Põrandatasandussegud

Põrandasegu LM 6000

 • Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav, pinnaseniiske põrandasegu
 • Betoonpõrandate valamiseks, tasandamiseks, täitmiseks ja kallete valamiseks elamutes, kontorites ja ühiskondlikes hoonetes
 • Kihi paksus 10 – 250 mm
 • Suurim terasuurus 1,2 mm
Tutvu tootega

Põrandakütte tasandussegu LL 5500

 • Eritsementsideainel põhinev, kiudarmeeritud, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu
 • Põrandaküttega betoonpõrandate tasandussegu sisetingimustesse
 • Kihi paksus 10 – 80 mm
 • Suurim terasuurus 1,2 mm
Tutvu tootega

Jäme põrandatasandussegu LM 5000

 • Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu
 • Betoonpõrandate tasandamiseks ja kallete valamiseks elamutes, kontorites ja ühiskondlikes hoonetes
 • Kihi paksus 5 – 80 mm
 • Suurim terasuurus 1,2 mm
Tutvu tootega

Põrandatasandussegu LT 4000

 • Tsementsideainel põhinev, lihtsasti tasandatav, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu
 • Betoonpõrandate viimistluseks elamutes, kontorites, ühiskondlikes hoonetes, koolimajades, haiglates ja muudes vastavates ruumides
 • Kihi paksus 3 – 30 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm
Tutvu tootega

Põrandabetoon LB 7

 • Eritsementsideainega, pumbatav ja kiirkuivav põrandabetoon
 • Betoontarindite remonditööd sisetingimustes
 • Kihi paksus 30 – 150 mm
 • Suurim terasuurus 3,0 mm
Tutvu tootega

Fescorapid

 • Eritsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav remondimört
 • Betoonpõrandates aukude paikamine, valumeetodil remontimine, treppide remontimine ja tasandamine
 • Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks
 • Kihi paksus 2 – 20 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm
Tutvu tootega

Fescofine

 • Eritsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav viimistlus-tasandussegu betoonpindadele
 • Betoonpõrandates aukude paikamine, valumeetodil remontimine, treppide remontimine ja tasandamine
 • Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks
 • Kihi paksus 0 – 5 mm
 • Suurim terasuurus 0,1 mm
Tutvu tootega

FlowPlan

 • Tsementsideainega, lihtsasti tasandatav, kiirkõvenev ja -kuivav, suure tõmbe- ja survetugevusega põrandatasandussegu
 • Betoonpõrandate tasandamiseks ja viimistlemiseks kodudes, kontorites, avalikes hoonetes, koolides, haiglates ja muudes sarnastes ehitistes
 • Kihi paksus 1 – 15 mm
 • Suurim terasuurus 0,3 mm
Tutvu tootega

Flow H

 • Tsementsideainel põhinev, lihtsasti tasandatav, kiiresti kõvenev ja kuivav kaseiinivaba
 • Betoonpõrandate viimistluseks elamutes, kontorites, ühiskondlikes hoonetes, koolimajades, haiglates ja muudes vastavates ruumides
 • Kihi paksus 4 – 30 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm
Tutvu tootega

Flow HS

 • Nõrkadele ja probleemsetele alustele ette nähtud kiudarmeeritud, väikese leeliselisusega (pH < 11), eritsementsideainega
 • Sobib puitpõrandate, nõrkade betoonpõrandate, kipsplaatpõrandate jne tasandamiseks korterites, kontorites, ühiskondlikes hoonetes, koolimajades, haiglates ja muudes vastavates ruumides
 • Kihi paksus 8 – 50 mm
 • Suurim terasuurus 1,2 mm
Tutvu tootega

FlowBase

 • Eritsementsideainet sisaldav nõrgalt aluseline (pH < 11), kergesti tasanduv, hea tõmbe- ja survetugevusega ning pumbatav tasandussegu, millel on suurepärased töödeldavus- ja kõvadusnäitajad
 • Õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamine korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides
 • Kihi paksus 2 – 30 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm
Tutvu tootega

FlowFiber

 • Kiudtugevdatud, madala leeliselisusega (pH < 11), eritsementsideainega, isetasanduv pumbatav tasandussegu
 • Õõnesplaatide ja betoonpõrandate tasandamiseks elamuehitusel
 • Kihi paksus 8 – 50 mm
 • Suurim terasuurus 1,2 mm
Tutvu tootega

Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass

 • Kips-põrandatasandussegu on kipsi sisaldav, pumbatav, kergesti tasanduv põrandamass, mis on hästi töödeldav ja pealekantav
 • Soojendusega ja dB-põrandad ning ujuvad põrandasüsteemid
 • Kihi paksus 20 – 80 mm
 • Suurim terasuurus 3,0 mm
Tutvu tootega

Flow Primer

 • Harjatav nakkekrunt aluspõhja eeltöötlemiseks enne põranda tasandamist
 • Teeb betoonpõranda hästi nakkuvaks, takistab õhumullide tekkimist ning tasandussegus oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda
 • Sobib kasutamiseks sisetöödel
Tutvu tootega

Nakkekrunt PLUS

 • Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkerelementide vuugitäiteks
 • Toode on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada
 • Sobib kasutamiseks sisetöödel
Tutvu tootega

Paksusmärk

 • Teibiga paksusmärk põrandatasandussegude jaoks
 • Skaala 10–65 mm või 10-100 mm
Tutvu tootega

Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm

 • Isekinnituv polüesterliist põrandatasanduste piiramiseks
 • Piirdeliistuga saab eraldada sobiva suurusega pumpamisalasid, sobib ka uksestopperite tegemiseks
 • Paigaldamine puhastatud ja krunditud alusele
Tutvu tootega

Ääreriba 8 × 150 mm

 • Ääreriba ujuvate põrandakonstruktsioonide eraldamiseks püstkonstruktsioonidest
 • Ääreriba taga on kinnitusteip seinale kinnitamiseks
 • Rullis pikkus 25 m

 

Tutvu tootega

Eralduskangas 1,5 × 50 m

 • Õhku läbilaskev eralduskangas põrandakonstruktsioonide eraldamiseks, kui aluseks on nõrk betoon, puitalus või isolatsioon
 • Hingav polüpropüleenist eralduskangas, mis ei lase põrandatasandussegus olevat vett läbi
Tutvu tootega

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa