Tasanduskrunt LF RD

Tootekirjeldus

Fesconi Tasanduskrunt LF RD on vähetolmav siseseintele mõeldud tasanduskrunt, mille sideaineks on polümeer. 

Kasutuskohad

  • Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
  • Sobib kivimaterjalist alustele ja plaaditavatele pindadele
  • Tasandussegu ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks ega plaaditavate pindade alusena 
  • Segamisel vähetolmav
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202413 Tasanduskrunt LF RD 20241 20 kg

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt tasandussegu veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista vähemalt 15 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmis tasandussegu töödeldavuse aeg on umbes 1 ööpäev. Tasandussegu naket ja kulumiskindlust saab parandada, kui 10% veest asendada Fesconi krundiga.

Tööjuhised

Alus peab olema terve, puhas ja tolmuvaba. Naket halvendavad materjalid tuleb eemaldada. Tasandustööde ajaks tuleks kahjustuste suhtes vastuvõtlikud alad kaitsta enne töö alustamist. Tasandussegu kantakse aluspinnale (aluspinna niiskus < 90%) tasanduspritsi või teraskelluga.  Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist. Tasandatud pinda võib käsitleda pinnatasandusseguga LRF, tapeetida või värvida.

Muud kaalutlused

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta. Tasandustööd tehakse vastavalt Sisetööde RYL 2013, mis sisaldab ehitustööde kvaliteedi üldnõudeid.

 

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

1 mm kiht u 1,2 kg/m² (ületasandamine maks. 1–3 mm korraga)

Veevajadus 4,8-5,6 l / 20 kg
Olek pulber
Sideaine polümeerliim
Värvus valkjas
Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

1 - 5 mm

Minimaalne kasutustemperatuur

+10 °C

Töödeldavuse aeg 1 ööpäev
Ülekaetav Pumbad on saadaval nelja erineva otsikuga.
Kõvenemisaeg

u 1 ööpäev temperatuuril +20 °C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10 °C
kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest

Nakketugevus

> 0,5 mPa (betoonpinnale)

Tuletõkkeklass A2
Koormusklassid RL 01 – RL 03 (RL 04 krundi lisamisel)
Veekindlus

mitte veekindel

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa