FlowFiber

Tootekirjeldus

Fescon FlowFiber on kiudtugevdatud, madala leeliselisusega (pH < 11), eritsementsideainega, isetasanduv pumbatav tasandussegu, millel on väga head töödeldavusomadused.

 

 • Kihi paksustele 8–50 mm (jaotamisel max 80 mm)
 • Saab paigaldada pumbaga ja tasandada käsitsi
 • Soojendusega põrandad ja põrandate tasandamine pumbaga elamuehitusel
 • Ujuvpõrandad
 • Leeliselisuse kaitseks
 • Kiudtugevdatud

 

 

Kasutuskohad

 • Õõnesplaatide ja betoonpõrandate tasandamiseks elamuehitusel
 • Soojendusega põrandad ja ujuvpõrandad
 • Paksud tasanduskihid
Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331465 FlowFiber 1000 kg 33146 1000 kg

Kasutusjuhend

Aluspind
 • Betoonalused, õõnesplaadid, tsemendi põhjal tasandusalused, puidu ja kipsi põhjal tahvlid ja isoleertahvlid
 • Alus on puhas, tugev ja tolmuvaba ning tolmuimejaga puhastatud
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus on põrandatasandussegu ja aluse vahelise nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud
 • Alus peab olema piisavalt kõva ja liikumatu ning piisava kandevõimega
 • Aluse tõmbetugevus peab olema üle 0,5 MPa. Põrand tuleb teha klaaskiudvõrguga tugevdatud ujuvkonstruktsioonina, kui aluseks on nõrk betoon (aluse tõmbetugevus alla 0,5 MPa), puidu ja kipsi põhjal tahvlid või isoleertahvlid. Ujuvpõrand tuleb eraldada aluspõrandast Fesconi eralduskangaga ja püstkonstruktsioonist Fesconi ääreribaga
 • Aluspõranda konstruktsiooni temperatuur on üle +10 °C ja suhteline niiskus alla 95% RH. Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab põrandatasandussegu kuivamist
 • Vajaduse korral täidetakse ebatasasused enne põranda tasandamist Fescon LM 5000-ga või Flow HS-ga
 • Võimalikud lekkekohad on tihendatud
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti või Flow Primerit vastavalt juhendile
Kasutusjuhend
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud
 • Pumpamisel tuleb põrandatöövõtjalt küsida minimaalse kihi paksust
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10…+25 °C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 3,6–4,0 liitri külma veega
 • Liigse vee lisamine on keelatud, sest see vähendab põrandatasandussegu survetugevust, lisab eraldumisohtu ja pikendab põrandatasandussegu kuivamisaega
 • Tasandussegu segatakse hoolikalt ja piisavalt kaua, et sellest tuleks ühtlane mass
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus
 • Tsisternautost pumpamist ei soovitata temperatuuril alla < –25 °C
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga
Ülekatmine
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaiba, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korgiga. Vajaduse korral ületasandamine käsitsi pealekantava Fesconi tasandusseguga, näiteks FlowPlaniga
 • FlowFiber vastab by 45 / BLY 7 tabeli 1.15 kohasele pinna survetugevusnõudele eluruumides ja koormuse poolest eluruumidega võrreldavates ruumides, kui katteks on plastvaip või -plaat, korkplaat või linoleum
 • Tuleb siiski tagada, et tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses
 • Kui põrandatasanduskiht on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate või alustatakse järelhooldust
 • Pragunemise ja eraldumise ohu tõttu ei tohi jätta põrandatasandussegu kauemaks kui 3 kuuks üle katmata
 • Enne pinnakatte paigaldamist kontrollige terve põrandastruktuuri niiskust
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle 20 °C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja pikendavad kuivatusaega
 • Kui suhteline õhuniiskus on alla 40%, tuleb järelhoolduse alustamine hoolikalt ajastada. Järelhoolduse vajadust hinnatakse juhtumipõhiselt
Sissejuhatus

Vesipõrandasoojendusega võib alustada seitse ööpäeva pärast põrandatasandussegu pealekandmist. Vee temperatuuriks seadistatakse alguses +20 °C. Lõplikud veetemperatuurid võib võtta kasutusele pärast põrandakatte paigaldamist. Kõrgemad veetemperatuurid põhjustavad põrandatasandussegu survetugevuse olulist vähenemist ja pragunemisohu suurenemist, seega tuleb seda vältida.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u. 1,7 kg/m²/1 mm

Veevajadus 3,6 – 4,0 l / 20 kg (125 – 135 mm vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

1,2 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 12 kuud

Kihi paksus

8 – 50 mm (jaotus max 80 mm), ujuva põrandakonstruktsioonina min 30 mm põrandasoojendustoru peale min 16–20 mm

 

Kiud kiudtugevdatud, plastkiud
Lisandid

Töödeldavust parandavad ained. Kaseiinivaba.

Kasutustemperatuur

+ 10°C – + 25°C

Töödeldavuse aeg u. 0,5 h
Ülekaetav n. 1 – 8 nädalat (+20 °C, RH 50 %)
Võib peal käia u. 4 - 6 h
Tugevusklass C 16 (EN 13813)
Survetugevus

> 16 MPa (28 päev +20 °C, RH 50 %)

Nakketugevus

> 1,0 MPa betoonile  (28 päev +20 °C, RH 50 %)

Paindetõmbetugevus F 4 (EN 13892-7)
Külmakindlus Ei ole külmakindel. Siseruumidesse.
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)
Veekindlus

veekindel

Toode Videod


Tööjoonised

Fescon rakennekuva flow hs

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa