Tootekirjeldus

Fescofine on spetsiaalne tsementsideaine põhine, kiiresti kõvenev ja kuivav mitmekülgne tasandussegu põranda-, seina- ja laepindadele. Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks. 

 • Kihi paksusele 0-5 mm, kohtpahteldusel on kihi paksus kuni 10 mm
 • Lihtsasti töödeldav
 • Ülekaetav u 2 h
 • Põrandaküttega põrandate jaoks
 • Pastalaadse koostisega
 • Vähetolmav

Kasutuskohad

 • Betoonpindade kiireks pahteldamiseks
 • Betoonpõrandates aukude paikamine, valumeetodil remontimine, treppide remontimine ja tasandamine
 • Valuvigade parandamine, ka seinapindadel
 • Ette nähtud sisetingimustes kasutamiseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202390 Fescofine 20239 20 kg
Aluspind
 • Betoonpinnad
 • Aluspind on puhas, tahke ja tolmuimejaga puhastatud
 • Lahtised kihid, tsemendiliim ja muud ebapuhtused tuleb hea nakkumise tagamiseks mehhaaniliselt eemaldada
 • Siledad betoonpinnad on karestatud
 • Piisava tugevuse ja kandevõimega ning liikumatu
 • Aluspinna tõmbetugevus peab olema > 1,0 MPa
 • The temperature of the underfloor structure is > +10°C and relative humidity < 95% RH The relative humidity of the underfloor structure affects the setting of the floor levelling compound
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti või Flow Primerit vastavalt juhendile
 • Mittepoorsete pindade (nt keraamilised plaadid, epoksü, metallpinnad) eeltöötluseks vastavalt Nakkekrunt PLUS juhistele
 • Nakkekrunte ei kasutata välistingimustes. Kruntimist alustatakse aluspinna niisutamisega veega umbes tund aega enne Fescofine´i pealekandmist. Pind peab olema niiske, aga aluspinnal ei tohi olla vett
Tööjuhised
 • Tööaeg umbes 15 min pärast vee lisamist
 • Tööobjekt peab olema täielikult kaitstud tuule, tuuletõmbuse, päikese ja vihma eest
 • Töö ajal peab temperatuur olema +10°C… +25°C ja siseõhu suhteline niiskus > 40% RH
 • Kott (20 kg) tasandussegu segada 6,0 - 6,5 liitri külma veega.
 • Vett ei tohi lisada rohkem kui lubatud, sest see vähendab parandussegu tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu ja pikendab parandussegu kuivamisaega
 • Parandussegu segada seguvispliga ühtlaseks massiks
 • Parandussegu kanda tasandatavale pinnale terasspaatliga
 • Töövahendeid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Kuivanud tasandussegu eemaldatakse mehaaniliselt
Lõppviimistlus
 • Fescofine võib koheselt hüdroisoleerida sertifitseeritud Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi toodetega
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaiba, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korgiga
 • Tuleb siiski tagada, et tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses
 • Viimistluspahteldust ei tohiks pragunemise ja irdumise ohu tõttu siseruumides kauemaks kui 3 kuuks ilma kattekihita jätta
 • Viimistluspahtli heade kuivamistingimuste nõudeks on, et siseõhu suhteline niiskus on alla 50% RH ja temperatuur üle +20°C. Halvad tingimused aeglustavad viimistluspahtli tugevusomaduste väljakujunemist ja pikendavad kuivamisaega

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

1 mm kiht u 1,5 kg/m²

Veevajadus 6,0-6,5 l / 20 kg
Sideaine eritsement
Värvus pleegitatud hall
Maksimaalne terasuurus

0,1 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 10 kuud

Kihi paksus

0 – 5 mm

Kiud kiudtugevdamata
Lisandid

töödeldavust parandavad ained, kaseiinivaba

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C

Töödeldavuse aeg u 15 min
Ülekaetav u 2 h (+20°C, RH 50%)
Võib peal käia u 2 h (+20°C, RH 50%)
Survetugevus

u 15 MPa (28 ööpäeva, +20°C, RH 50%)

Nakketugevus

> 1,5 MPa betoonile (7 päev, +20°C, RH 50%)

Paindetõmbetugevus F 5 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 1,5 MPa (28 ööpäeva, +20°C, RH 50 %) samamoodi nagu Fescorapidi puhul
Külmakindlus külmakindel, sise- ja välisruumidesse
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)
Veekindlus

veekindel