FlowBase

Tootekirjeldus

Fescon FlowBase on eritsementsideainet sisaldav nõrgalt aluseline (pH < 11), kergesti tasanduv, hea tõmbe- ja survetugevusega ning pumbatav tasandussegu, millel on suurepärased töödeldavus- ja kõvadusnäitajad.

 

 • Kihi paksustele 2–30 mm (jaotamisel max 50 mm)
 • Hea survetugevus
 • Lihtsasti tasandatav
 • Saab paigaldada pumbaga ja tasandada käsitsi
 • Pinnakatete aluspõranda konstruktsiooniks

Kasutuskohad

 • Õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamine korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides
 • Õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamine objektidel, kus nõutakse head survetugevust
 • Sobib suurt kõvadust nõudvate pinnakatete (epoksü, akrüüli või värvi) aluseks kihipaksusega üle 3 mm
 • Liimitava laudpõranda aluseks
Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331489 FlowBase 1000 kg 33148 1000 kg

Kasutusjuhend

Aluspind
 • Betoon- ja õõnespaneelide alused
 • Alus on puhas, tugev ja tolmuvaba ning tolmuimejaga puhastatud
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus on põrandatasandussegu ja aluse vahelise nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud
 • Alus peab olema piisavalt kõva ja liikumatu ning piisava kandevõimega
 • Aluse tõmbetugevus peab olema üle 1,5 MPa
 • Aluspõranda konstruktsiooni temperatuur on üle +10 °C ja suhteline niiskus alla 95% RH. Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab põrandatasandussegu kuivamist
 • Vajaduse korral täidetakse ebatasasused enne põranda tasandamist Fescon LM 5000-ga või Flow HS-ga
 • Võimalikud lekkekohad on tihendatud
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti või Flow Primerit vastavalt juhendile
 • Mitteimavate pindade (nt keraamilised plaadid, epoksü, metall) eeltöötlus nakkekrundiga PLUS vastavalt juhendile
Kasutusjuhend
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud
 • Pumpamisel tuleb põrandatöövõtjalt küsida minimaalse kihi paksust
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10…+25 °C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 3,8–4,2 liitri külma veega
 • Liigse vee lisamine on keelatud, sest see vähendab põrandatasandussegu survetugevust, lisab eraldumisohtu ja pikendab põrandatasandussegu kuivamisaega
 • Tasandussegu segatakse käsiseguriga või pumbates automaat- või toruseguriga ühtlaseks massiks
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Kuivanud tasandussegu eemaldatakse mehaaniliselt
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus
 • Tsisternautost pumpamist ei soovitata temperatuuril alla < –25 °C
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga
Ülekatmine
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaibaga, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korgiga. Vajaduse korral ületasandamine käsitsi pealekantava Fesconi tasandusseguga, näiteks FlowPlani
 • Sobib ka liimitava laudpõranda aluseks
 • 3 millimeetrist paksema kihi võib värvida või katta epoksüpindega
 • Tasandussegu on kiiresti kõvenev ja seob keemiliselt juhendile vastava veekoguse
 • Tuleb siiski tagada, et tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses. Tasanduskihi pinna tasasust mõõdetakse vajadusel vastavalt RT-juhendile 14-11039
 • Kui põrandatasanduskiht on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate või alustatakse järelhooldust
 • Pragunemise ja eraldumise ohu tõttu ei tohi jätta põrandatasandussegu kauemaks kui 3 kuuks üle katmata
 • Kui suhteline õhuniiskus on alla 40%, tuleb järelhoolduse alustamine hoolikalt ajastada. Järelhoolduse vajadust hinnatakse juhtumipõhiselt
 • Enne pinnakatte paigaldamist kontrollige terve põrandastruktuuri niiskust
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle 20 °C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja pikendavad kuivatusaega
 • Üle 30 mm paksused kihid aeglustavad kuivamist
Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u. 1,7 kg/m²/ 1 mm

Veevajadus 3,8 - 4,2 l / 20 kg (130-135 vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 20 kg, 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 10 kuud

Kihi paksus

2-30 mm, (jaotus max 50 mm), pumbates on minimaalne kihi paksus 5–10 mm olenevalt pumpamisvahendist

Kiud kiudtugevdamata
Kasutustemperatuur

+ 10 °C - + 25 °C

Töödeldavuse aeg u. 0,5 h
Ülekaetav u. 1-3 nädalat (Rh 50% +20 °C) < 30 mm, > 30 mm paksused kihid aeglustavad kuivamist
Võib peal käia u. 3 h
Tugevusklass C 30 (EN 13813)
Survetugevus

> 30 MPa (28 päev +20 °C, RH 50 %)

Nakketugevus

> 1,5 MPa betoonile  (28 päev +20 °C, RH 50 %)

Paindetõmbetugevus F 7 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 1,5 MPa (28 päev +20 °C, RH 50 %)
Külmakindlus Ei ole külmakindel. Siseruumidesse.
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)
Veekindlus

veekindel

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa