Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass

Tootekirjeldus

Fescon Flow GS 3.0 mm kips-põrandatasandussegu on kipsi sisaldav, pumbatav, kergesti tasanduv põrandamass, mis on hästi töödeldav ja pealekantav. Sobib eriti hästi soojendusega põrandatele.

 

 • Kihi paksustele 20–80 mm (jaotamisel max 100 mm)
 • Saab paigaldada pumbaga ja tasandada käsitsi
 • Soojendusega ja dB-põrandad ning ujuvad põrandakonstruktsiooni lahendused
 • Lihtsasti tasandatav
 • Mittekahanev põrandatasandussegu

Kasutuskohad

 • Soojendusega ja dB-põrandad ning ujuvad põrandasüsteemid

 

 

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331496 Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass 33149 1000 kg

Kasutusjuhend

Aluspind
 • Concrete bases, hollow slabs, wood and gypsum-based boards and insulating boards
 • The base is clean, solid, dust-free, and vacuum-cleaned
 • Loose layers, cement paste, and other impurities have been mechanically removed to ensure adhesion between the floor levelling compound and base
 • The base must be sufficiently strong and immobile, and have a sufficient load-bearing capacity
 • The floor must be made as a floating structure, if the base is a wood, gypsum, or insulating board. The floating floor structure must be detached from the base by Fescon Separation fabric and from vertical structures by a Fescon Bordering strip
 • The temperature of the underfloor structure is > +10 °C and relative humidity < 90% RH The relative humidity of the underfloor structure affects the setting of the floor levelling compound
 • If need be, any rough areas are filled by Fescon LM 5000 or Flow HS before the floor levelling compound is applied
 • Possible leakage areas are sealed with putty
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fescon Flow Primerit vastavalt juhendile
Kasutusjuhend
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10…+25 °C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 3,6–4,0 liitri külma veega
 • Tasandussegu segatakse automaat- või toruseguriga ühtlaseks massiks
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Kuivanud tasandussegu eemaldatakse mehaaniliselt
 • Töövõtjalt tuleb küsida minimaalse kihi paksust
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus
 • Tsisternautost pumpamist ei soovitata temperatuuril alla –25 °C
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga
Ülekatmine
 • Fescon Flow GS 1,2 mm kips-põrandatasandussegu võib katta otse laudparketi või laminaadiga
 • Keraamiliste plaatidega kattes tuleb kips-põrandatasandussegu hoolikalt nt Wetroki tüüpi põrandahooldusmasinaga lihvida ning seejärel põrand põhjalikult tolmuimejaga puhastada. Kruntimiseks kasutatakse Fescon Flow Primeri nakkemörti (segamissuhe 1 : 3) üks kord enne plaatide paigaldamist. Plaatimismördiks valida Fesconi plaatimismört ILL või VSL olenevalt kasutatavatest plaatidest
 • Plastist ja tekstiilist katted vajavad ületasandamist käsitsi pealekantava Fescon FlowPlani tasandusseguga. Ületasandamisel tuleb kips-põrandatasandussegu hoolikalt nt Wetroki tüüpi põrandahooldusmasinaga lihvida ning seejärel põrand põhjalikult tolmuimejaga puhastada. Kruntimiseks kasutatakse üks kord Fescon Flow Primeri nakkekrunti (segamissuhe 1 : 3). Pärast Flow Primeri nakkekrundi kuivamist ületasandamine käsitsi pealekantava Fescon FlowPlani tasandusseguga vastavalt tootekaardil olevatele juhistele
 • Võimalikud plaatimisel tekkinud ebatasasused korrigeeritakse Fesconi põranda soojusisolatsioon-tasandusseguga LL 5500 (minimaalne kihi paksus 10 mm). Kips-põrandatasandussegu pind lihvitakse hoolikalt teemantlihvimismasinaga ja seejärel puhastatakse põrand põhjalikult tolmuimejaga. Kruntimiseks kasutatakse kaks korda Fescon Flow Primeri nakkekrunti; esimesel korral segamissuhtega 1 : 3 ja teisel korral 1 : 1. Pärast Flow Primeri nakkekrundi kuivamist tasandatakse pind vastavalt Fesconi põrandakütte tasandussegu LL 5500 tootekaardile
 • Põrandakatteid paigaldades tuleb tagada, et kipspõranda tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses. Tasanduskihi pinna tasasust mõõdetakse vajadusel vastavalt RT-juhendile 14-11039
 • Kui põrandatasandussegu on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate
 • Enne pinnakatte paigaldamist kontrollige terve põrandastruktuuri niiskust
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle 20 °C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja pikendavad kuivatusaega
Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u. 1,8 kg/m²/mm

Veevajadus 3,2-3,6 l / 20 kg (115-120 mm vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine kipsi
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

3,0 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 6 kuud

Kihi paksus

20-80 mm (jaotus max 100 mm), ujuva põrandakonstruktsioonina min 30 mm põrandasoojendustoru peale min 16–20 mm

 

Kiud kiudtugevdamata
Lisandid

Töödeldavust parandavad ained. Kaseiinivaba.

Kasutustemperatuur

+ 10 °C - + 25°C

Töödeldavuse aeg u. 1 h
Ülekaetav u. 2 – 12 nädalat (+20 °C, RH 50 %)
Võib peal käia u. 4 - 6 h
Tugevusklass C 20 (EN 13813)
Survetugevus

u. 25 MPa (28 päev +20 °C, RH 50 %)

Nakketugevus

> 1,0 MPa betoonile (28 päev +20 °C, RH 50 %)

Paindetõmbetugevus F 5 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 1,0 MPa (28 päev, +20 °C, RH 50 %)
Tuletõkkeklass A1
Külmakindlus Ei ole külmakindel. Siseruumidesse.
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa