Silikoonvaik-pinnakate MC

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi silikoonvaikpinnakate MC on äärmiselt ilmastikukindel, väga hüdrofoobne ja tugev pinnakate sise- ja välistingimustes kasutamiseks. See põhineb uusimal sideainetehnoloogial ja täiteainepakettidega ühendamise korral uut tüüpi graanulitel. Fesconi silikoonvaikpinnakatte abil saab uutele krohvi-, betoon- ja kiudtsementplaatpindadele ning vanadele, tugevasti kinnitunud pindadele anda ühtlase tekstuuri. 

 • Veega lahjendatav
 • Terasuurused 1,5 mm, 2,0 mm või 3,0 mm
 • Suure difusioonivõimega, CO2 läbilaskev
 • Hea ilmastikukindlusega
 • Väga hüdrofoobne
 • Talub hästi mehaanilist koormust
 • Väga elastne
 • Äärmiselt vähe määrduv
 • Katab väga tõhusalt, väga kirkad värvid ja hea valguskindlus
 • Väga lihtne peale kanda
 • Vastupidav leelistele, tänu sellele ei seebistu
 • Sisaldab hallitusseente ja vetikate tekkimist takistavat ainet
 • Suur värvivalik, ka intensiivsed värvitoonid

Kasutuskohad

 • Betoonpinnad
 • Kõik krohvipinnad
 • Kiudtsementplaadid
 • Vastupidavad vanad pinnakatted
 • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841760685 Silikoonvaik-pinnakate MC 2 mm 86068 25 kg
Silikoonvaik-pinnakate MC HR1 Fescon värvid 50310 25 kg
Silikoonvaik-pinnakate MC HR 2 muud värvid 50311 25 kg
Betoonpindade kruntimine

Betoonpindadelt eemaldatakse aluse küljes nõrgalt kinni ja kestendavad pinnakatted ja värvid näiteks vesiliivapritsiga. Kahjustunud betoon eemaldatakse sõltuvalt kahjustuse kvaliteedist ja ulatusest piikvasara, vesiliivapritsi või freesiga. Õõnsused täidetakse ja roostetanud sarrus puhastatakse klassini St 2 ning asendatakse vajaduse korral uuega. Sarrus kaetakse Fesconi nakkemördiga ja õõnsused lapitakse Fesconi remondimördiga. Vajadusel tasandatakse remonditud pinnad üle Fesconi ületasandusmördiga. Uued betoonpinnad karestatakse ja puhastatakse tsementliimist näiteks vesiliivpesuga või terasharjaga. Pindu võib töödelda ka seoses betoonelementide valmistamisega. Uusi betoonpindu võib värvida kõige varem pärast ühe kütteperioodi lõppemist.

Krohvipindade initsialiseerimine

Krohvipindadelt eemaldatakse aluse küljes nõrgalt kinni ja kestendavad pinnakatted ja värvid. Aluselt lahtitulnud krohvikihid eemaldatakse kuni terve krohvikihini. Remondikrohv paigaldatakse kolmes või kahes kihis või pinnakrohvina sõltuvalt kahjustuste sügavusest. Pinnakrohvi tekstuur kujundatakse nii, et see vastaks algsele krohvipinnale. Töö tegemisel võetakse arvesse eelmiste mörtide koostist. Paksul krohvikihil ja uuel krohvipinnal lastakse tingimustest sõltuvalt enne ülevärvimist 4–8 nädalat kuivada. Asbesti sisaldavate aluste eeltöötlemisel ja värvimisel tuleb järgida valitsuse ja töökaitseliidu otsustes ettenähtud kaitsemeetmeid.

Valmistamine

Enne pealekandmist segage kate.

Proovivärvimine

Enne töö alustamist tehakse proovivärvimine, millega tagatakse õige värvitoon.

Kruntimine

Kruntimiseks kasutatakse Fesconi silikoonvaikkrunti MC-d.

Pindamine

Mört kantakse teraskelluga seinale nii, et see katab kogu seina. Mörti hõõrutakse kohe seejärel plastkelluga või PU-hõõrutiga ringikujuliste liigutustega. Toote võib pinnale kanda ka pritsiga (düüsi suurus 6–8 mm) ja jätta pritsitud pinnale. Alus peab olema kuiv. Töövuukide vältimiseks tuleb pindamine teha ühtsetele fassaadipindadele märg-märjale tehnoloogiaga ühe tööetapina, kasutades samasse tootepartiisse kuuluvat mörti. Kui tootepartiid on vaja vahetada, tuleb uut ja vana pinnakatet omavahel segada.  Vajaduse korral lahjendatakse töötlemise lihtsustamiseks veega kuni 2%.

Pindamise ja pinnakatte kuivamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt +5°C ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Kui toodet on ladustatud madalamal temperatuuril, tuleb seda enne töötlemist hoida temperatuuril +20°C. Ärge töödelge toodet päikese käes ega tugeva tuulega. Töövahendid puhastatakse veega.

Järelhooldus

Värsket pinnakatet tuleb kaitsta liiga kiire kuivamise, külma ja vihma eest töötlemise ajal ja seni, kuni see on üleni kuivanud.

Teenindusjuhised

Määrdunud pinda võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Ülevärvimiseks kasutatakse Fesconi silikoonvaikvärvi. Puhastatud terve pinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohtades, kus värv on kas eemaldatud või kus on täidetud auke, on vaja kruntida lahjendatud silikoonvaikvärviga.

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Materjali kulunorm

2,0–4,0 kg/m2 (1,5–3,0 mm)

Olek vedelik
Värvus Fesconi värvikaardi toonid
Maksimaalne terasuurus

1,5 mm - 2,0 mm - 3,0 mm

Kogus pakendis 25 kg nõu
Ladustamine

Hoidke kuivas ja jahedas, kuid mittekülmuvas ruumis temperatuuril +5°C...+25°C. Ei tohi ületada suurimat lubatud ladustamistemperatuuri +25°C.

Tihedus

u 1,85 kg/l

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Kuivamisaeg

tingimustest sõltuvalt kestab läbikuivamine 1–2 ööpäeva paksuse ühe mm kohta

Nakketõmbetugevus ≥ 0,5 MPa
Veeläbilaskvus

W3 madal

Suhteline õhuniiskus alla 80%
Süsinikdioksiidi difusioonikindlus

u 75

Veeaurukindlus

sd-väärtus V2 (keskmine tase)

Vedeldi vesi
Toonimisvõimalus võib toonida
Läikeklass

6 täismatt

Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon

< 1 g/l 30 g/l EÜ piirväärtus tootele kat. A/g 30 g/l (2010)