Siseruumide krohvisegu SR7

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi siseruumide krohvisegu SR7 on eritsementsideainega, kiudtugevdatud, pritsitav, kiirkõvenev ja -kuivav täitemass siseseintele ning kuivadesse, niisketesse ja pesuruumidesse. Sobib kasutamiseks seina- ja laepindadel kuivades, niisketes ja märgades ruumides. Suurim terasuurus 1,2 mm. 

 • Kihi paksus: 5 – 30 mm, (jaotus max 50 mm)
 • Hüdroisolatsiooniga kaetav 2–4 päeva pärast (kihi paksus alla 20 mm)
 • Pealekandmine pritsiga või käsitsi
 • Seinte ja lagede korrigeerimine ning soonte täitmine kuivades, niisketes ja märgades ruumides

Kasutuskohad

 • Kivimaterjalidest seina- ja laepindade korrigeerimiseks, paikamiseks ja soonte täitmiseks kuivades, niisketes ja märgades ruumides
 • Saab kasutada soonte täitmiseks
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841201102 Siseruumide krohvisegu SR7 20110 20 kg
Aluspind
 • Aluskonstruktsiooni temperatuur > +10°C 
 • Betoonpind, plokid, kergbetoon, silikaattellis või põletatud tellis
 • Aluspind peab olema puhas, tugev ja tolmuvaba. Aluspind peab olema piisavalt tugev, liikumatu ja kandev
 • Lahtised kihid, tsemendiliim ja muu mustus tuleb mehaaniliselt eemaldada. Siseruumide krohvisegu SR 7 ja aluspinna nakke tagamiseks. 
 • Siledad aluspinnad tuleb nakkumise tagamiseks karestada
 • Eri aluspinnamaterjalide liitumiskohtades kasutada krohvi tugevdamiseks vajadusel krohvivõrku. Krohvivõrgu kasutamine võib ka vähendada pinna pragunemise ohtu, kui alusmaterjalis esineb pragusid. Alusmaterjalide pragunemise põhjust tuleb siiski alati uurida, see ei tohi olla tingitud hoone karkassi liikumistest.
Kruntimine
 • Enne krohvisegu SR 7 paigaldamist peab aluspind olema piisavalt niiske.  
 • Aluspinda tuleb niisutada veega, sest see takistab krohvisegus oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Krohvisegu peab kivistumise ajal jääma niiskeks, et kivistumisreaktsioon toimiks õigesti ja saavutataks vajalik tugevus. Niisutamine hoiab ära plastilise pragunemise ja pinna irdumise aluspinna küljest. Aluspinnal ei või siiski olla liigset vett. 
 • Koos krohviseguga SR 7 võib vajadusel kasutada vedelaid Fesconi nakkekrunte.
 • Väga kuiva ja absorbeeriva aluskonstruktsiooniga renoveeritavatel objektidel soovitatakse pinda niisutada või kanda pinnale mitu kihti nakkekrunti
Valmistamine
 • Tööruum peab olema kaitstud tuule, päikese ja vihma eest
 • Krohvimistööde ja krohvi kivistumise ajal peab temperatuur olema +10°C…+25°C
 • Kott (20 kg) kuivpulbrit segada 4,8–5,2 liitri puhta veega. Maksimaalset veekogust ei ole soovitatav lisada kohe alguses. Veekogus on õige, kui krohvisegu töödeldaval pinnal laiali ei valgu.
 • Veekogus peab vastama tootekaardil esitatud juhistele. Määratud normist erineva veekoguse kasutamine muudab krohvisegu kuivamisaega, tugevusväärtusi, suurendab irdumisohtu, mõjutab segu tugevuse arengut ning halvendab töödeldavust. 
 • Krohvisegu SR 7 segada põhjalikult ja piisavalt kaua, et saada ühtlane mass (nt seguvispli või muude segamisseadmete abil).  
 • Seguvispliga segamise järel lasta massil seista umbes 2–5 minutit, seejärel segada lühidalt uuesti ja vajadusel lisada vett.
 • Krohvisegu SR 7 kanda aluspinnale kas pritsiga või terasspaatliga. 
 • Töödeldud pind siluda spaatliga vajaliku kvaliteeditasemeni. 
 • Pinna korrigeerimisel kasutada juhtliiste või -laudu, mida mööda tõmmatakse rihtlatti. Nurkade korrigeerimisel paigaldada juhtlaud, mille vastu saab krohvi vajalikul moel sirgeks tõmmata.
 • Suurte pindade korral on soovituslik kihi paksus 5–30 mm. Parima tulemuse saavutamiseks pritsida kõigepealt õhuke segukiht, seejärel pritsida kuni vajaliku paksuseni märg-märjale põhimõttel. 
 • Paksemad kihid tuleb krohvida nii, et alumise kihi pind jäetakse karedaks ja lastakse enne järgmise kihi pealekandmist üks päev kuivada.  Aukude parandamisel võib üksiku augu sügavus olla maksimaalselt 50 mm. 
 • Krohvipinna võib üle pahteldada umbes 24 tunni pärast. 
 • Tööaeg umbes 0,5–1 h pärast vee lisamist
 • Töövahendeid pesta veega kohe pärast töö lõpetamist
 • Kuivanud krohvisegu SR 7 jäägid eemaldada mehaaniliselt
Ülekatmine
 • Krohvisegule SR 7 võib kanda kohe Fesconi sertifitseeritud hüdroisolatsioonisüsteemi tooteid 
 • Vajadusel võib üle pahteldada Fesconi sobiva seinapahtliga
 • Krohvisegu võib katta keraamiliste plaatidega
 • Enne kattematerjali või hüdroisolatsiooni paigaldamist kontrollige kogu seinakonstruktsiooni niiskust
 • Krohvisegu ei tohi pragunemis- ja eraldumisohu tõttu jätta ilma katteta kauemaks kui 1 kuuks.
 • Krohvisegu head kuivamistingimused eeldavad, et siseõhu suhteline niiskus oleks alla 50% RH ja temperatuur üle +20°C. Halvad tingimused aeglustavad krohvisegu tugevusomaduste arenemist ja pikendavad kuivamisaega

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

1 mm kiht u 1,3 kg/m²

Veevajadus 4,8 - 5,2 l / 20 kg
Olek pulber
Sideaine eritsement
Värvus hall
Maksimaalne terasuurus

1,2 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 1 aasta

Kihi paksus

5 – 30 mm, jaotus 10 - 50 mm

Kiud kiudtugevdatud
Kasutustemperatuur

+10°C...+25°C

Töödeldavuse aeg 0,5–1 h (+20°C, RH 50%)
Ülekaetav ca 2-4 päeva veekindel < 20mm, kihipaksused >20mm pikendavad kuivamisaega (+20°C, RH 50%)
Survetugevus

klassi CSIII(EN 998-1) 

Nakketugevus

> 0,5 MPa betoonile (28 päev +20°C, RH 50 %)

Pinnatõmbetugevus > 0,5 MPa (28 päev +20°C, RH 50 %)
Tuletõkkeklass A1
Soojusjuhtivus ? 0,2 W/mK
Külmakindlus ei ole külmakindel, siseruumidesse
Veekindlus

veekindel