Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fescon Flow GS 3.0 mm kips-põrandatasandussegu on kipsi sisaldav, pumbatav, kergesti tasanduv põrandamass, mis on hästi töödeldav ja pealekantav. Sobib eriti hästi soojendusega põrandatele. 

 • Kihi paksustele 20–80 mm (jaotamisel max 100 mm)
 • Saab paigaldada pumbaga ja tasandada käsitsi
 • Soojendusega ja dB-põrandad ning ujuvad põrandakonstruktsiooni lahendused
 • Lihtsasti tasandatav
 • Mittekahanev põrandatasandussegu

Kasutuskohad

 • Soojendusega ja dB-põrandad ning ujuvad põrandasüsteemid

 

 

EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841331496 Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass 33149 1000 kg
Aluspind
 • Concrete bases, hollow slabs, wood and gypsum-based boards and insulating boards
 • The base is clean, solid, dust-free, and vacuum-cleaned
 • Loose layers, cement paste, and other impurities have been mechanically removed to ensure adhesion between the floor levelling compound and base
 • The base must be sufficiently strong and immobile, and have a sufficient load-bearing capacity
 • The floor must be made as a floating structure, if the base is a wood, gypsum, or insulating board. The floating floor structure must be detached from the base by Fescon Separation fabric and from vertical structures by a Fescon Bordering strip
 • The temperature of the underfloor structure is > +10 °C and relative humidity < 90% RH The relative humidity of the underfloor structure affects the setting of the floor levelling compound
 • If need be, any rough areas are filled by Fescon LM 5000 or Flow HS before the floor levelling compound is applied
 • Possible leakage areas are sealed with putty
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fescon Flow Primerit vastavalt juhendile
Kasutusjuhend
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10…+25 °C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 3,6–4,0 liitri külma veega
 • Tasandussegu segatakse automaat- või toruseguriga ühtlaseks massiks
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Kuivanud tasandussegu eemaldatakse mehaaniliselt
 • Töövõtjalt tuleb küsida minimaalse kihi paksust
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus
 • Tsisternautost pumpamist ei soovitata temperatuuril alla –25 °C
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga
Ülekatmine
 • Fescon Flow GS 1,2 mm kips-põrandatasandussegu võib katta otse laudparketi või laminaadiga
 • Keraamiliste plaatidega kattes tuleb kips-põrandatasandussegu hoolikalt nt Wetroki tüüpi põrandahooldusmasinaga lihvida ning seejärel põrand põhjalikult tolmuimejaga puhastada. Kruntimiseks kasutatakse Fescon Flow Primeri nakkemörti (segamissuhe 1 : 3) üks kord enne plaatide paigaldamist. Plaatimismördiks valida Fesconi plaatimismört ILL või VSL olenevalt kasutatavatest plaatidest
 • Plastist ja tekstiilist katted vajavad ületasandamist käsitsi pealekantava Fescon FlowPlani tasandusseguga. Ületasandamisel tuleb kips-põrandatasandussegu hoolikalt nt Wetroki tüüpi põrandahooldusmasinaga lihvida ning seejärel põrand põhjalikult tolmuimejaga puhastada. Kruntimiseks kasutatakse üks kord Fescon Flow Primeri nakkekrunti (segamissuhe 1 : 3). Pärast Flow Primeri nakkekrundi kuivamist ületasandamine käsitsi pealekantava Fescon FlowPlani tasandusseguga vastavalt tootekaardil olevatele juhistele
 • Võimalikud plaatimisel tekkinud ebatasasused korrigeeritakse Fesconi põranda soojusisolatsioon-tasandusseguga LL 5500 (minimaalne kihi paksus 10 mm). Kips-põrandatasandussegu pind lihvitakse hoolikalt teemantlihvimismasinaga ja seejärel puhastatakse põrand põhjalikult tolmuimejaga. Kruntimiseks kasutatakse kaks korda Fescon Flow Primeri nakkekrunti; esimesel korral segamissuhtega 1 : 3 ja teisel korral 1 : 1. Pärast Flow Primeri nakkekrundi kuivamist tasandatakse pind vastavalt Fesconi põrandakütte tasandussegu LL 5500 tootekaardile
 • Põrandakatteid paigaldades tuleb tagada, et kipspõranda tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses. Tasanduskihi pinna tasasust mõõdetakse vajadusel vastavalt RT-juhendile 14-11039
 • Kui põrandatasandussegu on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate
 • Enne pinnakatte paigaldamist kontrollige terve põrandastruktuuri niiskust
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle 20 °C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja pikendavad kuivatusaega

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u. 1,8 kg/m²/mm

Veevajadus 3,2-3,6 l / 20 kg (115-120 mm vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine kipsi
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

3,0 mm

Kogus pakendis 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 6 kuud

Kihi paksus

20-80 mm (jaotus max 100 mm), ujuva põrandakonstruktsioonina min 30 mm põrandasoojendustoru peale min 16–20 mm

Kiud kiudtugevdamata
Lisandid

töödeldavust parandavad ained, kaseiinivaba

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C

Töödeldavuse aeg u. 1 h
Ülekaetav u. 2 – 12 nädalat (+20 °C, RH 50 %)
Võib peal käia u. 4 - 6 h
Tugevusklass C 20 (EN 13813)
Survetugevus

u. 25 MPa (28 päev +20°C, RH 50 %)

Nakketugevus

> 1,0 MPa betoonile (28 päev +20°C, RH 50 %)

Paindetõmbetugevus F 5 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 1,0 MPa (28 päev, +20°C, RH 50 %)
Tuletõkkeklass A1
Külmakindlus ei ole külmakindel, siseruumidesse
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)