Põrandabetoon LB 7

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fescon LB 7 on spetsiaalse tsementsideainega, keemiliselt kuivav põrandabetoon kuivadesse, niisketesse ja märgadesse ruumidesse. 

 • Kihi paksus 30–150 mm
 • Suurepärane pumbatavus
 • Veekindel pind ühe toiminguga
 • Võib katta 3–7 päeva pärast
 • Kiire kuivamine ja tugevdumine
 • Hea töödeldavus ka käsitsi pealekandmisel
 • Kiudtugevdatud

Kasutuskohad

 • Põrandabetoon LB 7 segatakse väljas valmis ja viiakse pumpamise teel töö kohta
 • Võimaldab vältida segamisest tekkivat tolmu ja pritsmeid töökohal. Korrustele ei jää tühje kotte takistama teisi tööetappe
 • Uute ja renoveeritavate objektide põrandate valamine, kui konstruktsioon on vaja kiiresti kasutusele võtta.
 • Betoonpõrandate valamine, täitmine, parandamine ja kallete tegemine siseruumides (kuivad ja niisked ruumid)
 • Tänu kiirele kuivamisele sobib hästi ka soonte täitmiseks siseruumides.
 • Veekindel pind ühe toiminguga
 • Põrandaküttega põrandad
 • Saab kasutada armeeritud (nt # 150 / 5 mm) ujuvpõrandatel. Sellisel juhul on kihi minimaalne paksus 50 mm
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202154 Põrandabetoon LB 7 20215 20 kg
6416841333407 Põrandabetoon LB 7 33340 1000 kg
Aluspind
 • Puhas, tugev ja tolmuvaba
 • Piisava tugevuse ja kandevõimega ning liikumatu
 • Suhteline niiskus < 95%
 • Temperatuur > +10oC
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus tuleb eemaldada mehaaniliselt
 • Väikeste kihipaksuste korral on enne pinnavalu soovitatav toode harjata aluspinna sisse
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse põranda tasanduskihi valamisel sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti (Fescon Tartuntapohjuste) vastavalt juhendile
 • Valutöid alustades ei tohi esineda kruntmaterjali loike
Kasutusjuhend
 • Tööobjekt peab olema täielikult kaitstud tuule, tuuletõmbuse, päikese ja vihma eest
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema +10°C…+25°C ja siseõhu suhteline niiskus > 40% RH
 • Kott (20 kg) põrandabetooni segada 2,5 kuni 3,0 liitri külma veega. Pumpamise korral mõõta veekogust Fesconi tarnitava valguvuse mõõteseadmega. Mõõteseadme plaati tõsta 15 korda, pärast seda peab valgumine olema 180-200 mm
 • Vee üleannustamine on keelatud, sest see vähendab põrandabetooni tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu ja pikendab põrandabetooni kuivamisaega
 • Põrandabetoon segada ühtlaseks massiks
 • Põrandabetoon kanda aluspinnale pumbates või käsitsi ning tihendada ja loodida rihtlatiga. Vajadusel siluda valatud pind objekti puhul nõutava kvaliteeditasemeni (nt polüuretaanist hõõruti ja/või terasspaatliga)
 • Tööaeg pärast vee lisamist: umbes 1 h
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist
 • Kuivanud tasandussegu jäägid eemaldada mehaaniliselt
 • Kui silumise käigus on betooni pinnale eraldunud tsemendiliimi, tuleb enne hüdroisolatsiooni paigaldamist pinda teemantkettaga lihvida
Ülekatmine
 • Põrandabetoonile LB 7 saab otse kanda hüdroisolatsiooni, kui kasutatakse sertifitseeritud Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi tooteid
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaipade, vinüülplaatide, parketi/laminaadi ja korkkattega. Vajadusel pind lihvida ja/või tasandada Fesconi käsisegudega, nt Fescorapid või FlowPlan
 • Võib ka katta värvi või epoksiidkattega. Siiski tuleb veenduda, et segu vastaks oma tehnilistelt omadustelt pinnakatte tootja poolt aluspinnale seatud nõuetele.
 • Niisketes ruumides kasutada sertifitseeritud Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi tooteid. Veekindel umbes 3-7 päeva pärast (+20°C, RH 50%)
 • Järelhoolduse vajadust hinnata igal üksikjuhul eraldi vastavalt kasutusotstarbele ja kuivamistingimustele
 • Järelhooldus kilega kattes või kasutades Fesconi järelhooldusainet. Veega kastmist ei pea kasutama
 • Põrandabetooni ei tohi pragunemis- ja eraldumisohu tõttu jätta ilma katteta kauemaks kui 3 kuuks.
 • Enne kattematerjali paigaldamist kontrollige kogu põrandakonstruktsiooni niiskust
 • Põrandabetooni head kuivamistingimused eeldavad, et siseõhu suhteline niiskus oleks alla 50% RH ja temperatuur üle +20°C. Halvad tingimused aeglustavad põrandabetooni tugevusomaduste arenemist ja pikendavad kuivamisaega
 • Tuleb siiski veenduda, et tasanduskiht vastaks tehnilistelt omadustelt ja kogu konstruktsiooni arvestades põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluspinna kohta. - Tasanduskihi sirgust mõõdetakse vajadusel vastavalt RT-juhendile 14-11039.
Muud kaalutlused
 • Soovitatav kihi paksus on 30 - 150 mm. Lokaalselt, näiteks põrandatrappide juures, võib kasutada paksust 10 mm
 • Soovitav on, et valatav pind jääks alla 15 m2. Suuremate kui 15 m2 pindade valamisel suureneb pragunemise oht, sellisel juhul tuleb vastavalt BY45 / BLY 7 Betoonpõrandad 2014 juhisele projekteerida põrandakonstruktsioonile piisav arv kokkutõmbevuuke. Korraga valatava pinna maksimaalne suurus põranda pinnakihina on ca 50–100 m2
 • Suurte pinnakihtide valamisel aluspinna peale peab alusbetooni tõmbetugevus olema> 1,5 MPa. Pinnaplaadi valamisel on peamine arvestatav tegur nakkuvus aluspinnaga, mis väldib kahanemisest põhjustatud pinnaplaadi aluspinnalt irdumist.
 • Pumpamiseks on soovitatav kasutada võimsat krohvipumpa vm samalaadset seadet, nt Cura-201

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u 1,8 kg/m2/mm

Veevajadus 2,5 - 3,0 / 20 kg
Olek pulber
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

3 mm

Kogus pakendis 20 kg ja 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

30–150 mm

Kiud plastkiud
Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C

Töödeldavuse aeg > 1 h
Ülekaetav 3 - 7 ööpäeva (temperatuur +20°C ja niiskus 50% RH)
Võib peal käia u 4 - 8 h
Tugevusklass C 30 (EN 13813)
Survetugevus

u 35 MPa (28 ööpäeva, +20°C, RH 50%)

Nakketugevus

> 1,0 MPa (28 ööpäeva, +20°C, RH 50%)

Paindetõmbetugevus F 4 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 1,5 MPa (28 ööpäeva, +20°C, RH 50%)
Külmakindlus ei ole külmakindel, siseruumidesse
Veekindlus

veekindel