Tootekirjeldus

Kergesti kasutatav ja väga hästi pealekantav tsemendipõhine tasandussegu kihi paksusele alla 20 mm. Sobib kasutamiseks avalike ruumide vaibaaluse pinnana ning kõikide viimistlus- ja tasandustööde puhul. Võib kasutada kõikide Fesconi põrandatoodete ületasandamiseks ning polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnana, kui kihi paksus on üle 3 mm. FlowPlan võimaldab tasandada põrandaküttekaablitega pinda ning teha märgruumides õhukese viimistluskihi enne hüdroisolatsiooni paigaldamist. Sobib värvimiseks, plaatimiseks ja liimitava pinnamaterjali aluspinnaks. 

 • Kihi paksustele 1 – 15 mm (jaotamisel max 20 mm)
 • Saab pumbata ja käsitsi tasandada
 • Survetugevus C 30
 • Pinnatõmbetugevus > 1,50 MPa

Kasutuskohad

 • Betoonpõrandate ja tsemendipõhiste tasandusseagude viimistlemiseks ja ületasandamiseks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides
 • Sobib polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnaks, kui kihi paksus on üle 3 mm
 • Liimitavate pinnamaterjalide aluspinnaks
 • Õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks kohtades, kus on vaja väga head vastupidavust
 • Avalike ruumide vaibaaluseks pinnaks
 • Vähemalt 5 mm paksuse kihina leeliskaitseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202307 FlowPlan 20230 20 kg
Aluspind
 • Betoonpõrandad, õõnespaneelid ja tsemendipõhised tasandussegud.
 • Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu.
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus on põrandatasandussegu ja aluse vahelise nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud.
 • Aluse tõmbetugevus peab olema üle 1,0 MPa.
 • Aluspõranda konstruktsiooni temperatuur on üle +10°C ja suhteline niiskus alla 95% RH. Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab põrandatasandussegu kuivamist.
 • Vajadusel täita suuremad ebatasasused enne põranda tasandamist sobiva Fesconi tasandusseguga.
 • Võimalikud lekkekohad on tihendatud.
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti või Flow Primerit vastavalt juhendile.
 • Mitteimavate pindade (nt keraamilised plaadid, epoksü, metall) eeltöötlus nakkekrundiga PLUS vastavalt juhendile.
Kasutusjuhend
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud.
 • Pumpamisel tuleb põrandatöövõtjalt küsida minimaalse kihi paksust.
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10°C…+25°C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH.
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 5,2 - 5,5 liitri külma veega.
 • Liigse vee lisamine on keelatud, sest see vähendab põrandatasandussegu survetugevust, lisab eraldumisohtu ja pikendab põrandatasandussegu kuivamisaega.
 • Tasandussegu segatakse käsiseguriga või pumbates automaat- või toruseguriga ühtlaseks massiks.
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale. Pumba abil peale kantud tasandussegu tasandatakse rulliga.
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi.
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega.
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon.
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust.
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus.
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga.
Ülekatmine
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaibaga, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korgiga.
 • Sobib ka liimitava laudpõranda aluseks.
 • Võib katta polüuretaan- ja epoksiidtoodetega, kui kihipaksus on üle 3 mm.
 • Tuleb siiski tagada, et tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses.
 • Kui põrandatasanduskiht on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate või alustatakse järelhooldust.
 • Pragunemise ja eraldumise ohu tõttu ei tohi jätta põrandatasandussegu kauemaks kui 3 kuuks üle katmata.
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle +20°C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja pikendavad kuivatusaega.
 • Kui suhteline õhuniiskus on alla 40%, tuleb järelhoolduse alustamine hoolikalt ajastada. Järelhoolduse vajadust hinnatakse juhtumipõhiselt.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u. 1,5 kg/m²/mm

Veevajadus 5,2 – 5,5 l / 20 kg (155-160 mm vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

0,3 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 10 kuud

Kihi paksus

1 – 15 mm (jaotamisel max 20 mm)

Kiud kiudtugevdamata
Lisandid

töödeldavust parandavad ained, kaseiinivaba

Kasutustemperatuur

+10°C ... +25oC (platvorm ja sisetemperatuur)

Töödeldavuse aeg u. 0,5 h
Ülekaetav u. 24 h (+20°C, Rh 50%) < 10 mm, > 10 mm paksused kihid aeglustavad kuivamist
Võib peal käia u 3 - 4 h
Tugevusklass C 30 (EN 13813)
Survetugevus

> 30 MPa (28 päeval, +20°C, RH 50 %)

Nakketugevus

> 1,5 MPa betoonile (28 päeval, +20°C, RH 50 %)

Paindetõmbetugevus F 7 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 1,5 MPa (28 päeval, +20°C, RH 50%)
Kulumiskindlus

RWFC 550 (EN 13892-7), RWA 10 (EN 13892-5)

Külmakindlus ei ole külmakindel, siseruumides kasutamiseks
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)
Veekindlus

veekindel

Vedeldi vesi
Pealekandmisviis harjates