Tootekirjeldus

Flow FS kulutõhus ja mitmeti kasutatav kiudtugevdusega tsemendipõhine põrandatasandussegu. Sobib eluruumide põrandate tasandamiseks ning on pealekantav käsitsi või pumbaga. Kasutatakse köetavate põrandate ja ujuvpõrandasüsteemide pinna valamiseks, samuti õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks. 

 • Kihi paksustele 4–50 mm (jaotamisel max 80 mm)
 • Saab paigaldada pumbaga
 • Survetugevus C 16, materjali kulunorm u. 1,7 kg/m²/ mm
 • Isetasanduv

Kasutuskohad

 • Eluruumide põrandate tasandamiseks
 • Köetavate põrandate ja ujuvpõrandasüsteemide pinna valamiseks
 • Õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202451 Flow FS 20 kg 20245 20 kg
6416841331458 Flow FS 1000 kg 33145 1000 kg
Flow FS hulgitarne 33845 kg
Aluspind
 • Betoonpõrandad, õõnespaneelid, tsemendipõhised tasanduspinnad, põrandakipsplaadid, pealistamata puidupõhised ehitusplaadid ja soojustusplaadid
 • Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus on põrandatasandussegu ja aluse vahelise nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud
 • Aluspinna tõmbetugevus peab olema > 0,5 MPa. Põrand tuleb teha ujuvkonstruktsioonina, kui aluspinnaks on nõrk betoon (aluspinna tõmbetugevus < 0,5 MPa), puit- või kipsplaat või soojustusplaat. Ujuvpõrand tuleb eraldada aluspõrandast Fesconi eralduskangaga ja püstkonstruktsioonist Fesconi ääreribaga.
 • Aluspõranda konstruktsiooni temperatuur on üle +10°C ja suhteline niiskus alla 95% RH. Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab põrandatasandussegu kuivamist.
 • Vajadusel täidetakse ebatasasused enne põranda tasandamist sobiva Fesconi tasandusseguga
 • Võimalikud lekkekohad on tihendatud
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti või Flow Primerit vastavalt juhendile
 • Mitteimavate pindade (nt keraamilised plaadid, epoksü, metall) eeltöötlus nakkekrundiga PLUS vastavalt juhendile
Segamine ja hajutamine
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud
 • Pumpamisel tuleb põrandatöövõtjalt küsida minimaalse kihi paksust
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10°C…+25°C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 3,6–4,0 liitri külma veega
 • Liigse vee lisamine on keelatud, sest see vähendab põrandatasandussegu survetugevust, lisab eraldumisohtu ja pikendab põrandatasandussegu kuivamisaega
 • Tasandussegu segatakse käsiseguriga või pumbates automaat- või toruseguriga ühtlaseks massiks
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale. Pumpamise teel peale kantud tasandussegu kihid paksusega 10–30 mm viimistletakse rulliga, sellest paksemad silutakse.
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus
 • Tsisternautost pumpamist ei soovitata temperatuuril alla < –25°C
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga
 Ülekatmine
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaiba, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korgiga. Vajaduse korral ületasandamine käsitsi pealekantava Fesconi tasandusseguga, näiteks FlowPlaniga
 • Toode vastab by 45 / BLY 7 tabeli 1.15 kohasele pinna survetugevusnõudele eluruumides ja koormuse poolest eluruumidega võrreldavates ruumides, kui katteks on plastvaip või -plaat, korkplaat või linoleum
 • Tuleb siiski tagada, et tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses
 • Kui põrandatasanduskiht on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate või alustatakse järelhooldust
 • Pragunemise ja eraldumise ohu tõttu ei tohi jätta põrandatasandussegu kauemaks kui 3 kuuks üle katmata
 • Enne pinnakatte paigaldamist kontrollige terve põrandastruktuuri niiskust
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle +20°C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja pikendavad kuivatusaega
 • Kui suhteline õhuniiskus on alla 40%, tuleb järelhoolduse alustamine hoolikalt ajastada. Järelhoolduse vajadust hinnatakse juhtumipõhiselt
Kasutuselevõtt - veeringlusega põrandaküte
 • Vesipõrandasoojendusega võib alustada seitse ööpäeva pärast põrandatasandussegu pealekandmist. Vee temperatuuriks seadistatakse alguses +20°C. Lõplikud veetemperatuurid võib võtta kasutusele pärast põrandakatte paigaldamist. Kõrgemad veetemperatuurid põhjustavad põrandatasandussegu survetugevuse olulist vähenemist ja pragunemisohu suurenemist, seega tuleb seda vältida.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u. 1,7 kg/m²/mm

Veevajadus 3,6 – 4,0 l / 20 kg (125 – 135 mm vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

1,2 mm

Kogus pakendis 20 kg, 1000 kg, hulgitarne
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 12 kuud

Kihi paksus

4 – 50 mm (jaotus max 80 mm), ujuva põrandakonstruktsioonina min 30 mm põrandasoojendustoru peale min 16–20 mm

Kiud kiudtugevdatud, plastkiud
Lisandid

töödeldavust parandavad ained, kaseiinivaba

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (platvorm ja sisetemperatuur)

Töödeldavuse aeg u. 0,5 h
Ülekaetav u. 1 – 8 nädalat sõltuvalt tingimustest ja kihi paksusest (+20°C, RH 50%)
Võib peal käia u. 4 – 6 h
Tugevusklass C 16 (EN 13813)
Survetugevus

> 16 MPa (28 päev, +20°C, RH 50%)

Nakketugevus

> 1,0 MPa betonille (28 päev, +20°C, RH 50%)

Paindetõmbetugevus F 4 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 0,6 MPa
Külmakindlus ei ole külmakindel, siseruumidesse
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)
Veekindlus

veekindel