate betoonelementide sisemiste elemendivuukide töötlemine, et vältida pragude tekkimist valmis sisepinnal
 • Aluspinnaks võib olla betoon, kergbetoon, tsemendipõhine tasandussegu või märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841769091 Hüdroisolatsioon WS 76909 3 l (4,5 kg)
6416841769121 Hüdroisolatsioon WS 76912 15 l (22,5 kg)
Aluse eeltöötlus
 • Aluspinnaks võib olla betoon, kergbetoon, tsemendipõhine tasandussegu või märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat.
 • Aluspind peab olema puhas, tugev ja puhtaks imetud. Aluspind peab olema kõva ja liikumatu.
 • Lahtised kihid, tsemendiliim ja muu mustus tuleb toote ja aluspinna vahelise nakkumise tagamiseks mehaaniliselt eemaldada.
 • Aluspinna temperatuur peab olema üle +10°C ja suhteline õhuniiskus alla 90% RH.
 • Põrandaküte lülitada välja 2 päeva enne hüdroisolatsiooni paigaldamist.
 • Ebatasased põrandad tasandada Fesconi põrandatasandusseguga ja seinad Fesconi niiskete ruumide tasandusseguga WTT.
Kruntimine
 • Kruntimine teha Fesconi nakkekrundiga KP vastavalt tootekaardil esitatud juhistele. 
 • Betoonpinnad ja tsemendipõhised tasanduspinnad: 1 osa nakkekrunti KP, 3 osa vett.
 • Aluspinnad, mis ei talu niiskust, nt kipsipõhised ehitusplaadid: Ei lahjendata. 
 • Fesconi nakkekrunt KP kantakse peale õhukese ühtlase kihina harjamise teel. Nakkekrunt KP ei või jääda loikudesse. 
 • Väga imavate aluspindade puhul (nt kohapeal valatud betoonpõrandad) teha 2 töötlust.  
 • Nakkekrunt KP peab enne hüdroisolatsiooni WS pealekandmist olema kuiv, kuivamisaeg sõltuvalt tingimustest 1-4 h.
Toote segamine ja pealekandmine
 • Hüdroisolatsiooniga WS kasutatakse järgmisi vahendeid: Kaevuäärik KL-B, FS- ja VE-seeria hüdroisolatsioonivahendid ning hüdroisolatsiooni kiudlint 0,15 x 25 m.
 • Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust ühe augu suuruse võrra väiksem.
 • Hüdroisolatsioon WS kantakse alati peale kahes kihis. 
 • Hüdroisolatsiooni WS tuleb enne kasutamist segada. 
 • Hüdroisolatsiooni alustatakse seintest Nakkekrunt KP pealekandmisega vastavalt krundimisjuhendile.
 • Kandke hüdroisolatsioon WS nurkadesse, ühenduskohtadesse ja läbiviikudele. Süsteemiga sobivad hüdroisolatsioonitarvikud kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsli või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.
 • Kandke esimene kiht hüdroisolatsiooni WS kogu kaetavale seinapinnale. Pärast esimest töötlemist võib teise kihi peale kanda 2–3 tunni möödumisel. Hüdroisolatsioon WS muudab kuivamise käigus värvi. Enne järgmise kihi pealekandmist peavad pinnad olema kuivad.
 • Plaatige seinad enne põranda hüdroisolatsiooni paigaldamist. Seina madalaim plaadirida paigaldatakse põranda plaatimise käigus.
 • Alustage põranda hüdroisolatsiooni paigaldamist põranda kruntimisest vastavalt kruntimisjuhendile. 
 • Kandke hüdroisolatsioon WS nurkadesse ja läbiviikudele. Süsteemiga sobivad hüdroisolatsioonitarvikud kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsli või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.
 • Paigaldage põrandatrapi peale elastne trapiäärik KL-B. Paigaldus tuleb teha kuivanud nakkekrundile. Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärikust trapi peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuääriku teine pool kaevu peale. Kaev peab jääma tervikuna kaevuääriku alla. Veenduge, et kaevuäärik oleks täielikult aluse külge kinnitunud. Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuääriku KL-B. Kaevuääriku alla hüdroisolatsiooni ei paigaldata. 
 • Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Esimesel kihil lasta enne trapi kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist 2–3 tundi kuivada.  
 • Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake trapi kohale ümmargune auk, mis on 40 mm väiksem kui trapi läbimõõt. Painutage ja pingutage elastne trapiäärik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõnga abil trapi siseservadele. trapiäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata. 
 • Kandke hüdroisolatsioon WS kogu isoleeritavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse trapi juurest kuni kinnitusrõnga ülaservani.  
 • Põrandatrapi sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.
 • Tööriistad tuleks kohe pärast toote kasutamist veega puhtaks pesta.
Katmine
 • Plaatimistöid võib alustada umbes 5 tundi pärast viimase hüdroisolatsiooni kihi pealekandmist. 
 • Plaatimisseguks valida sõltuvalt plaatidest ja kasutuskohast Fesconi renoveerissegu VSL, ILL, SS2 või SSL Lite. 
 • Kui hüdroisolatsioon jääb kinnitusrõnga ja põrandatrapi kaane vahelt näha, katta see renoveerimisseguga. 
 • Plaadivuukides võib kasutada Fesconi vuugisegu SML ning Fesconi sanitaarsilikooni vastatalt kasutatud renoveerimissegu kuivamisajale.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele. 
 • Tootekaardil esitatud kuivamisajad kehtivad temperatuuril +20°C, RH 50%. Tööruumi madal temperatuur või kõrge niiskus pikendavad kuivamisaega.  
 • Läbiviikude tegemiseks võib kasutada ka kiudkangast hüdroisolatsiooniteipi 0,15 x 25 m või hüdroisolatsioonikangast.
 • Toote kuivamisaeg on umbes 2–3 tundi.
 • Vältige hüdroisolatsiooniga kaetud põrandapinnal asjatut liikumist.
 • Hüdroisolatsioon WS ei sobi kasutamiseks väljas, nt rõdudel. Samuti ei või toodet kasutada kohtades, kus hüdroisolatsiooniga ruumid võivad külmuda, näiteks välissaunad. Neis kohtades tuleb kasutada kahekomponendilist hüdroisolatsiooni Fescon Fescoseal A + B. 
 • Hüdroisolatsioon WS ei sobi kohtadesse, kus esineb pidev veekoormus, näiteks basseinid.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

seinad ja põrand: u 0,7 l/m2 (min 1,0 kg/m2)

Veevajadus kasutusvalmis toode
Olek želatiinne vedelik
Värvus helesinine
Kogus pakendis 3 l / 4,5 kg ja 15 l / 22,5 kg. Pakendatud plastanumasse.
Ladustamine

Säilivus 12 kuud alates pakendil märgitud valmistamiskuupäevast. Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.

Tihedus

1 l = 1,5 kg

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (platvorm ja sisetemperatuur)

Kuivamisaeg

u 2 - 3 h / 1. töötlemine (+20oC). Pärast teist töötluskorda u 5 h enne plaatimist (värvimuudatus)

Ülekaetav plaaditav u 5 h pärast teist töötlemiskorda
Külmakindlus ei ole külmakindel
Kelme paksus min. 0,5 mm (nii sein kui põrand)
Pealekandmisviis pintsel, rull või pihusti
Transportimine soojalt transportimine