Tasanduskrunt LF

Tootekirjeldus

Fesconi tasanduskrunt LF on polümeersideainega tasanduskrunt siseseinte jaoks.

Kasutuskohad

  • seina- ja laepinnad kuivades ruumides
  • sobib kivimaterjalist alustele ja plaaditavatele pindadele
  • tasandussegu ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks ega plaaditavate pindade alusena
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841201010 Tasanduskrunt LF 20101 20 kg

Kasutusjuhend

Kontrollige kotil olevalt sildilt tasandussegu veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista vähemalt 15 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmis tasandussegu töödeldavuse aeg on umbes 1 ööpäev.
Tasandussegu naket ja kulumiskindlust saab parandada, kui 10% veest asendada Fesconi krundiga.

Alus peab olema terve, puhas ja tolmuvaba. Naket halvendavad materjalid tuleb eemaldada. Tasandussegu kantakse aluspinnale tasanduspritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist. Tasandatud pinda võib käsitleda pinnatasandusseguga LRF, tapeetida või värvida.

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta.

Jäätmekäitlus

Kõvenenud toote ja tühjad kuivad pakendid võib viia prügilasse. Vedelad tooted tuleb viia probleemsete jäätmete vastuvõtupunkti.

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

1 mm kiht u 1,2 kg/m² (ületasandamine maks. 1–3 mm korraga)

Veevajadus 4,8-5,6 l / 20 kg
Olek pulber
Sideaine polümeerliim
Värvus valkjas
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+10 °C

Töödeldavuse aeg 1 ööpäev
Ülekaetav värvimine ja tapeetimine
Kõvenemisaeg

u 1 ööpäev temperatuuril +20 °C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10 °C
kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest

Nakketugevus

> 0,5 mPa (betoonpinnale)

Tuletõkkeklass A2
Koormusklassid RL 01 – RL 03 (RL 04 krundi lisamisel)

Lingid

Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa