Hüdroisolatsioon

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

1-komponentne rulli abil pealekantav ja kiudtugevdatud hüdroisolatsioon siseruumidesse. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. Kulu u 0,7 l/m2 seintel ja u 1,0 l/m2 põrandatel. Hüdroisolatsiooniga kasutatavad vahendid: Fesconi nakkekrunt, kiudkangast trapiäärik 300 x 300 mm või äärik KL-B, hüdroisolatsiooniteip 0,15 x 25 m ja/või FS-seeria hüdroisolatsioonitarvikud. 

 • Kulu: u 0,7 l/m2 seintel ja u 1,0 l/m2 põrandatel
 • Piisava kuiva kile paksuse saavutab hõlpsasti kahe töötlusega
 • Kergesti pealekantav, geeljas
 • ETA klassifikatsioon
 • Osa M1-klassi hüdroisolatsioonisüsteemist
 • Eurofins Expert Services Oy tootesertifikaat C-870-06

Kasutuskohad

 • Plaaditavate seina- ja põrandapindade hüdroisolatsioon siseruumides
 • Betoonelementide seespoolsete vuukide töötlemiseks, et vältida pragude tekkimist valmis sisepinnas
 • Aluspinnaks võib olla betoon, tsemendipõhine tasandussegu või märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841259097 Hüdroisolatsioon 25909 3 l
6416841259035 Hüdroisolatsioon 25935 12 l
Aluse eeltöötlus
 • Aluspinnaks võib olla betoon, kergbetoon, tsemendipõhine tasandussegu või märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat.
 • Aluspind peab olema puhas, tugev ja puhtaks imetud. Aluspind peab olema kõva ja liikumatu.
 • Lahtised kihid, tsemendiliim ja muu mustus tuleb toote ja aluspinna vahelise nakkumise tagamiseks mehaaniliselt eemaldada.
 • Aluspinna temperatuur peab olema üle +10°C ja suhteline õhuniiskus alla 90% RH.
 • Põrandaküte lülitada välja 2 päeva enne hüdroisolatsiooni paigaldamist.
 • Ebatasased põrandad tasandada Fesconi põrandatasandusseguga ja seinad Fesconi niiskete ruumide tasandusseguga WTT.
Kruntimine
 • Kruntimine teha Fesconi Nakkekrundiga vastavalt tootekaardil esitatud juhistele. 
 • Betoonpinnad ja tsemendipõhised tasanduspinnad: 1 osa Nakkekrunti, 3 osa vett.
 • Aluspinnad, mis ei talu niiskust, nt kipsipõhised ehitusplaadid: Ei lahjendata. 
 • Fesconi nakkekrunt KP kantakse peale õhukese ühtlase kihina harjamise teel. Nakkekrunt ei või jääda loikudesse. 
 • Väga imavate aluspindade puhul (nt kohapeal valatud betoonpõrandad) teha 2 töötlust.  
 • Nakkekrunt KP peab enne hüdroisolatsiooni WS pealekandmist olema kuiv, kuivamisaeg sõltuvalt tingimustest 1-4 h.
Toote segamine ja pealekandmine
 • Hüdroisolatsiooniga kasutatakse järgmisi vahendeid: Fescon nakkekrunt, Kaevuäärik 300x300 mm kiud või Kaevuäärik KL-B, Hüdroisolatsiooniteip 0,15 m x 25 m kiud ja/või FS-seeria hüdroisolatsioonitarvikud
 • Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust ühe augu suuruse võrra väiksem.
 • Hüdroisolatsioon kantakse alati peale kahes kihis. 
 • Hüdroisolatsiooni tuleb enne kasutamist segada. 
 • Hüdroisolatsiooni alustatakse seintest Nakkekrunt pealekandmisega vastavalt krundimisjuhendile.
 • Kandke hüdroisolatsioon nurkadesse, ühenduskohtadesse ja läbiviikudele. Süsteemiga sobivad hüdroisolatsioonitarvikud kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsli või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.
 • Plaatige seinad enne põranda hüdroisolatsiooni paigaldamist. Seina madalaim plaadirida paigaldatakse põranda plaatimise käigus.
 • Alustage põranda hüdroisolatsiooni paigaldamist põranda kruntimisest vastavalt kruntimisjuhendile. 
 • Kandke hüdroisolatsioon nurkadesse ja läbiviikudele. Süsteemiga sobivad hüdroisolatsioonitarvikud kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsli või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.
 • Tööriistad tuleks kohe pärast toote kasutamist veega puhtaks pesta.
Kiudkangast trapiääriku 300 x 300 mm ja pingutusrõnga paigaldus ning põranda hüdroisolatsioon
 • Kasutage trapi ühendamiseks kahte (2) kiudkangast 300 x 300 mm trapiäärikut.
 • Kahest trapi äärikust tehakse üks läbiviigudetail, mis paigaldatakse trapi läbiviigule. Trapiäärikud kinnitatakse hüdroisolatsiooni abil üksteise külge 45-kraadise nurga all nii, et augud jääks kohakuti. Veenduge, et trapiäärikute vahele ei jääks lahtisi kohti ega õhutaskuid. Tehke ettevalmistused eraldi tööetapina mujal kui trapi kohal.
 • Alustuseks pange esimene trapiäärik põrandale. Pintseldage ääriku ülemine pool hüdroisolatsiooniga kokku ja paigaldage teine trapiäärik 45 kraadise nurga all alumise peale nii, et augud jääks kohakuti. Kandke hüdroisolatsiooni ka teise ääriku ülapinnale. Veenduge, et trapiäärikud oleksid täielikult üksteise külge kinnitunud ja et vahel ei oleks lahtisi kohti. 
 • Kandke hüdroisolatsioon trapi ümber nii, et ettevalmistatud läbiviigudetail jääks tervikuna märja hüdroisolatsiooni peale. Paigaldage ettevalmistatud trapi läbiviigudetail trapi peale nii, et hüdroisolatsiooniga pinnad jääksid vastakuti. Auk peab jääma trapi keskele. Kandke kohale paigaldatud detailile hüdroisolatsiooni ja veenduge, et läbiviigudetail on täielikult aluse külge kinnitatud ning et sellel pole lahtisi kohti ega õhutaskuid.
 • Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Laske esimesel kihil enne teise kihi pealekandmist u 4–8 h kuivada.
 • Kandke teine kiht hüdroisolatsiooni kogu töödeldavale alale, ka trapiäärikule. Laske teisel kihil enne kinnitusrõnga paigaldamist u 12 h kuivada. 
 • Suurendage läbiviigudetailis olevat ava vastavalt trapi tootja juhistele. Paigaldage trapi tootja määratud kinnitusrõngas. Painutage ja pingutage trapi läbiviigudetail kinnitusrõnga abil ühtlaselt trapi siseservadele. trapiäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata. 
 • Põrandatrapi sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.
Trapiääriku KL-B ja pingutusrõnga paigaldus ning põranda hüdroisolatsioon
 • Paigaldage põrandatrapi peale trapiäärik KL-B. Paigaldus tuleb teha kuivanud nakkekrundile. Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärikust trapi peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuääriku teine pool kaevu peale. Kaev peab jääma tervikuna kaevuääriku alla. Veenduge, et trapi äärik oleks täielikult aluse külge kinnitunud. Kandke hüdroisolatsioon korralikult üle kogu trapiääriku KL-B. trapiääriku alla hüdroisolatsiooni ei paigaldata.
 • Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Esimesel kihil lasta enne põrandatrapi kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist 4–8 tundi kuivada.
 • Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake põrandatrapi kohta trapi tootja juhistele vastav ava. Painutage ja pingutage trapiäärik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõnga abil trapi siseservadele. trapiäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
 • Kandke hüdroisolatsioon kogu töödeldavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse trapi juurest kuni kinnitusrõnga ülaservani.
 • Põrandatrapi sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.
Katmine
 • Plaatimistöid võib alustada umbes 12 tundi pärast viimase hüdroisolatsiooni kihi pealekandmist. 
 • Plaatimisseguks valida sõltuvalt plaatidest ja kasutuskohast Fesconi renoveerissegu VSL, ILL, SS2 või SSL Lite. 
 • Kui hüdroisolatsioon jääb kinnitusrõnga ja põrandatrapi kaane vahelt näha, katta see renoveerimisseguga. 
 • Plaadivuukides võib kasutada Fesconi vuugisegu SML ning Fesconi sanitaarsilikooni vastatalt kasutatud renoveerimissegu kuivamisajale.

 

Muud arvestatavad asjaolud
 • Läbiviikude tegemiseks võib kasutada ka kiudkangast hüdroisolatsioonilinti 0,15 x 25 m või hüdroisolatsioonikangast. Hüdroisolatsioonilinti saab kasutada maksimaalselt läbimõõduga 75 mm läbiviikude juures. Sellest suuremad läbipääsud tehakse kasutades hüdroisolatsioonikangast või kiudkangast trapiäärikut 300 x 300 mm. Trappide juures tuleb kasutada valmis trapiäärikut.
 • Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele. 
 • Tootekaardil esitatud kuivamisajad kehtivad temperatuuril +20°C, RH 50%. Tööruumi madal temperatuur või kõrge niiskus pikendavad kuivamisaega.  
 • Toote kuivamisaeg on umbes 4–8 tundi.
 • Vältige hüdroisolatsiooniga kaetud põrandapinnal asjatut liikumist.
 • Hüdroisolatsioon WS ei sobi kasutamiseks väljas, nt rõdudel. Samuti ei või toodet kasutada kohtades, kus hüdroisolatsiooniga ruumid võivad külmuda, näiteks välissaunad. Neis kohtades tuleb kasutada kahekomponendilist hüdroisolatsiooni Fescon Fescoseal A + B. 
 • Hüdroisolatsioon WS ei sobi kohtadesse, kus esineb pidev veekoormus, näiteks basseinid.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

seinad: u 0,7 l/m(n. 1,0 kg/m 2), põrandad: u 1,0 l/m(n. 1,3 kg/m 2)

 

Veevajadus kasutusvalmis toode
Olek želatiinne vedelik
Värvus hall
Kogus pakendis 3 l ja 12 l
Ladustamine

Säilivus 18 kuud alates pakendil märgitud valmistamiskuupäevast. Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.

Tihedus

1 l = 1,3 kg

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (platvorm ja sisetemperatuur)

Kuivamisaeg

u 4 - 8 h / 1. töötlemine (+20oC). Pärast teist töötluskorda u 12 h enne plaatimist (värvimuudatus)

Ülekaetav plaaditav u 12h pärast teist töötlemiskorda
Külmakindlus ei ole külmakindel
Kelme paksus 0,4 mm / sein, 0,6 mm / põrand
Pealekandmisviis pintsli või rulliga
Transportimine soojalt transportimine