Tootekirjeldus

Väga tugev, kiudtugevdusega, tsemendipõhine, pumbatav põrandatasandussegu. Sobib õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides. Sobib vaibaaluseks pinnaks, ülevärvimiseks, plaatimiseks või liimitavate pinnamaterjalide aluspinnaks. FlowBase’i võib vähemalt 5 mm paksuse kihina kasutada leeliskaitseks. 

 • Kihi paksustele 8–30 mm (jaotamisel max 50 mm)
 • Saab pumbata ja käsitsi tasandada
 • Survetugevus C 25
 • Pinnatõmbetugevus > 1,5 MPa

Kasutuskohad

 • Õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks kohtades, kus on vaja väga head vastupidavust
 • Valike ruumide vaibaaluseks pinnaks
 • Vähemalt 5 mm kihipaksusega leeliskaitseks
 • Liimitava pinnamaterjali aluseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331489 FlowBase 1000 kg 33148 1000 kg
Aluspind
 • Betoon- ja õõnespaneelide alused
 • Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus on põrandatasandussegu ja aluse vahelise nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud
 • Aluse tõmbetugevus peab olema üle 1,5 MPa
 • Aluspõranda konstruktsiooni temperatuur on üle +10°C ja suhteline niiskus alla 95% RH. Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab põrandatasandussegu kuivamist
 • Vajadusel täita suuremad ebatasasused enne põranda tasandamist sobiva Fesconi tasandusseguga.
 • Võimalikud lekkekohad on tihendatud
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti või Flow Primerit vastavalt juhendile
 • Mitteimavate pindade (nt keraamilised plaadid, epoksü, metall) eeltöötlus nakkekrundiga PLUS vastavalt juhendile
Kasutusjuhend
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud
 • Pumpamisel tuleb põrandatöövõtjalt küsida minimaalse kihi paksust
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10°C…+25°C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 3,8 – 4,2 liitri külma veega
 • Liigse vee lisamine on keelatud, sest see vähendab põrandatasandussegu survetugevust, lisab eraldumisohtu ja pikendab põrandatasandussegu kuivamisaega
 • Tasandussegu segatakse käsiseguriga või pumbates automaat- või toruseguriga ühtlaseks massiks
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale. Pumpamise teel peale kantud tasandussegu kihid paksusega 10–30 mm viimistletakse rulliga, sellest paksemad silutakse.
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus
 • Tsisternautost pumpamist ei soovitata temperatuuril alla < –25°C
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga
Ülekatmine
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaibaga, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korgiga. Vajaduse korral ületasandamine käsitsi pealekantava Fesconi tasandusseguga, näiteks FlowPlani
 • Sobib ka liimitava laudpõranda aluseks või värvimiseks
 • Tuleb siiski tagada, et tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses. 
 • Kui põrandatasanduskiht on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate või alustatakse järelhooldust
 • Pragunemise ja eraldumise ohu tõttu ei tohi jätta põrandatasandussegu kauemaks kui 3 kuuks üle katmata
 • Enne pinnakatte paigaldamist kontrollige terve põrandastruktuuri niiskust
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle +20°C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja pikendavad kuivatusaega
 • Kui suhteline õhuniiskus on alla 40%, tuleb järelhoolduse alustamine hoolikalt ajastada. Järelhoolduse vajadust hinnatakse juhtumipõhiselt

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u. 1,7 kg/m²/mm

Veevajadus 3,8 - 4,2 l / 20 kg (130-135 mm vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 1000 kg, hulgitarne
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 10 kuud

Kihi paksus

8 - 30 mm (jaotamisel max 50 mm)

Kiud kiudtugevdatud, plastkiud
Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (platvorm ja sisetemperatuur)

Töödeldavuse aeg u. 0,5 h
Ülekaetav u. 1 - 3 nädalat (+20°C, Rh 50%) < 30 mm, > 30 mm paksused kihid aeglustavad kuivamist
Võib peal käia u. 4 - 6 h
Tugevusklass C 25 (EN 13813)
Survetugevus

> 25 MPa (28 päev +20°C, RH 50%)

Nakketugevus

> 1,5 MPa betoonile (28 päev +20°C, RH 50%)

Paindetõmbetugevus F 7 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 1,5 MPa
Külmakindlus ei ole külmakindel, siseruumidesse
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)
Veekindlus

veekindel