Põrandatasandussegud

Põrandasegu LM 6000

Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav, pinnaseniiske põrandasegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate valamine, tasandamine, täitmine ja kallete tegemine. Soovitatav on pinda täiendavalt tasandada. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 10–250 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m2/mm. Valmissegu umbes 10–11 l / 20 kg

Tutvu tootega

Põranda soojusisolatsioon-tasandussegu LL 5500

Eritsementsideainel põhinev, kiudarmeeritud, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate ja krunditud kipsplaatpõrandate tasandussegu sisetingimustesse. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 10–80 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m2/mm.

Tutvu tootega

Jäme põrandatasandussegu LM 5000

Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate valamine, tasandamine, täitmine ja kallete tegemine. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 5–80 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m2/mm.

Tutvu tootega

Põrandatasandussegu LT 4000

Tsementsideainel põhinev, lihtsasti tasandatav, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu. Kasutatakse betoonpõrandate pinna tasandamiseks, sobib ka valupõrandatele. Suurim terasuurus 0,6 mm. Kihi paksus 3–30 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,6 kg/m2/mm.  

Tutvu tootega

Põrandabetoon LB 7

Eritsementsideainega, pumbatav ja kiirkuivav põrandabetoon. Sobib põrandavaluks, kanalite täitmiseks ja objektideks, mille korral on tarind vaja kiiresti kasutusele võtta (nt vee- ja kanalisatsioonitorude vahetamine). Survetugevus u 40 MPa. Kiudtugevdatud. Kihi paksus 10–150 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m2/mm.

Tutvu tootega

Fescorapid

Eritsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav remondimört betoonpõrandates aukude täitmiseks, valudefektide parandamiseks ning treppide remontimiseks ja tasandamiseks. Tugevus u 30 MPa, suurim terasuurus 0,6 mm, kihi paksus 2–20 mm. Kulunorm 1,5 kg/m2/1 mm

Tutvu tootega

FlowPlan

Tsementsideainega, lihtsasti tasandatav, kiirkõvenev ja -kuivav, suure tõmbe- ja survetugevusega põrandatasandussegu. Sobib kasutamiseks avalikes ruumides ja on pumbatav. Kihi paksus 1–10 mm. Kuivaine kulunorm: u 1,6 kg/m2 / mm.

Tutvu tootega

Flow H

Tsementsideainel põhinev, lihtsasti tasandatav, kiiresti kõvenev ja kuivav kaseiinivaba, pumbaga paigaldatav tasandussegu. Kasutamine: betoonpõrandate tasandamine. Kihi paksus 4–30 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,7 kg/m2/mm.

Tutvu tootega

Flow HS

Fescon Flow HS on nõrkadele ja probleemsetele alustele ette nähtud kiudarmeeritud, väikese leeliselisusega (pH < 11), eritsementsideainega, lihtsasti tasandatav, kaseiinivaba, pumbatav tasandussegu, millel on väga head töödeldavusomadused.

Tutvu tootega

Flow Primer

Harjatav nakkekrunt (primer) aluspõhja eeltöötlemiseks enne põranda tasandamist. Flow Primer teeb betoonpõranda hästi nakkuvaks, takistab õhumullide tekkimist ning tasandussegus oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Kulunorm: Õõnespaneelidest aluspinnad: u 10 m2/l, kohapeal valatud betoonist aluspinnad: u 5 m2/l, kipsist ja puidust aluspinnad: u 7 m2/l. Segamisvahekord: Betoonpinnad ja tsemendipõhise tasandusseguga kaetud pinnad: 1 osa Flow Primerit, 3 osa vett. Niiskust mittetaluvad pinnad, näiteks kips- ja puitpinnad: Ei lahjendata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

Tutvu tootega

Nakkekrunt PLUS

Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkerelementide vuugitäiteks.  Kulunorm: u. 150 g/ m2. Toode on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada. Kaubaalus (5 l) 90 purki alusel.  

Tutvu tootega

Paksusmärk

Teibiga paksusmärk põrandatasandussegude jaoks. Skaala 10–65 mm või 10-100 mm. Müügipartii 100 tk kotis.

Tutvu tootega

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa