Põrandabetoon LB 7

Tootekirjeldus

Fescon LB 7 on spetsiaalse tsementsideainega, keemiliselt kuivav põrandabetoon kuivadesse, niisketesse ja märgadesse ruumidesse.

 

 • Kihi paksus 30–150 mm
 • Suurepärane pumbatavus
 • Veekindel pind ühe toiminguga
 • Võib katta 3–7 päeva pärast
 • Kiire kuivamine ja tugevdumine
 • Hea töödeldavus ka käsitsi pealekandmisel
 • Kiudtugevdatud

Kasutuskohad

 • Põrandabetoon LB 7 segatakse väljas valmis ja viiakse pumpamise teel töö kohta
 • Võimaldab vältida segamisest tekkivat tolmu ja pritsmeid töökohal. Korrustele ei jää tühje kotte takistama teisi tööetappe
 • Uute ja renoveeritavate objektide põrandate valamine, kui konstruktsioon on vaja kiiresti kasutusele võtta.
 • Betoonpõrandate valamine, täitmine, parandamine ja kallete tegemine siseruumides (kuivad ja niisked ruumid)
 • Tänu kiirele kuivamisele sobib hästi ka soonte täitmiseks siseruumides.
 • Veekindel pind ühe toiminguga
 • Põrandaküttega põrandad
 • Saab kasutada armeeritud (nt # 150 / 5 mm) ujuvpõrandatel. Sellisel juhul on kihi minimaalne paksus 50 mm

 

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202154 Põrandabetoon LB 7 20215 20 kg
6416841333407 Põrandabetoon LB 7 33340 1000 kg

Kasutusjuhend

 
 
Aluspind
 • Puhas, tugev ja tolmuvaba
 • Piisava tugevuse ja kandevõimega ning liikumatu
 • Suhteline niiskus < 95%
 • Temperatuur > +10 oC
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus tuleb eemaldada mehaaniliselt
 • Väikeste kihipaksuste korral on enne pinnavalu soovitatav toode harjata aluspinna sisse
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse põranda tasanduskihi valamisel sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti (Fescon Tartuntapohjuste) vastavalt juhendile
 • Valutöid alustades ei tohi esineda kruntmaterjali loike
Kasutusjuhend
 • Tööobjekt peab olema täielikult kaitstud tuule, tuuletõmbuse, päikese ja vihma eest
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema + 10…+ 25 °C ja siseõhu suhteline niiskus > 40% RH
 • Kott (20 kg) põrandabetooni segada 2,5 kuni 3,0 liitri külma veega. Pumpamise korral mõõta veekogust Fesconi tarnitava valguvuse mõõteseadmega. Mõõteseadme plaati tõsta 15 korda, pärast seda peab valgumine olema 180-200 mm
 • Vee üleannustamine on keelatud, sest see vähendab põrandabetooni tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu ja pikendab põrandabetooni kuivamisaega
 • Põrandabetoon segada ühtlaseks massiks
 • Põrandabetoon kanda aluspinnale pumbates või käsitsi ning tihendada ja loodida rihtlatiga. Vajadusel siluda valatud pind objekti puhul nõutava kvaliteeditasemeni (nt polüuretaanist hõõruti ja/või terasspaatliga)
 • Tööaeg pärast vee lisamist: umbes 1 h
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist
 • Kuivanud tasandussegu jäägid eemaldada mehaaniliselt
 • Kui silumise käigus on betooni pinnale eraldunud tsemendiliimi, tuleb enne hüdroisolatsiooni paigaldamist pinda teemantkettaga lihvida
Ülekatmine
 • Põrandabetoonile LB 7 saab otse kanda hüdroisolatsiooni, kui kasutatakse sertifitseeritud Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi tooteid
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaipade, vinüülplaatide, parketi/laminaadi ja korkkattega. Vajadusel pind lihvida ja/või tasandada Fesconi käsisegudega, nt Fescorapid või FlowPlan
 • Võib ka katta värvi või epoksiidkattega. Siiski tuleb veenduda, et segu vastaks oma tehnilistelt omadustelt pinnakatte tootja poolt aluspinnale seatud nõuetele.
 • Niisketes ruumides kasutada sertifitseeritud Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi tooteid. Veekindel umbes 3-7 päeva pärast (+ 20 ° C, RH 50%)
 • Järelhoolduse vajadust hinnata igal üksikjuhul eraldi vastavalt kasutusotstarbele ja kuivamistingimustele
 • Järelhooldus kilega kattes või kasutades Fesconi järelhooldusainet. Veega kastmist ei pea kasutama
 • Põrandabetooni ei tohi pragunemis- ja eraldumisohu tõttu jätta ilma katteta kauemaks kui 3 kuuks.
 • Enne kattematerjali paigaldamist kontrollige kogu põrandakonstruktsiooni niiskust
 • Põrandabetooni head kuivamistingimused eeldavad, et siseõhu suhteline niiskus oleks alla 50% RH ja temperatuur üle 20 °C. Halvad tingimused aeglustavad põrandabetooni tugevusomaduste arenemist ja pikendavad kuivamisaega
 • Tuleb siiski veenduda, et tasanduskiht vastaks tehnilistelt omadustelt ja kogu konstruktsiooni arvestades põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluspinna kohta. - Tasanduskihi sirgust mõõdetakse vajadusel vastavalt RT-juhendile 14-11039.

 

 
Muud kaalutlused
 • Soovitatav kihi paksus on 30 - 150 mm. Lokaalselt, näiteks põrandatrappide juures, võib kasutada paksust 10 mm
 • Soovitav on, et valatav pind jääks alla 15 m2. Suuremate kui 15 m2 pindade valamisel suureneb pragunemise oht, sellisel juhul tuleb vastavalt BY45 / BLY 7 Betoonpõrandad 2014 juhisele projekteerida põrandakonstruktsioonile piisav arv kokkutõmbevuuke. Korraga valatava pinna maksimaalne suurus põranda pinnakihina on ca 50–100 m2
 • Suurte pinnakihtide valamisel aluspinna peale peab alusbetooni tõmbetugevus olema> 1,5 MPa. Pinnaplaadi valamisel on peamine arvestatav tegur nakkuvus aluspinnaga, mis väldib kahanemisest põhjustatud pinnaplaadi aluspinnalt irdumist.
 • Pumpamiseks on soovitatav kasutada võimsat krohvipumpa vm samalaadset seadet, nt Cura-201

 

 

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u 1,8 kg/m2/mm

Veevajadus 2,5 - 3,0 / 20 kg
Olek pulber
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

3 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

30–150 mm

Kiud Plastkiud
Minimaalne kasutustemperatuur

+10 °C

Töödeldavuse aeg > 1 h
Ülekaetav 7 ööpäeva (temperatuur +20 °C ja niiskus 50% RH)
Võib peal käia u 1 ööpäev
Survetugevus

28 ööpäeva u 40 mPa

Nakketugevus

28 ööpäeva > 1,0 MPa

Paindetõmbetugevus 28 ööpäeva u 4,0 mPa
Veekindlus

Veekindel

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa