Fescosan-Fassaadivärv

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Tugevalt vetthülgav, äärmiselt kvaliteetne ja suurepärase katvusega fassaadivärv. Kuivab kiiresti vihmakindlaks ka rasketes ilmastikutingimustes, hea värvipüsivus. Mikropoorne ja süsinikdioksiidi läbilaskev, ilmastiku- ja leelisekindel. Mustust hülgav ja isepuhastuv nagu bioonilised mehhanismid (tõrjub vedelikku, ei märgu). Fescosan-Fassaadivärv takistab ja pidurdab vetikate ja seente kasvu töödeldud pinnal. 

 • Veepõhine
 • Soodustab mustuse leostumist vihmaga, tugevalt vetthülgav
 • Avatud difusioonile ja süsinikdioksiidile
 • Hea ilmastiku- ja kaldvihmakindlus, mitte kasutada horisontaalpindade katmiseks
 • Vastupidav mehaanilisele survele
 • Hea katvus, suurepärane värvikirkus ja valguskindlus
 • Leelisekindel, seetõttu mitteseebistuv
 • Sisaldab hallituse ja vetikate vastast ainet

 

Kasutuskohad

 • Betoonpinnad
 • Puhtad telliskivipinnad
 • Vastupidavad mineraal- ja orgaanilised krohvi- ja värvipinnad
 • Kasutamiseks välistingimustes

 

EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841760708 Fescosan-Fassaadivärv 76070 12,5 l
Fescosan-Fassaadivärv HR 1 Fescon värvid 50320 12,5 l
Fescosan-Fassaadivärv HR 2 muud värvid 50321 12,5 l
Betoonpinnad kruntimine

Betoonpindadelt tuleb nt liivapritsiga eemaldada aluspinna küljes nõrgalt kinni olev või lahti kooruv pinnakate ja värvid. Kahjustatud betoon eemaldatakse olenevalt kahjustuse iseloomust ja ulatusest piikvasara, vesiliivapritsi või freesiga. Augud täidetakse ja roostetanud sarrus puhastatakse klassini St 2 ning asendatakse vajaduse korral uuega. Sarrus kaetakse FesconNnakkemördiga ja augud täidetakse Fescon Remondimördiga. Vajadusel tasandatakse remonditud pinnad Fesconi tasandusmördiga. Uued betoonpinnad karestatakse ja puhastatakse tsementliimist näiteks vesiliivpesuga või terasharjaga. Pinnatöötlus võib toimuda ka betoonelementide valmistamise käigus. Uusi betoonpindu võib värvida kõige varem pärast ühe kütteperioodi lõppemist.

Krohvipinnad kruntimine

Krohvipindadelt eemaldatakse aluse küljes nõrgalt kinni olevad ja kestendavad pinnakatted ja värvid. Aluselt lahti tulnud krohvikihid eemaldatakse kuni terve krohvikihini. Paranduskrohv kantakse pinnale kahjustuse sügavuse ja ulatusega sobivate võtetega. Pinnakrohvi tekstuur kujundatakse algsele krohvipinnale vastavalt. Töö tegemisel võetakse arvesse eelmiste mörtide koostist. Paksudel krohviparanduskohtadel ja uutel krohvipindadel lastakse enne värvimist piisavalt kuivada. Sõltuvalt tingimustest on ligikaudne kuivamisaeg 2 ööpäeva krohvikihi paksusmillimeetri kohta. Asbesti sisaldavate aluspindade eeltöötlemisel ja värvimisel tuleb järgida normatiivsetes nõuetes sätestatud ettevaatusabinõusid.

Proovivärvimine

Enne töö alustamist tehakse proovivärvimine, millega tagatakse värvitooni sobivus.

Kruntvärvimine ja kruntimine

Kruntvärvimise korral võib värvi veega lahjendada kuni 5%. NB! Värvisegu tuleb ära kasutada ühe ööpäeva jooksul pärast segamist. Suure imavusega aluspindade puhul võib vajalikuks osutuda Fescon Silikoonkvarts-kruntvärvi kasutamine.

Viimistlusvärvimine

Viimistlusvärvimine tehakse lahjendamata Fesconi fassaadivärviga. Aluspind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt + 5 °C ja suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või õhuvaba pritsiga. Düüsi suurus 0,021"- 0,027". Ühtsed pinnad värvitakse ühes tööetapis. Värvi tuleb varuda nii palju, et ühtsed pinnad saab värvida sama valmistuspartii värviga. Töövuugid tuleb peita nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või näiteks vihmaveetorude taha. Kui tuleb kasutada erinevatesse tootmispartiidesse kuuluvat värvi, võib üleminekupiirkonnas kasutada vana ja uue värvipartii segu vahekorras 1 : 1. Tugevate ja kirgaste värvitoonide saamiseks võib olla vajalik täiendav värvikiht.  Töövahendid puhastatakse veega. 

Määrdunud pinda võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Ülevärvimiseks kasutatakse Fesconi fassaadivärvi. Puhastatud terve pinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohtades, kus värv on kas eemaldatud või kus on täidetud auke, on vajalik ka kruntimine Fescon lahjendatud Fassaadivärviga.

Muud kaalutlused

Madalatel temperatuuridel säilitatav toode tuleb enne kasutamist soojendada temperatuurini +20°C. Õhu ja töödeldava aluse temperatuur peab kogu kuivamisperioodil (3 päeva jooksul) olem üle +5°C. Kõrge õhuniiskus, madal temperatuur ja vähene ventilatsioon pikendavad kõvenemis- ja kuivamisaega. Kaitsta vihma eest.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

u 0,2 l/kiht/sile pind/m2

Olek vedelik
Värvus Fesconi värvikaardi heledad toonid.
Kogus pakendis 12,5 l
Ladustamine

kaitske külmumise eest ei tohi hoida temperatuuril üle +25°C. Säilib avamata originaalpakendis 12 kuud

Osakeste suurus

S1 < 100µm (peen)

Tihedus

n. 1,55 kg/l<

Kasutustemperatuur

+5°C…+25°C

Kuivamisaeg

pindkuiv u 6 h pärast, ülevärvitav 10 h pärast, läbikuivanud u 3 ööpäeva pärast

Veeauru läbilaskvus

sd-väärtus [m]: V1 (kõrge) < 0,05 m

Kapillaarvee sissetungimine

W-väärtus: W3 (madal) < 0,04 kg/m2h0,5

Suhteline õhuniiskus alla 80%
Vedeldi vesi
Transportimine soojalt transportimine
Toonimisvõimalus võimalik toonida
Värvitooni vastupidavus

A1 (vastavalt BFS-infolehele nr 26)

Läikeklass

G3 matt

Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon

< 40 g/l   (EÜ piirväärtus A/c: 40 g/l)