Silikaatfassaadivärv

Küsi lisainformatsiooni

Tootekirjeldus

Fesconi silikaatfassaadivärv on veega lahjendatav, erivesiklaasil põhinev kivipindade fassaadivärv. 

 • Väga hea difusioonivõime, CO2 läbilaskev
 • Hingav
 • Säilitab puhtuse tänu hüdrofoobsusele
 • Saab värvida rulli ja pritsiga – ei korrodeeru näiteks vääveldioksiidi toimel
 • Hea ilmastikukindlusega
 • Ei sisalda aromaatseid vedeldeid
 • Matt
 • Ei seebistu

Kasutuskohad

 • Uued või varem silikaatalusel värvidega või pinnetega viimistletud kivimaterjalist fassaadid
 • Lubitsementmördiga krohvitud vanad ja uued pinnad
 • Vanad lubi-, lubitsement- ja mineraalvärvipinnad
 • Fesconi krohvivõrgumördiga ja kiudarmeeritud mördiga kaetud pinnad
EAN kood Tootenimetus Tootenumber Kogus pakendis
6416841760623 Silikaatfassaadivärv 76062 12,5 l
Silikaatfassaadivärv HR 1 Fescon värvid 50322 12,5 l
Silikaatfassaadivärv HR 2 muud värvid 50323 12,5 l
Aluspind

Alus peab olema tugev, puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla määret, vaha, silikooni või tolmu ega muid naket nõrgendavaid kihte. Laske uutel mineraalmörtidel piisavalt nakkuda vastavalt krohvimistehnoloogia nõuetele. Minimaalne sidumisaeg on kaks päeva krohvikihi millimeetri kohta (sihtväärtus). Kõiki aluseid on soovitatav kruntida Fesconi silikaatkrundiga.

 

Tööjuhised

Enne töö alustamist tehakse katsevärvimine, millega tagatakse õige värvitoon.

Krundi- ja vahekiht värvitakse 1 kord Fesconi silikaatfassaadivärviga lahjendatuna max 15%-lise Fesconi silikaatkrundiga. Viimistlusvärvina kasutatakse 1–2 kihis lahjendamata Fesconi silikaatfassaadivärvi. Pritsiga värvimisel lahjendatakse kuni 5%. Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või õhuvaba pritsiga, düüsi suurus 0,031'', pritsimisrõhk 150 bar. Alus peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt +8°C ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Pinna võib üle värvida u 12 tunni pärast, värv on läbi kuivanud u 4–5 päeva pärast. Töövahendid puhastatakse veega kohe pärast kasutamist.

Teenindusjuhised

Määrdunud Fesconi silikaatfassaadivärviga värvitud pinda võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Ülevärvimiseks kasutatakse Fesconi silikaatfassaadivärvi. Puhastatud terve pinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohtades, kus värv on kas eemaldatud või kus on täidetud auke, on vajalik ka kruntimine.

Materjali kulunorm

0,18 – 0,25 l/m²/laotuskiht.

Olek vedelik
Sideaine kaaliumvesiklaas
Värvus Fesconi värvikaardi toonid
Maksimaalne terasuurus

S1 < 100 µm (peen)

Kogus pakendis 12,5 l
Ladustamine

kaitske külmumise eest ei tohi hoida temperatuuril üle +25°C

Tihedus

u 1,50 g/cm³

Minimaalne kasutustemperatuur

+8°C

Kuivamisaeg

pindkuiv ja ülevärvitav u 12 h pärast

Veeauru läbilaskvus

sd-väärtuse klass V1 (kõrge), [m] < 0,01

Veeläbilaskvus

klass W(madal) < 0,10 kg/mh0,5

Suhteline õhuniiskus alla 80%
Süsinikuläbilaskvus

C(nõuet ei ole kehtestatud)

Kuivkelme paksus

E3 100–200 µ0

Vedeldi Fesconi silikaatkrunt
Värvitooni vastupidavus

A1 (BFS-infoleht 26)

Läikeklass

G3 matt

Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon

40 g/l  (EÜ piirväärtus A/c: 40 g/l (2010)