FlowBase

Tootekirjeldus

Väga tugev, kiudtugevdusega, tsemendipõhine, pumbatav põrandatasandussegu. Sobib õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides. Sobib vaibaaluseks pinnaks, ülevärvimiseks, plaatimiseks või liimitavate pinnamaterjalide aluspinnaks. FlowBase’i võib vähemalt 5 mm paksuse kihina kasutada leeliskaitseks.

 

 • Kihi paksustele 8–30 mm (jaotamisel max 50 mm)
 • Saab pumbata ja käsitsi tasandada
 • Survetugevus C 30
 • Pinnatõmbetugevus > 1,5 MPa

Kasutuskohad

 • Õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks kohtades, kus on vaja väga head vastupidavust
 • Valike ruumide vaibaaluseks pinnaks
 • Vähemalt 5 mm kihipaksusega leeliskaitseks
 • Liimitava pinnamaterjali aluseks
Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331489 FlowBase 1000 kg 33148 1000 kg
FlowBase hulgitarne 33848 1 kg

Kasutusjuhend

Aluspind
 • Betoon- ja õõnespaneelide alused
 • Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus on põrandatasandussegu ja aluse vahelise nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud
 • Aluse tõmbetugevus peab olema üle 1,5 MPa
 • Aluspõranda konstruktsiooni temperatuur on üle +10°C ja suhteline niiskus alla 95% RH. Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab põrandatasandussegu kuivamist
 • Vajadusel täita suuremad ebatasasused enne põranda tasandamist sobiva Fesconi tasandusseguga.
 • Võimalikud lekkekohad on tihendatud
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti või Flow Primerit vastavalt juhendile
 • Mitteimavate pindade (nt keraamilised plaadid, epoksü, metall) eeltöötlus nakkekrundiga PLUS vastavalt juhendile
Kasutusjuhend
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud
 • Pumpamisel tuleb põrandatöövõtjalt küsida minimaalse kihi paksust
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10°C…+25°C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 3,8 – 4,2 liitri külma veega
 • Liigse vee lisamine on keelatud, sest see vähendab põrandatasandussegu survetugevust, lisab eraldumisohtu ja pikendab põrandatasandussegu kuivamisaega
 • Tasandussegu segatakse käsiseguriga või pumbates automaat- või toruseguriga ühtlaseks massiks
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale. Pumpamise teel peale kantud tasandussegu kihid paksusega 10–30 mm viimistletakse rulliga, sellest paksemad silutakse.
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus
 • Tsisternautost pumpamist ei soovitata temperatuuril alla < –25°C
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga
Ülekatmine
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaibaga, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korgiga. Vajaduse korral ületasandamine käsitsi pealekantava Fesconi tasandusseguga, näiteks FlowPlani
 • Sobib ka liimitava laudpõranda aluseks või värvimiseks
 • Tuleb siiski tagada, et tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses. 
 • Kui põrandatasanduskiht on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate või alustatakse järelhooldust
 • Pragunemise ja eraldumise ohu tõttu ei tohi jätta põrandatasandussegu kauemaks kui 3 kuuks üle katmata
 • Enne pinnakatte paigaldamist kontrollige terve põrandastruktuuri niiskust
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle +20°C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja pikendavad kuivatusaega
 • Kui suhteline õhuniiskus on alla 40%, tuleb järelhoolduse alustamine hoolikalt ajastada. Järelhoolduse vajadust hinnatakse juhtumipõhiselt
Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u. 1,7 kg/m²/mm

Veevajadus 3,8 - 4,2 l / 20 kg (130-135 mm vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 1000 kg, hulgitarne
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 10 kuud

Kihi paksus

8 - 30 mm (jaotamisel max 50 mm)

Kiud kiudtugevdatud, plastkiud
Lisandid

töödeldavust parandavad ained, kaseiinivaba

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (platvorm ja sisetemperatuur)

Töödeldavuse aeg u. 0,5 h
Ülekaetav u. 1 - 3 nädalat (+20°C, Rh 50%) < 30 mm, > 30 mm paksused kihid aeglustavad kuivamist
Võib peal käia u. 4 - 6 h
Tugevusklass C 30 (EN 13813)
Survetugevus

> 30 MPa (28 päev +20°C, RH 50%)

Nakketugevus

> 1,5 MPa betoonile (28 päev +20°C, RH 50%)

Paindetõmbetugevus F 7 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 1,5 MPa
Külmakindlus ei ole külmakindel, siseruumidesse
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)
Veekindlus

veekindel

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa