Tootekirjeldus

Fesconi pahtel on polümeersideainega pahtel ja vuukimistoode. Pahtel sobib värvitud pindade tasandamiseks ja kipsplaadi vuukimiseks.

Kasutuskohad

  • Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
  • Sobib väikeplokk-, betoon- ja kergbetoonpindadele, tasanduskrundiga LF ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele.
  • Värvitud aluste tasandamine
  • Kipsplaatide vuukimine
  • Pahtlit ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks ega plaaditavate pindade alusena
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841201003 Pahtel SF 20100 20 kg
Valmistamine

Kontrollige tasandussegu veevajadust pakendi sildilt. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista vähemalt 15 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmis tasandussegu töödeldavuse aeg on 1 ööpäev.

Tööjuhised

Mört kantakse aluspinnale pritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga mördikihi pinnalekandmist.

Tasandussegu laotatakse vuugile nii, et see täidab servaõhenduse poolt moodustatud süvendi. Vuugipeal surutakse laia teraskellu abil tasandussegu sisse. Vuugipaela peale kantakse tasandussegu nii, et segu täidaks vuugikoha. Lõpuks laotatakse tasandussegu laia teraskelluga plaadipindadega samasse tasapinda. Kui tasandussegu on kuivanud, viimistletakse vuuke kuivlihvpaberiga. Seinte nurkades ning seinte ja lae liitekohtades painutatakse vuugipael sõrmega 90o nurga alla ja surutakse teraskelluga tasandussegu sisse. Paela peale kantakse täiendavalt tasandussegu ja nurk tasandatakse. Kruvi- ja naelapead tasandatakse kahes kihis. Pärast esimese kihi kuivamist tehakse vahelihvimine. Kui tasandussegu on täiesti kuiv, tehakse lõplik lihvimine.

Tasandatud pinna võib tapeetida või värvida.

Muud kaalutlused

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Veevajadus 6,2-7,2 l / 20 kg
Olek pulber
Sideaine polümeerliim
Värvus valkjas
Maksimaalne terasuurus

0,1 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 2 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+10°C

Töödeldavuse aeg 1 ööpäev
Ülekaetav värvimine ja tapeetimine
Kõvenemisaeg

u 1 ööpäev temperatuuril +20°C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10°C
kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest

Nakketugevus

> 0,5 mPa (betoonpinnale)