Kaevuäärik 300x300 mm kiud

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandatrapi kiudkangast tihendusdetail. Sobib kasutamiseks läbiviigu äärikuna. 

 • Trapi ääriku mõõdud 300 x 300 mm
 • Pakendi suurus 2 tk või 10 tk kotis
 • Kulu 2 tk trapi kohta
 • Ei sobi kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal

Kasutuskohad

 • Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandatrapi liitekoha tihendusdetail
 • Sobib kasutamiseks läbiviiguäärikuna
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841259141 Kaevuäärik 300x300 mm kiud (2 tk/kott) 25914 Pussi
6416841259424 Kaevuäärik 300x300 mm kiud 10 tk/kott) 25942 påse
Paigaldamine
 • Kasutage trapi ühendamiseks kahte (2) 300 x 300 mm kiudkangast trapi äärikut.
 • Kahest trapi äärikust tehakse üks läbiviigudetail, mis paigaldatakse trapi läbiviigule. Trapiäärikud kinnitatakse hüdroisolatsiooni abil üksteise külge 45-kraadise nurga all nii, et augud jääks kohakuti. Veenduge, et trapiäärikute vahele ei jääks lahtisi kohti ega õhutaskuid. Tehke ettevalmistused eraldi tööetapina mujal kui trapi kohal.
 • Alustuseks pange esimene trapiäärik põrandale. Pintseldage ääriku ülemine pool hüdroisolatsiooniga kokku ja paigaldage teine trapiäärik 45 kraadise nurga all alumise peale nii, et augud jääks kohakuti. Kandke hüdroisolatsiooni ka teise ääriku ülapinnale. Veenduge, et trapiäärikud oleksid täielikult üksteise külge kinnitunud ja et vahel ei oleks lahtisi kohti. 
 • Kandke hüdroisolatsioon trapi ümber nii, et ettevalmistatud läbiviigudetail jääks tervikuna märja hüdroisolatsiooni peale. Paigaldage ettevalmistatud trapi läbiviigudetail trapi peale nii, et hüdroisolatsiooniga pinnad jääksid vastakuti. Auk peab jääma trapi keskele. Kandke kohale paigaldatud detailile hüdroisolatsiooni ja veenduge, et läbiviigudetail on täielikult aluse külge kinnitatud ning et sellel pole lahtisi kohti ega õhutaskuid.
 • Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Laske esimesel kihil kuivada u 4–8 h ja kandke peale veel üks hüdroisolatsiooni kiht. 
 • Suurendage läbiviigudetailis olevat ava vastavalt trapi tootja juhistele. Paigaldage trapi tootja määratud kinnitusrõngas. Painutage ja pingutage trapi läbiviigudetail kinnitusrõnga abil ühtlaselt trapi siseservadele. trapiäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata. 
 • Põrandatrapi sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.
 • Kui läbiviikudes kasutatakse kiudkangast trapiäärikut 300 x 300 mm, tuleks auku suurendada nii, et toru ümber jääks vähemalt 10-15 mm laiune äär.
Muud arvestatavad asjaolud
 • Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

2 tk trapi kohta

Värvus valge
Kogus pakendis pakendi suurus 2 tk või 10 tk kotis
Ladustamine

hoida soojas, mitte lasta külmuda

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (aluspind ja siseõhu temperatuur)

Suurus

300 x 300 mm

paksus ca 0,5 mm