Silikaatkrunt

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi silikaatkrunt (Fescon Silikaattipohjuste) on kruntmaterjal ja lahusti mineraalsete aluspindade tugevdamiseks krunttöötlusel ning Fesconi silikaatvärvi lahustamiseks sise- ja välistingimustes. 

  • Ei sisalda lahustit ega pehmendeid
  • Suur läbistamissügavus
  • Läbistab väga hästi veeauru
  • Tugevdab, krundib ja tasandab pinda
  • Lõhnatu ja vähese emissiooniga

Kasutuskohad

  • Fesconi silikaatvärvi lahjendamine
  • Fesconi silikaatvärviga ja muude sisevärvidega värvitavate aluspindade kruntimine ja tugevdamine (vt Fesconi silikaatvärvi tootekirjeldust)
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841760616 Silikaatkrunt 76061 10 l
Aluspind

Alus peab olema tugev, puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla rasva, vaha, silikooni, tolmu ega muud mustust, mis võiks nõrgendada naket.

Valmistamine

Kruntimiseks kasutatav silikaatkrunt lahjendada veega 2:1. Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist, soovitatav on puhastada ka enne tööpause.

Tööjuhised

Silikaatkrunt kantakse pinnale pintsli või pritsiga. Parima tulemuse saab pintsli abil. Kuivamistingimused temperatuur vähemalt +8°C ja suhteline õhuniiskus mitte üle 80%. Valmis värvi peale kandmiseks umbes 12 tunni pärast, lõplikult kuivanud umbes 4-5 päeva möödudes. Värvimine teostatakse Fesconi silikaatvärvide kasutusjuhendite kohaselt.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Olek vedelik
Värvus piimjas, kuivana värvitu
Kogus pakendis 10 l
Ladustamine

kaitske külmumise eest ei tohi hoida temperatuuril üle +25°C

Tihedus

u 1,05 g/cm³

Minimaalne kasutustemperatuur

+8°C

Kuivamisaeg

pindamiskõlblik vähemalt 12 h pärast

Suhteline õhuniiskus alla 80%
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon

< 1 g/l</strong> (toote EL-i piirväärtus A/h 30 g/l) (2010)