Tootekirjeldus

Flow Coating Screed on väga tugev tsemendipõhine põrandatasandussegu. Sobib eriti polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnaks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides. Toode ei sisalda kiude, mis takistavad hilisemat katmist. Akrüülkatete kasutamisel kontrollige toodete sobivust kattematerjali tootjalt. Flow CS-i saab peale kanda segulabidaga või pumbates. Toodet võib kasutada leelisekaitseks, kui kihi paksus on vähemalt 5 mm. Kihi paksustele 2 – 30 mm (jaotamisel max 50 mm). Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel. 

 • Kihi paksustele 2 – 30 mm (jaotamisel max 50 mm)
 • Saab pumbata ja käsitsi tasandada
 • Survetugevus C 30
 • Pinnatõmbetugevus > 2,0 MPa

Kasutuskohad

 • Polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnaks
 • Avalike ruumide vaibaaluseks pinnaks
 • Vähemalt 5 mm kihipaksusega leeliskaitseks
 • Õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks kohtades, kus on vaja väga head vastupidavust
 • Liimitava pinnamaterjali aluseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202475 Flow CS 20 kg 20247 20 kg
6416841338174 Flow CS 1000 kg 33817 1000 kg
Aluspind
 • Betoon- ja õõnespaneelide alused
 • Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu.
 • Lahtised kihid, tsementliim ja muu mustus on põrandatasandussegu ja aluse vahelise nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud
 • Aluse tõmbetugevus peab olema üle 1,5 MPa
 • Aluspõranda konstruktsiooni temperatuur on üle +10°C ja suhteline niiskus alla 95% RH. Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab põrandatasandussegu kuivamist
 • Vajadusel täita suuremad ebatasasused enne põranda tasandamist sobiva Fesconi tasandusseguga.
 • Võimalikud lekkekohad on tihendatud
Kruntimine
 • Kruntimiseks kasutatakse sõltuvalt alusest Fesconi nakkekrunti või Flow Primerit vastavalt juhendile
 • Mitteimavate pindade (nt keraamilised plaadid, epoksü, metall) eeltöötlus nakkekrundiga PLUS vastavalt juhendile
Kasutusjuhend
 • Töökoht peab olema üleni tuule, tuuletõmbe, päikese ja vihma eest kaitstud
 • Pumpamisel tuleb põrandatöövõtjalt küsida minimaalse kihi paksust
 • Põrandatööde ajal peab sisetemperatuur olema vahemikus +10°C…+25°C ja siseõhu suhteline niiskus üle 40% RH
 • Üks kotitäis (20 kg) tasandussegu segatakse 3,8–4,2 liitri külma veega
 • Liigse vee lisamine on keelatud, sest see vähendab põrandatasandussegu survetugevust, lisab eraldumisohtu ja pikendab põrandatasandussegu kuivamisaega
 • Tasandussegu segatakse käsiseguriga või pumbates automaat- või toruseguriga ühtlaseks massiks
 • Tasandussegu kantakse pinnale teraskelluga või pumbatakse tasandatavale pinnale. Pumpamise teel peale kantud tasandussegu kihid paksusega 10–30 mm viimistletakse rulliga, sellest paksemad silutakse.
 • Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 0,5 tundi
 • Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega
 • Pärast põrandatasandustööde teostamist tuleb tagada piisav ventilatsioon
 • Vajaduse korral võib tasanduspõranda kuivamist kiirendada pinna lihvimisega, kuna see vähendab põrandatasandussegu pinna veeaurukindlust
 • Kuivamisaega mõjutavad oluliselt ehitusplatsi tingimused, ventilatsioon ja põrandatasandussegus kasutatud vee kogus
 • Tsisternautost pumpamist ei soovitata temperatuuril alla < –25°C
 • Põranda kandevõimet hinnatakse olenevalt ehitusplatsist koos põrandatasanduse töövõtjaga
Ülekatmine
 • Võib katta polüuretaan- ja epoksiidtoodetega, mille kihi paksus on üle 3 mm.
 • Võib katta keraamiliste plaatide, plastkatete, tekstiilvaibaga, vinüülplaatide, laudparketi/laminaadi ja korgiga. Vajaduse korral ületasandamine käsitsi pealekantava Fesconi tasandusseguga, näiteks FlowPlani
 • Sobib liimitavate puitpõrandate aluspinnaks või värvimiseks.
 • Tuleb siiski tagada, et tasandussegu tehnilised omadused vastaksid põrandakatte tootja ja RYL-i nõuetele kaetava aluse kohta kogu konstruktsiooni ulatuses. Tasanduskihi pinna tasasust mõõdetakse vajadusel vastavalt RT-juhendile 14-11039
 • Kui põrandatasanduskiht on saavutanud pinnakatte poolt nõutud kuivusastme, paigaldatakse põrandakate või alustatakse järelhooldust
 • Pragunemise ja eraldumise ohu tõttu ei tohi jätta põrandatasandussegu kauemaks kui 3 kuuks üle katmata
 • Enne pinnakatte paigaldamist kontrollige terve põrandastruktuuri niiskust
 • Põrandatasandussegu head kuivamistingimused eeldavad siseõhu suhtelist niiskust alla 50% RH ja temperatuuri üle +20°C. Halvad tingimused aeglustavad põrandatasandussegude survetugevuse teket ja piken.
 • Kui õhuniiskus jääb alla 40%, pöörake erilist tähelepanu järelhoolduse algusajale. Järelhoolduse vajadust tuleb hinnata iga juhtumi puhul eraldi.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u. 1,7 kg/m²/mm

 

Veevajadus 3,8 - 4,2 l / 20 kg (130 - 135 mm vajum Fesconi mõõteplaadiga mõõdetuna)
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 20 kg, 1000 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 10 kuud

Kihi paksus

kihi paksustele 2 – 30 mm (jaotamisel max 50 mm)

Kiud kiudtugevdamata
Lisandid

töödeldavust parandavad ained, kaseiinivaba

Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C (platvorm ja sisetemperatuur)

Töödeldavuse aeg u. 0,5 h
Ülekaetav 1–3 nädalat sõltuvalt tingimustest ja kihi paksusest (+20°C, RH 50%) < 30 mm, > kihi paksus üle 30 mm pikendab kuivamisaega
Võib peal käia u. 4 – 6 h
Tugevusklass C 30 (EN 13813)
Survetugevus

> 30 MPa (28 päev, +20°C, RH 50%)

Nakketugevus

> 1,5 MPa betoonile (28 päev, +20°C, RH 50%)

Paindetõmbetugevus F 6 (EN 13813)
Pinnatõmbetugevus > 2,0 MPa
Kulumiskindlus

RWA 20, AR 0,5

Külmakindlus ei ole külmakindel, siseruumidesse
pH < 11 madala leeliselisusega (kõvenenud materjal)
Veekindlus

veekindel