Tootekirjeldus

Fesconi kaitsevärv on veepõhine akrülaatvärv, mis kaitseb betoonpinda karboniseerumise eest. 

  • Tõkestab süsinikdioksiidi tungimist betooni
  • Tõkestab niiskuse tungimist betooni
  • Hingav
  • Rullitav ja pritsitav

Kasutuskohad

  • Betoonpinnad
  • Tsemendipõhise tasandus- või viimistluskrohviga töödeldud pinnad
  • Sobib kasutamiseks mere- ja tööstuslikus keskkonnas

 

EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841761002 Kaitsevärv 76100 18 l
Kaitsevärv HR 1 Fescon värvid 50300 18 l
Kaitsevärv HR 2 muud värvid 50301 18 l
Aluspind

Vanad pinnakattematerjalid ja värvid eemaldatakse näiteks liivapritsiga. Ka uued betoonpinnad karestatakse ja puhastatakse tsementliimist näiteks vesiliivpesuga või terasharjaga. Uusi betoonpindu võib värvida kõige varem pärast ühe kütteperioodi lõppemist. Liivapritsiga puhastatud pinnad tuleb üle tasandada antud objekti jaoks sobiva Fesconi mördiga. Kahjustunud betoon eemaldatakse kahjustuse liigist ja ulatusest sõltuvalt kas piikvasara, liivapritsi või freesiga. Õõnsused täidetakse ja roostetanud sarrus puhastatakse klassini St 2 ning asendatakse vajaduse korral uuega. Sarrus kaetakse Fesconi nakkemördiga ja õõnsused lapitakse Fesconi remondimördiga. Parandatud pinnad tasandatakse üle.

Valmistamine

Enne värvimist tuleb värvi hoolikalt segada. Kruntkihi värvi võib vedeldada veega 5-10%.

Tööjuhised

Enne töö alustamist tehakse katsevärvimine, millega tagatakse õige värvitoon. Värvida tuleb kaks korda pritsi või rulliga. Aluspind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +5°C ja suhteline õhuniiskus alla +80%. Ühtlased pinnad tuleb töödelda ühekorraga. Värvi tuleb varuda nii palju, et ühtsed pinnad saab värvida sama valmistuspartii värviga. Töövuugid tuleb peita nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või näiteks vihmaveetorude taha. Kui värv on tahkunud puutekuivaks, võib peale kanda teise värvikihi. Töövahendid puhastatakse veega.

Teenindusjuhised

Määrdunud pinda, mida on töödeldud kaitsevärviga Fescon Suojamaali, võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Uuestivärvimiseks kasutatakse kaitsevärvi Fescon Suojamaali. Puhastatud terve pinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohad, mille pinnakate on kas eemaldatud või milles on täidetud auke, vajavad kaks töötluskorda või rohkem töötluskordi.

Materjali kulunorm

0,2 – 0,5 kg/m², kaks viimistluskorda

Olek vedelik
Värvus Fesconi värvikaardi heledad toonid
Kogus pakendis 18 l
Ladustamine

kaitsta külmumise eest

Tihedus

u 1,4–1,6 kg/l

Tahke aine maht u 45%
Kasutustemperatuur

+5°C ...+35°C

Nakketugevus

> 1,5 N/mm2

Nakketõmbetugevus > 1,5 MPa
Süsinikdioksiidi difusioonikindlus

S d,CO2> 225 m, kuivkile paksus 150 µm (tavaliselt kaks töötlemiskorda)

Veeaurukindlus

Sd,H2O< 0,5 m, kuivkile paksus 150 µm

Vedeldi vesi
Läikeklass

6 (RT e. ehitustehniline klassifikatsioon), matt