Silikoonvaikkrunt MC

Tootekirjeldus

Pinna poorsust stabiliseeriv ja nakkuvust parandav betoon-, plaat-, krohv- ja kvaliteetsete värvipindade kruntvärv silikoonvaigu baasil.

 

 • Reguleerib pinna poorsust
 • Parandab nakkuvust
 • Leelisekindel
 • Lihtsasti töödeldav
 • Valge või toonitud
 • Lahustada veega 5-20%, sõltuvalt aluspinnast.

Kasutuskohad

 • Betoonpinnad
 • Kõik krohvipinnad
 • Paneelide pinnad
 • Vastupidavad vanad pinnakatted
 • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes

 

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841760500 Silikoonvaikkrunt MC 86050 15 kg
Silikoonvaikkrunt MC HR 1 Fescon värvid 50305 15 kg
Silikoonvaikkrunt MC HR 2 muud värvid 50306 15 kg

Kasutusjuhend

Tööjuhised

Pinnalt eemaldatakse mustus, eelnevalt kaetud pinnad karestatakse ja puhastatakse ning vana ebakindel pinnakate eemaldatakse täielikult. Ärge teostage töid otsese päikesevalguse käes, tugeva tuulega või kui õhk on väga niiske (> 80%). Värsket kruntainet tuleb kaitsta liiga kiire kuivamise, külma ja sademete eest nii töö ajal kui ka pärast seda, kuni see on täielikult kuivanud. Kruntaine kantakse tugevale, kuivale ja puhtale aluspinnale pintsli, pritsi või rulliga. Kruntaine on mõistlik toonida kattekihile vastavas toonis. Lahjendamine veega 5-20% olenevalt aluspinnast. Lahjendamine mõjutab värvitooni kattevõimet. Järeltöötlust tohib õhuniiskusest ja -temperatuurist sõltuvalt teostada kõige varem 12 tunni möödumisel (20 °C/65% suhteline õhuniiskus).

Töövahendite puhastamine

Puhastada veega kohe pärast kasutamist.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u 200 g/m2, oleneb aluspinnast

Sideaine plastdispersioon
Kogus pakendis 15 kg
Ladustamine

Hoida kuivas ja jahedas ruumis, vältida külmumist. Maksimaalne lubatud säilitustemperatuur +25°C, mida ei tohi ületada. Kui kruntainet säilitatakse madalal temperatuuril, tuleb see enne töös kasutamist umbes +20°C juures vaheladustada.

Tihedus

1,48 g/cm3

Kasutustemperatuur

aluspinna ja õhu temperatuur peab olema < +5°C

Vedeldi vesi
Toonimisvõimalus Võib toonida
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon

<1 g/l (toote EL-i piirväärtus kat. A/g 30 g/l) (2010)

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa