Pinnatasandussegu LRF RD

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi Pinnatasandussegu LRF RD vähetolmav siseseintele pinnatäide pinnatasandussegu, mille sideaineks on polümeer.

Kasutuskohad

  • Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
  • Sobib väikeplokk- ja kergbetoonpindadele, tasanduskrundiga VF ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning ja kipsplaadi pindadele.
  • Vanadel värvipindadel kasutatakse nakkemördina Fesconi remondimörti.
  • Tasandussegu ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks ega plaaditavate pindade alusena 
  • Segamisel vähetolmav
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841202406 Pinnatasandussegu LRF RD 20240 20 kg
Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt tasandussegu veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista vähemalt 15 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1 ööpäev. Tasandussegu naket ja kulumiskindlust saab parandada, kui 10% veest asendada Fesconi nakkekrundiga.

Tööjuhised

Alus peab olema terve, puhas ja tolmuvaba. Naket halvendavad materjalid tuleb eemaldada. Tasandustööde ajaks tuleks kahjustuste suhtes vastuvõtlikud alad kaitsta enne töö alustamist. Tasandussegu kantakse aluspinnale (aluspinna niiskus < 90%) tasanduspritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist. Tasandatud pinna võib tapeetida või värvida.

Teenindusjuhised

Tasandussegu määrdunud pinda võib puhastada tolmuimejaga, tasandada uuesti, värvida või tapeetida vastavalt värvi või tapeedi tootja juhistele.

Muud kaalutlused

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta. Pinna tasandamine, värvimine või tapeetimine. Tasandustööd tehakse vastavalt Sisetööde RYL 2013, mis sisaldab ehitustööde kvaliteedi üldnõudeid.

 

 

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

1 mm kiht u 1,2 kg/m² (ületasandamine maks. 2 mm korraga)

Veevajadus 6,4–7,2 l / 20 kg
Olek pulber
Sideaine polümeerliim
Värvus valkjas
Maksimaalne terasuurus

0,3 mm

Kogus pakendis 20 kg
Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

0 - 3 mm

Minimaalne kasutustemperatuur

+10°C

Töödeldavuse aeg 1 ööpäev
Ülekaetav värvimine ja tapeetimine
Kõvenemisaeg

u 1 ööpäev temperatuuril +20°C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10°C
kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest

Nakketugevus

> 0,5 mPa (betoonpinnale)

Tuletõkkeklass A2
Koormusklassid RL 01 – RL 03 (RL 04 krundi lisamisel)
Veekindlus

mitte veekindel