Silikoonvaikvärv

Tootekirjeldus

Fesconi silikoonvaikvärv on väga ilmastikukindel, mati pinnaga silikoonvaikfassaadivärv, mis tagab eriti hea kaitse sademete ja ilmastikumõjude eest. Fesconi silikoonvaikvärv laseb väga tõhusalt läbi niiskust ja süsinikdioksiidi, kuid sellest hoolimata on väga hüdrofoobne, väikeste sisepingetega, hõlpsalt pealekantav ja väikese kulunormiga.

  • Veega lahjendatav
  • Suure difusioonivõimega
  • Hea CO2 läbilaskvusega
  • Hea ilmastikukindlusega, mustus ei nakku, on hüdrofoone
  • Ei moodusta kelmelaadset pinda, ei põhjusta peaaegu üldse sisepingeid
  • Ei ole termoplastne, ei määrdu kergesti
  • Katab väga tõhusalt
  • Väga lihtne peale kanda
  • Vastupidav leelistele, tänu sellele ei seebistu
  • Sisaldab hallitusseente ja vetikate tekkimist takistavat ainet
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841760562 Silikoonvaikvärv 76056 12,5 l
Silikoonvaikvärv HR 1 Fescon 50318 12,5 l
Silikoonvaikvärv HR 2 50319 12,5 l

Kasutusjuhend

Betoonpinnad

Betoonpindadelt eemaldatakse aluse küljes nõrgalt kinni ja kestendavad pinnakatted ja värvid näiteks vesiliivapritsiga. Kahjustunud betoon eemaldatakse sõltuvalt kahjustuse kvaliteedist ja ulatusest piikvasara, vesiliivapritsi või freesiga. Õõnsused täidetakse ja roostetanud sarrus puhastatakse klassini St 2 ning asendatakse vajaduse korral uuega. Sarrus kaetakse Fesconi nakkemördiga ja õõnsused lapitakse Fesconi remondimördiga. Vajadusel tasandatakse remonditud pinnad üle Fesconi ületasandusmördiga.
Uued betoonpinnad karestatakse ja puhastatakse tsementliimist näiteks vesiliivpesuga või terasharjaga. Pindu võib töödelda ka seoses betoonelementide valmistamisega. Uusi betoonpindu võib värvida kõige varem pärast ühe kütteperioodi lõppemist.

Krohvipinnad

Krohvipindadelt eemaldatakse aluse küljes nõrgalt kinni ja kestendavad pinnakatted ja värvid. Aluselt lahtitulnud krohvikihid eemaldatakse kuni terve krohvikihini. Remondikrohv paigaldatakse kolmes või kahes kihis või pinnakrohvina sõltuvalt kahjustuste sügavusest. Pinnakrohvi tekstuur kujundatakse nii, et see vastaks algsele krohvipinnale. Töö tegemisel võetakse arvesse eelmiste mörtide koostist. Paksudel krohviparanduskohtadel ja uutel krohvipindadel lastakse enne värvimist piisavalt kuivada. Sõltuvalt tingimustest on ligikaudne kuivamisaeg 2 ööpäeva krohvikihi millimeetri kohta.

Asbesti sisaldavate aluste eeltöötlemisel ja värvimisel tuleb järgida ametiasutuste määrustes ettenähtud kaitsemeetmeid.

Katsevärvimine

Enne töö alustamist tehakse katsevärvimine, millega tagatakse õige värvitoon.

Kruntvärvimine ja kruntimine

Kruntvärvimise korral võib värvi veega lahjendada kuni 5%. NB! Värvisegu tuleb ära kasutada ühe ööpäeva jooksul pärast segamist. Väga tugevasti imavatel alustel võib olla vaja kasutada kruntimiseks Fesconi silikoonkvartsvärvi.

Viimistlusvärvimine

Viimistlusvärvimiseks kasutatakse Fesconi silikoonkvartsvärvi. Alus peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või õhuvaba pritsiga. Düüsi suurus 0,021''–0,027''.Ühtsed pinnad värvitakse ühes tööetapis. Värvi tuleb varuda nii palju, et ühtsed pinnad saab värvida sama valmistuspartii värviga. Töövuugid tuleb peita nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või näiteks vihmaveetorude taha. Kui tuleb kasutada erinevatesse tootmispartiidesse kuuluvat värvi, võib üleminekupiirkonnas kasutada vana ja uue värvipartii segu vahekorras 1 : 1. Tugevate ja kirgaste värvitoonide saamiseks võib olla vajalik täiendav värvikiht. Töövahendid puhastatakse veega.

Määrdunud pinda võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Ülevärvimiseks kasutatakse Fesconi silikoonvaikvärvi. Puhastatud terve pinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohtades, kus värv on kas eemaldatud või kus on täidetud auke, on vajalik ka kruntimine.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

u 200 ml / kiht / sile pind / m2

Olek vedelik
Värvus Fesconi värvikaardi toonid
Maksimaalne terasuurus

S1 < 100 µm (peen)

Kogus pakendis 12,5 l
Ladustamine

kaitske külmumise eest; ei tohi hoida temperatuuril üle 25 °C

Tihedus

u 1,55 kg/l

Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Kuivamisaeg

pindkuiv u 6 h pärast, ülevärvitav 10 h pärast, läbikuivanud u 3 ööpäeva pärast

Veeauru läbilaskvus

sd-väärtus [m]: V1 (kõrge) < 0,14

Kapillaarvee sissetungimine

W-väärtus: W3 (madal) < 0,10 kg/m2h0,5

Suhteline õhuniiskus alla 80%
Süsinikuläbilaskvus

C0 (nõuet ei ole kehtestatud)

Kuivkelme paksus

E3 100–200 µ0

Vedeldi vesi
Värvitooni vastupidavus

B1 (vastavalt BFS-infolehele nr 26)

Läikeklass

G3 matt < 4

Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon

< 40 g/l   (EÜ piirväärtus A/c: 40 g/l (2010)

Lingid


Muud lingid

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Tooted

Määra kogus

ühikut
Lisa