Kipskrohvi mört GL

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi kipskrohvi mört GL on kipsi baasil valmistatud mittekahanev krohvimört, mis on mõeldud suurte, st 10–40 mm avade täitmiseks. Kipskrohvi mördiga saadakse värvimisvalmis pind, aga vajadusel võib seda tasandada Fesconi Pinnatasandusseguga LRF. 

  • Lihtsasti kasutatav
  • Head töödeldavusomadused
  • Nakkub hästi aluspinnaga
  • Saab paigaldada pritsiga
  • Käsitsi peale kantav
  • Kergem
  • Kuivadesse siseruumidesse, mitte põrandapindadele ega plaaditavatele pindadele
  • Sobivad alused on: kergbetoon, kerge kruusbetoon, müürid ja krohvitud pinnad

Kasutuskohad

  • Seina- ja laepindadel olevate avade ja ebatasasuste täitmine, korrigeerimine ja tasandamine kuivades tingimustes.
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202383 Kipskrohvi mört GL 20238 15 kg
Aluspind

Aluspind peab olema puhas, tugev ja tolmuvaba. Nakkumist takistavad ained, nt tolm, rasv jm, tuleb enne korrigeerimist või tasandamist eemaldada. Materjalide kokkupuutepinnale (nt tellistele ja betoonile) paigaldatakse krohvivõrk. Üle 40 mm täidised tehakse mitmes kihis. Enne uue kihi pealekandmist tuleb lasta eelmisel kihil vähemalt 1 ööpäev taheneda.

Valmistamine

Kontrollige koti etiketilt mördi veevajadust. Segage segumikseri või käsiseguriga umbes 1-2 minutit. Laske mördil u 10 min seista ja segage see uuesti läbi. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on üle 1 tunni.

Tööjuhised

Toode kantakse krohvipritsiga või terasest siluriga käsitsi ühtlaselt kogu krohvitavale aluspinnale. Minimaalne kihipaksus on 10 mm. Kui segu kantakse peale mitmes kihis, tuleb eelmist kihti puidust klotsiga karestada. Uus kiht kantakse peale nn märg märjale meetodiga, st enne eelmise kihi kuivamist. Pinda hõõrutakse märja pesukäsnaga ja tasandatakse pahtlilabidaga. Vajaduse korral võib kasutada pinna tasandamiseks enne värvimist Fescon LRF tasandussegu.

Teenindusjuhised

Määrdunud pinda võib pühkida ettevaatlikult niiske käsnaga, tasandada LRF-pinnatasandusseguga või värvida.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u 1,4 kg/m2/1 mm

Veevajadus u 6,6 l / 15 kg
Olek pulber
Sideaine kipsi
Värvus hele
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 15 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas 12 kuud

Tihedus

u. 1,1 kg/dm3

Kihi paksus

10 - 40 mm

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg > 1 h
Kuivamisaeg

7 d

Survetugevus

u. 5 MPa

Pinnatõmbetugevus > 1,0 MPa
Mahukahanemine

< 0,1 ‰ (28 d prisma)

Tuletõkkeklass A1